Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:328:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 328, 28. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.328.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 328

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
28. november 2012


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1104/2012/EL, 21. november 2012, millega muudetakse nõukogu otsust 2008/971/EÜ, et lisada kategooriasse „tingimustele vastav paljundusmaterjal” kuuluvat metsapaljundusmaterjali ning ajakohastada toodangu heakskiidu ja kontrolli eest vastutavate asutuste nimesid

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1105/2012/EL, 21. november 2012, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ, pikendades selle kohaldamisperioodi ja ajakohastades tootmisele heakskiitu andvate ja tootmise kontrolli eest vastutavate ametiasutuste ja kolmandate riikide nimede loetelu (1)

4

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1106/2012, 27. november 2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (1)

7

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1107/2012, 27. november 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

16

 

 

OTSUSED

 

 

2012/730/EL

 

*

Nõukogu otsus, 20. november 2012, rahvusvahelises džuudi uurimisrühmas Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta, mis käsitleb läbirääkimisi rahvusvahelise džuudi uurimisrühma pädevuse pikendamiseks pärast 2014. aastat

18

 

 

2012/731/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 21. november 2012, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/003 DK/Vestas, Taani)

19

 

 

2012/732/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 21. november 2012, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksamaa)

20

 

 

2012/733/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 26. november 2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 492/2011 seoses vabade töökohtade ja töötaotlejate vahendusega ning EURESi taasloomisega (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8548 all)  (1)

21

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top