EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1009

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 808/2014 και (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκλήθηκε από την έξαρση της νόσου COVID-19

C/2020/4598

OJ L 224, 13.7.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1009/oj

13.7.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 224/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουλίου 2020

για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 808/2014 και (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκλήθηκε από την έξαρση της νόσου COVID-19

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 12, το άρθρο 67 και το άρθρο 75 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 (3) της Επιτροπής ορίζει τον ανώτατο αριθμό τροποποιήσεων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που μπορούν να υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία των κρατών μελών να χρησιμοποιούν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η έξαρση της νόσου COVID-19 (στο εξής: κρίση της νόσου COVID-19), ο μέγιστος αριθμός τροποποιήσεων που αναφέρεται στο ως άνω άρθρο δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε προτάσεις τροποποίησης προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που υποβάλλονται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης της νόσου COVID-19, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και στοιχεία που δεν συνδέονται με την κρίση, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προτάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2021.

(2)

Η χρήση της στήριξης του ΕΓΤΑΑ για πράξεις που αποσκοπούν στον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 καθώς και για δράσεις ανάκαμψης ενδέχεται να σημαίνει ότι άλλοι σκοποί και στόχοι των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης δεν θα μπορέσουν να επιτευχθούν όπως έχει προγραμματιστεί. Η εν λόγω στήριξη θα πρέπει, συνεπώς, να παρακολουθείται σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να μπορεί να εξηγηθεί και να αιτιολογηθεί η χρήση της χρηματοδότησης του ΕΓΤΑΑ για τους σκοπούς αυτούς.

(3)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/872 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, θεσπίζοντας ένα μέτρο έκτακτης προσωρινής στήριξης προς τους γεωργούς και τις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της νόσου COVID-19 με την εισαγωγή ενός νέου άρθρου 39β. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ώστε να προβλεφθεί κωδικός μέτρου και κατάλληλος δείκτης εκροών για το νέο μέτρο.

(4)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (5) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε το νέο μέτρο έκτακτης προσωρινής στήριξης προς τους γεωργούς και τις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της νόσου COVID-19 να συμπεριληφθεί στις σχετικές διατάξεις του τίτλου IV που διέπουν τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που δεν συνδέονται με την έκταση ή με ζώα.

(5)

Συνεπώς, οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 808/2014 και (ΕΕ) αριθ. 809/2014 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(6)

Λόγω της επείγουσας κατάστασης εξαιτίας της κρίσης της νόσου COVID-19, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών συμβάντων ή δυσμενών καιρικών φαινομένων που αναγνωρίζονται επισήμως από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή, ή λόγω σημαντικής και αιφνίδιας μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους μέλους ή της περιφέρειας, καθώς και σημαντικών και αιφνίδιων δημογραφικών αλλαγών που προκύπτουν από μετανάστευση ή υποδοχή προσφύγων. Σε περίπτωση που η τροποποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου COVID-19 συνδυάζεται με τροποποιήσεις που δεν συνδέονται με την κρίση, το παρόν εδάφιο ισχύει για όλες τις συνδυαζόμενες τροποποιήσεις, με την προϋπόθεση ότι η πρόταση τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2021·»

2)

το άρθρο 14 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Για τύπους πράξεων για τις οποίες προσδιορίζεται πιθανή συνεισφορά σε τομείς επικέντρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 2 στοιχείο α), στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 5 στοιχεία α) έως δ), και στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τύπους πράξεων για τις οποίες προσδιορίζεται πιθανή συνεισφορά στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, ή για τύπους πράξεων που στηρίζουν τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 και δράσεις ανάκαμψης, η ηλεκτρονική καταγραφή των πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 περιλαμβάνει επισημάνσεις με σημαία(-ες) για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες η πράξη έχει συνιστώσα που συνεισφέρει σε έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω τομείς επικέντρωσης ή στόχους.»·

3)

το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

4)

το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

5)

το παράρτημα VII τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014

Το άρθρο 46 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 46

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου ισχύουν για δαπάνες που προκύπτουν στο πλαίσιο των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 20, στο άρθρο 21 παράγραφος 1 με την εξαίρεση της ετήσιας πριμοδότησης βάσει των στοιχείων α) και β), στο άρθρο 27, στο άρθρο 28 παράγραφος 9, στα άρθρα 35 και 36, στο άρθρο 39β και στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, στο άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 20, στο άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο vi), στοιχείο β) σημεία ii), vi) και vii), στο άρθρο 36 στοιχείο β) σημεία i) και iii) όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης, και στα άρθρα 52 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 18).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/872 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης της COVID-19 (ΕΕ L 204 της 26.6.2020, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 69).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στον πίνακα του παραρτήματος I μέρος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

«Άρθρο 39β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της COVID-19

21

έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της COVID-19

21»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στον πίνακα του παραρτήματος IV σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014, η σειρά που αφορά τον δείκτη εκροών E.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ε.4

Αριθμός εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων στους οποίους παρέχεται στήριξη

3 (άρθρο 16), 4.1 (άρθρο 17), 5 (άρθρο 18), 6 (άρθρο 19), 8.1 έως 8.4 (άρθρο 21), 11 (άρθρο 29), 12 (άρθρο 30), 13 (άρθρο 31), 14 (άρθρο 33), 17.1 (άρθρο 36), 21 (άρθρο 39β) [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στο παράρτημα VII σημείο 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014, η καταχώριση που αφορά τον «Πίνακα Γ» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

Πίνακας Γ: Κατανομή σχετικών εκροών και μέτρων ανά τύπο περιοχής, φύλο και/ή ηλικία, ανά πράξη για τις πράξεις που συμβάλλουν στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και ανά πράξη και τύπο στήριξης για τις πράξεις που στηρίζουν τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 και δράσεις ανάκαμψης».


Top