EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:328:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 328, 28 november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.328.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 328

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
28 november 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2012/EU av den 21 november 2012 om ändring av rådets beslut 2008/971/EG i syfte att införa skogsodlingsmaterial i kategorin ”individutvalt” och uppdatera namnen på de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen

1

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1105/2012/EU av den 21 november 2012 om ändring av rådets beslut 2003/17/EG genom att förlänga dess tillämpningsperiod och genom att uppdatera förteckningen över tredjeländer och de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen (1)

4

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (1)

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1107/2012 av den 27 november 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

 

 

BESLUT

 

 

2012/730/EU

 

*

Rådets beslut av den 20 november 2012 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i internationella studiegruppen för jute beträffande förhandlingar om en ny instruktion för gruppen bortom 2014

18

 

 

2012/731/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 21 november 2012 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas från Danmark)

19

 

 

2012/732/EU

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 21 november 2012 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/002 DE/Manroland från Tyskland)

20

 

 

2012/733/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket [delgivet med nr C(2012) 8548]  (1)

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top