EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022H1431

Σύσταση (EE) 2022/1431 της Επιτροπής της 24ης Αυγούστου 2022 σχετικά με την παρακολούθηση των υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών στα τρόφιμα

C/2022/5001

OJ L 221, 26.8.2022, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/1431/oj

26.8.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 221/105


ΣΥΣΤΑΣΗ (EE) 2022/1431 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Αυγούστου 2022

σχετικά με την παρακολούθηση των υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών στα τρόφιμα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) χρησιμοποιούνταν, και ορισμένες από αυτές εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανικές και καταναλωτικές εφαρμογές, όπως επικαλύψεις για υφάσματα και τάπητες που δεν λεκιάζουν, ανθεκτικές στο λάδι επικαλύψεις για υλικά χαρτιού και χαρτονιού που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αφροί κατάσβεσης, επιφανειοδραστικές ουσίες ορυχείων και πετρελαιοπηγών, στιλβωτικά δαπέδων και εντομοκτόνα. Η ευρεία χρήση τους, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον, έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη περιβαλλοντική μόλυνση. Η μόλυνση των τροφίμων από τις ουσίες αυτές οφείλεται κυρίως στη βιοσυσσώρευση σε υδάτινες και χερσαίες τροφικές αλυσίδες, καθώς και στη χρήση υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και περιέχουν PFAS. Το υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS) και το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA) και τα άλατά τους είναι οι PFAS που απαντώνται στις υψηλότερες συγκεντρώσεις στα τρόφιμα και στον άνθρωπο.

(2)

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) ζήτησε από την επιστημονική της ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα, αφενός, τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη σημασία των τροφίμων στην έκθεση του ανθρώπου στο PFOS, στο PFOA και στα άλατά τους και τη σχετική συμβολή διαφορετικών τροφών και υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και, αφετέρου, την παροχή συμβουλών για περαιτέρω βήματα σε σχέση με την εκτίμηση κινδύνου PFAS.

(3)

Στις 21 Φεβρουαρίου 2008 η επιστημονική ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα εξέδωσε επιστημονική γνώμη για το PFOS, το PFOA και τα άλατά τους (1), στην οποία αναφέρεται ότι συνιστάται η συλλογή περαιτέρω δεδομένων σχετικά με τα επίπεδα PFAS στα τρόφιμα και στον άνθρωπο, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση των τάσεων της έκθεσης του ανθρώπου.

(4)

Βάσει της σύστασης 2010/161/ΕΕ της Επιτροπής (2) συγκεντρώθηκαν πρόσθετα δεδομένα σχετικά με την παρουσία διαφόρων PFAS στα τρόφιμα.

(5)

Το 2020, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Αρχή επικαιροποίησε την εκτίμηση κινδύνου που διενήργησε για το PFOS και το PFOA και την επέκτεινε ώστε να συμπεριλάβει το υπερφθοροεννεανοϊκό οξύ (PFNA) και το υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS), λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία και τα δεδομένα σχετικά με την παρουσία τους που συγκεντρώθηκαν βάσει της σύστασης 2010/161/ΕΕ. Στη γνώμη της σχετικά με τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία που συνδέεται με τις υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (3), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού υπερβαίνουν την ανεκτή εβδομαδιαία πρόσληψη. Ωστόσο, η Αρχή επισήμανε ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει αντιπροσωπευτικό σύνολο δεδομένων σχετικά με την παρουσία τους για πολλά τρόφιμα και, κατά συνέπεια, συνέστησε τη συλλογή τέτοιων δεδομένων για ευρύ φάσμα PFAS σε εξίσου ευρύ φάσμα τροφίμων ευρείας κατανάλωσης. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι μετρούμενες συγκεντρώσεις PFAS σε ορισμένα τρόφιμα ελήφθησαν μόνο με πολύ ευαίσθητες αναλυτικές μεθόδους, η εφαρμογή των οποίων δεν είναι επί του παρόντος εφικτή για την πλειονότητα των εργαστηρίων, η Αρχή συνέστησε την εφαρμογή ευαίσθητων αναλυτικών μεθόδων για τις αναλύσεις των PFAS.

