Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:100:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 100, 20. huhtikuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 100
43. vuosikerta
20. huhtikuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 811/2000, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2000, tiettyjä palkoviljoja koskevasta erityistoimenpiteestä annetun asetuksen (EY) N:o 1577/96 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 812/2000, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2000, tietyistä Välimeren kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1626/94 ja kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta 3
*Neuvoston asetus (EY) N:o 813/2000, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2000, asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä 5
*Neuvoston asetus (EY) N:o 814/2000, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2000, yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista tiedotustoimista 7
Komission asetus (EY) N:o 815/2000, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10
Komission asetus (EY) N:o 816/2000, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2000, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti huhtikuussa 2000 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 12
Komission asetus (EY) N:o 817/2000, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2000, huhtikuussa 2000 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2000 välisellä kaudella 14
Komission asetus (EY) N:o 818/2000, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2000, huhtikuussa 2000 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 16
Komission asetus (EY) N:o 819/2000, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2000, yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti huhtikuussa 2000 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 18
*Komission asetus (EY) N:o 820/2000, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2000, tuontitodistusten antamisesta eräille sokerialan EY/MMA-alkuperäkumulaatiotuotteille 20
Komission asetus (EY) N:o 821/2000, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 1374/98 avattuihin tariffikiintiöihin kuuluville maitotuotteille huhtikuussa 2000 käyttöön otettujen tuontitodistusten hyväksyttävyydestä 21
*Komission asetus (EY) N:o 822/2000, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden vientitodistuksiin sovellettavasta, asetuksen (EY) N:o 1222/94 6 b artiklassa säädetystä vähennyskertoimesta 23
*Komission asetus (EY) N:o 823/2000, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2000, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 24
*Komission asetus (EY) N:o 824/2000, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2000, interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi 31

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/302/EC
*Komission päätös, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2000, Saksassa hyväksyttyjä kalanviljelytiloja koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen 95/124/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 994) (1) 51
2000/303/EC
*Komission suositus, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2000, henkilöautojen CO2-päästöjen vähentämisestä (KAMA)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 801) (1) 55
2000/304/EC
*Komission suositus, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2000, henkilöautojen CO2-päästöjen vähentämisestä (JAMA)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 803) (1) 57
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top