EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0814

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2000, περί δράσεων ενημέρωσης στον τομέα της Κοινής γεωργικής πολιτικής

OJ L 100, 20.4.2000, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 96 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 96 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 181 - 183

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/814/oj

32000R0814

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2000, περί δράσεων ενημέρωσης στον τομέα της Κοινής γεωργικής πολιτικής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 100 της 20/04/2000 σ. 0007 - 0009


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου

της 17ης Απριλίου 2000

περί δράσεων ενημέρωσης στον τομέα της Κοινής γεωργικής πολιτικής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Η συνθήκη προβλέπει στα άρθρα 32 έως 38 την εφαρμογή κοινής γεωργικής πολιτικής.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής(3) προβλέπει τη χρηματοδότηση, από το τμήμα εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ, των μέτρων που θα ληφθούν για την ενημέρωση επί της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(3) Είναι σκόπιμο να διατηρηθούν, σε γενικές γραμμές, οι υλικές πτυχές της σημερινής πολιτικής ενημέρωσης στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού της 21ης Δεκεμβρίου 1977, που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4), η εκτέλεση των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό για κάθε κοινοτική δράση απαιτεί προηγουμένως την έγκριση μιας βασικής πράξης· λαμβάνοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Οκτωβρίου 1998 επί των νομικών βάσεων και της εκτελέσεως του προϋπολογισμού(5), αυτό ισχύει και για τις δράσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(5) Η ΚΓΠ υποφέρει συχνά από έλλειψη κατανόησης και ενημέρωσης, την οποία μόνο μία συνεκτική, αντικειμενική και συνολική στρατηγική ενημέρωσης και επικοινωνίας μπορεί να αντιμετωπίσει.

(6) Τα θέματα και οι εξελίξεις της κοινής γεωργικής πολιτικής πρέπει να εξηγηθούν τόσο στους γεωργούς και στους αμέσως ενδιαφερόμενους όσο και στο ευρύ κοινό. Η καλή εφαρμογή της ΚΓΠ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενημέρωση που δίνεται στο σύνολο των ενδιαφερομένων παραγόντων και απαιτεί την ολοκλήρωση των μέτρων ενημέρωσης που θεωρούνται ως στοιχεία διαχείρισης αυτής της πολιτικής.

(7) Πρέπει να καθορισθούν τα κατά προτεραιότητα μέτρα που μπορεί να στηρίξει η Κοινότητα.

(8) Οι οργανώσεις των γεωργικών κύκλων και του αγροτικού κόσμου, και ιδίως οι γεωργικές οργανώσεις και οι ενώσεις καταναλωτών και προστασίας του περιβάλλοντος, είναι απαραίτητες αφενός για να καταστεί γνωστή η ΚΓΠ και αφετέρου για να μεταφέρουν στην Επιτροπή τις γνώμες των εμπλεκομένων παραγόντων εν γένει και των γεωργών ειδικότερα.

(9) Επειδή η ΚΓΠ παραμένει η πρώτη και σημαντικότερη από τις ολοκληρωμένες πολιτικές της Κοινότητας, πρέπει να εξηγηθεί στο ευρύ κοινό, και για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν στους επιλέξιμους προτείνοντες και άλλα πρόσωπα που δύνανται να υποβάλλουν ενδιαφέροντα σχέδια.

(10) Η Επιτροπή οφείλει να διαθέτει τα αναγκαία μέσα για να εφαρμόσει στον αγροτικό τομέα τα μέτρα ενημέρωσης που επιθυμεί.

(11) Είναι σκόπιμο αφενός να μην χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες που μπορούν να στηριχθούν στο πλαίσιο ενός άλλου κοινοτικού προγράμματος, και αφετέρου να ενθαρρυνθεί η συμπληρωματικότητά τους με άλλες πρωτοβουλίες της Κοινότητας.

