Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:100:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 100, 20. april 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 100
43. årgang
20. april 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 811/2000 af 17. april 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1577/96 om indførelse af en særlig støtte for visse bælgplanter 1
*Rådets forordning (EF) nr. 812/2000 af 17. april 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1626/94 om tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer 3
*Rådets forordning (EF) nr. 813/2000 af 17. april 2000 om en tilføjelse i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2081/92 5
*Rådets forordning (EF) nr. 814/2000 af 17. april 2000 om informationsforanstaltninger vedrørende den fælles landbrugspolitik 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 815/2000 af 19. april 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 816/2000 af 19. april 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i april 2000 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 817/2000 af 19. april 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i april 2000 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. april til 30. juni 2000 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 818/2000 af 19. april 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i april 2000 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 819/2000 af 19. april 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i april 2000 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 820/2000 af 19. april 2000 om udstedelse af importlicenser for visse sukkerprodukter med EF-OLT-kumulation af oprindelsen 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 821/2000 af 19. april 2000 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i april 2000 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1374/98, kan imødekommes 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 822/2000 af 19. april 2000 om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, som fastsat i artikel 6b i forordning (EF) nr. 1222/94 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000 af 19. april 2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier)Tekst af betydning for EØS (1) 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 af 19. april 2000 om fastsættelse af procedurer for interventionsorganernes overtagelse af korn samt analysemetoder for bestemmelsen af kvaliteten 31

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/302/EC
*Kommissionens beslutning af 7. april 2000 om ændring af beslutning 95/124/EF om listen over godkendte akvakulturbrug i TysklandTekst af betydning for EØS (meddelt under nummer K(2000) 994) (1) 51
2000/303/EC
*Kommissionens henstilling af 13. april 2000 om nedbringelse af CO2-emissionen fra personbiler (KAMA)Tekst af betydning for EØS (meddelt under nummer K(2000) 801) (1) 55
2000/304/EC
*Kommissionens henstilling af 13. april 2000 om nedbringelse af CO2-emissionen fra personbiler (JAMA)Tekst af betydning for EØS (meddelt under nummer K(2000) 803) (1) 57
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top