EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Κανονισμός για την εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές στην ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563 για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες για τον τρόπο ανταλλαγής αντιγράφων έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας* σε προσβάσιμο μορφότυπο* μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του Μαρακές, προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και χωρίς να απαιτείται η άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η Συνθήκη του Μαρακές

Η Συνθήκη του Μαρακές απαιτεί από τις χώρες που την υπογράφουν τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας η οποία ενθαρρύνει την παραγωγή βιβλίων σε προσβάσιμο μορφότυπο, όπως η γραφή Braille, τα ηλεκτρονικά κείμενα, τα ηχογραφημένα βιβλία ή τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, για τυφλούς, αμβλύωπες ή άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Επιπλέον, η νομοθεσία πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή αυτών των ειδών εκτός των εθνικών συνόρων χωρίς να απαιτείται η άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η συνθήκη υπογράφηκε το 2013 και επικυρώθηκε από την ΕΕ την 1η Οκτωβρίου 2018. Η ΕΕ έγινε συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός

Η εξουσιοδοτημένη οντότητα* χώρας της ΕΕ μπορεί να καθιστά διαθέσιμες στους δικαιούχους,* ή σε εξουσιοδοτημένες οντότητες χωρών εκτός της ΕΕ οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης, προσβάσιμες εκδόσεις βιβλίων ή άλλου έντυπου υλικού που επιτρέπει η οδηγία (ΕΕ) 2017/1564, η οδηγία για την εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές στην ΕΕ, και αυτά τα είδη μπορούν επίσης να εισάγονται και να χρησιμοποιούνται από τέτοια άτομα ή οντότητες.

Οι εξουσιοδοτημένες οντότητες πρέπει:

  • να αποτρέπουν την αναπαραγωγή και διανομή στο κοινό χωρίς άδεια αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο·
  • να διατηρούν αρχεία σχετικά με τη διαχείριση έργων και αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο·
  • να δημοσιεύουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις αυτές·
  • να ακολουθούν κανόνες περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δικαιούχων·
  • να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σε προσβάσιμη μορφή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στους δικαιούχους, σε άλλες εξουσιοδοτημένες οντότητες ή στους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας:
    • τον κατάλογο των έργων των οποίων έχουν αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο και τους διαθέσιμους μορφότυπους και
    • τα στοιχεία επικοινωνίας των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων που συμμετέχουν στην ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο.

Επανεξέταση

Έως τις 11 Οκτωβρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τη λειτουργία του κανονισμού και θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού, όπου κριθεί σκόπιμο.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 12 Οκτωβρίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έργο ή άλλο αντικείμενο προστασίας: βιβλίο, ειδική επιθεώρηση, εφημερίδα, περιοδικό ή άλλου είδους έντυπο, σημειογραφία, όπως παρτιτούρες, καθώς και οι σχετικές εικονογραφήσεις, σε κάθε μέσο επικοινωνίας, τόσο σε ηχητική μορφή —όπως ηχογραφημένα βιβλία— όσο και σε ψηφιακό μορφότυπο, που προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό.
Αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο: αντίγραφο έργου σε μορφή που δίνει στον δικαιούχο αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως αυτή που θα είχε ένα άτομο χωρίς οποιαδήποτε αναπηρία ή ανικανότητα από αυτές που καλύπτει η συγκεκριμένη κανονισμός.
Εξουσιοδοτημένη οντότητα: οντότητα που εξουσιοδοτείται ή αναγνωρίζεται από μια χώρα προκειμένου να παρέχει σε δικαιούχους εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες, σε μη κερδοσκοπική βάση.
Δικαιούχος: τυφλό άτομο, άτομο με αμβλυωπία ή άτομο που έχει αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία και δεν είναι σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ευχέρεια που έχει ένα άτομο χωρίς τέτοια αναπηρία ή δεν είναι σε θέση να κρατήσει στα χέρια του ή να χειριστεί βιβλίο ή να εστιάσει ή να μετακινήσει το βλέμμα του έτσι ώστε να μπορεί να διαβάσει κανονικά σε ικανοποιητικό βαθμό.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (ΕΕ L 242 της 20.9.2017, σ. 1-5)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση (ΕΕ) 2018/254 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2018, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L 48 της 21.2.2018, σ. 1-2)

Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (ΕΕ L 48 της 21.2.2018, σ. 3-11)

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 242 της 20.9.2017, σ. 6-13)

Απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 1-2)

τελευταία ενημέρωση 21.03.2019

Top