(12) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(6),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η Κοινότητα μπορεί να χρηματοδοτήσει δράσεις ενημέρωσης στον τομέα της ΚΓΠ που επιδιώκουν:

α) αφενός μεν να εξηγήσουν, και αφετέρου να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν την πολιτική αυτή,

β) να προωθήσουν το ευρωπαϊκό γεωργικό πρότυπο και να ευνοήσουν την κατανόηση του,

γ) να ενημερώσουν τους γεωργούς και τους άλλους παράγοντες του αγροτικού κόσμου,

δ) να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη στα κρίσιμα θέματα και στους στόχους της πολιτικής αυτής.

Προορισμός των ανωτέρω δράσεων είναι να παράσχουν συνεπή, αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση εντός και εκτός Κοινότητας ώστε να προσφέρουν μια συνολική εικόνα της πολιτικής αυτής.

Άρθρο 2

1. Οι δράσεις πον αναφέρονται στο άρθρο 1 μπορεί να είναι:

α) ετήσια προγράμματα που υποβάλλονται ιδίως από γεωργικές οργανώσεις ή οργανώσεις αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και ενώσεις καταναλωτών και προστασίας του περιβάλλοντος,

β) δράσεις μικρής έκτασης που υποβάλλονται από κάθε πρόσωπο εκτός από εκείνα του σημείου α) και ιδίως από δημόσιες αρχές των κρατών μελών, από μέσα μαζικής ενημέρωσης και από πανεπιστημιακά ιδρύματα,

γ) μέτρα εκτελούμενα με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

2. Για τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50 % των επιλεξίμων δαπανών. Ωστόσο, το ποσοστό μπορεί να ανέλθει σε 75 % σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα καθορισθούν στον κανονισμό εφαρμογής.

3. Δεν δύνανται να επωφεληθούν της κοινοτικής χρηματοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 1:

α) οι δράσεις που εκπηγάζουν μιας νομικής υποχρέωσης,

β) οι δράσεις που επωφελούνται χρηματοδότησης στο πλαίσιο άλλης κοινοτικής δράσης.

4. Για την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει, ενδεχομένως, στην αναγκαία τεχνική και διοικητική βοήθεια.

Άρθρο 3

1. Είναι κυρίως επιλέξιμα, στο πλαίσιο των δράσεων του άρθρου 2, τα συνέδρια, τα σεμινάρια, οι ενημερωτικές επισκέψεις, οι δημοσιεύσεις, οι παραγωγές και εκδηλώσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι συμμετοχές σε εκδηλώσεις διεθνούς σημασίας και τα προγράμματα ανταλλαγής εμπειρίας.

2. Οι δράσεις τον άρθρου 2 επιλέγονται συναρτήσει γενικών κριτηρίων, όπως:

α) η ποιότητα του σχεδίου,

β) η ορθή σχέση κόστους/αποτελεσματικότητος.

Άρθρο 4

Η κοινοτική χρηματοδότηση κατ' άρθρο 1 πραγματοποιείται εντός των ορίων των ετησίων πιστώσεων που αποφασίζονται από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνέπεια και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων και των κοινοτικών προγραμμάτων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και των λοιπών κοινοτικών μέτρων.

Άρθρο 6

Η Επιτροπή διενεργεί την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής και αποτελεσματικής εκτέλεσης των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι ελεγκτές της Κοινότητας εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν τις δράσεις αυτές επιτόπου, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου της δειγματοληψίας.

Άρθρο 7

Η Επιτροπή προβαίνει, στις περιπτώσεις που κρίνει σκόπιμο, στην αξιολόγηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση επί της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Άρθρο 9

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων που ενδέχεται να αποδειχθούν απαραίτητα, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων που ιδρύθηκε με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1258/1994 (καλούμενη στο εξής "η επιτροπή").

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

4. Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή σχετικά με τα προβλεπόμενα και τα λαμβανόμενα μέτρα κατ'εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 17 Απριλίου 2000.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. Capoulas Santos

(1) ΕΕ C 376 E της 28.12.1999, σ. 40.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 17 Μαρτίου 2000 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα)

(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.

(4) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 2779/98 (ΕΕ L 347 της 23.12.1998, σ. 3)

(5) ΕΕ C 344 της 12.11.1998, σ. 1.

(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Top