(6)

Με βάση τη γνώμη της Αρχής, θα πρέπει να συγκεντρωθούν δεδομένα σχετικά με την παρουσία ενός ευρέος φάσματος PFAS σε τρόφιμα τα οποία είναι συναφή για την έκθεση του ανθρώπου σε PFAS, προκειμένου να υποστηριχθεί η εκτίμηση της έκθεσης μέσω της διατροφής και να αξιολογηθεί η ανάγκη ρύθμισης των εν λόγω ουσιών σε συγκεκριμένα βασικά προϊόντα. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να παρακολουθούνται συγκεκριμένα τρόφιμα από συγκεκριμένους τύπους παραγωγής ή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα, και να παρέχεται εκτίμηση των συντελεστών μεταποίησης για διάφορα μεταποιημένα προϊόντα.

(7)

Απαιτούνται έρευνες παρακολούθησης των πηγών μόλυνσης ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης για την αποφυγή της παρουσίας PFAS στα τρόφιμα. Για την παροχή σχετικής καθοδήγησης, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ενδεικτικά επίπεδα συγκεντρώσεων PFAS στα τρόφιμα. Τα επίπεδα αυτά δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τη δυνατότητα διάθεσης στην αγορά οποιουδήποτε τροφίμου, αλλά θα πρέπει να διενεργούνται έρευνες όταν η συγκέντρωση PFAS σε ένα τρόφιμο υπερβαίνει τα εν λόγω επίπεδα. Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των συγκεντρώσεων PFAS στις ποσότητες στις οποίες εμφανίζονται, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώς ευαίσθητες μέθοδοι. Η χρήση των μεθόδων αυτών θα πρέπει να ενθαρρυνθεί μέσω της σύστασης ορίων-στόχων ποσοτικού προσδιορισμού.

(8)

Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης συμβάλλουν σημαντικά στην έκθεση του ανθρώπου σε PFAS. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι PFAS μεταφέρονται από ζωοτροφές σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, με σαφείς διαφορές μεταξύ των ζωικών ειδών και του τύπου των PFAS. Η εν λόγω μεταφορά PFAS μπορεί να πραγματοποιείται επίσης από το έδαφος που προσλαμβάνεται από εκτρεφόμενα ζώα τα οποία αναζητούν τροφή και από το πόσιμο νερό για τα ζώα. Συνεπώς, για τις έρευνες παρακολούθησης που αποσκοπούν στον προσδιορισμό των αιτίων της μόλυνσης, σε περίπτωση υπέρβασης των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων PFAS στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (4), είναι σημαντικό τα εργαστήρια να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν επίσης τις ζωοτροφές, το πόσιμο νερό των ζώων και το έδαφος στο οποίο ζουν τα ζώα. Ωστόσο, επί του παρόντος είναι διαθέσιμα λίγα μόνο δεδομένα σχετικά με την παρουσία PFAS στις ζωοτροφές της Ένωσης βάσει των οποίων καθίσταται δυνατή και η μελέτη των ζωοτροφών ως πηγής PFAS σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Δεδομένου ότι περιορισμένος μόνον αριθμός εργαστηρίων έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν τις PFAS στις ζωοτροφές, το ευρωπαϊκό εργαστήριο αναφοράς για τους αλογονωμένους έμμονους οργανικούς ρύπους στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα πραγματοποιεί περαιτέρω εργασίες, ώστε να βοηθήσει τα εργαστήρια να αναπτύξουν αυτήν την ικανότητα. Παρότι οι εν λόγω εργασίες αναμένεται να καταστήσουν δυνατή την έκδοση περαιτέρω συστάσεων σχετικά με τις PFAS στις ζωοτροφές στο μέλλον —αφού αναπτυχθεί επαρκής αναλυτική ικανότητα μεταξύ των εργαστηρίων—, θα πρέπει στο μεταξύ να συνιστάται στα κράτη μέλη των οποίων τα εργαστήρια έχουν ήδη τη δυνατότητα να αναλύουν τις PFAS στις ζωοτροφές να το πράττουν ήδη και, στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ακόμη την απαιτούμενη αναλυτική ικανότητα, τα εργαστήρια θα πρέπει να επικυρώνουν ήδη τις αναλυτικές μεθόδους για τις PFAS στις ζωοτροφές.

(9)

Για να εξασφαλίζεται ότι τα δείγματα είναι αντιπροσωπευτικά για την παρτίδα από την οποία λαμβάνονται, θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες δειγματοληψίας που καθορίζονται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1428 της Επιτροπής (5) για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον έλεγχο των υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών σε ορισμένα τρόφιμα,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

1.

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων, θα πρέπει να παρακολουθούν την παρουσία PFAS στα τρόφιμα κατά τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν δοκιμές για την παρουσία στα τρόφιμα των ακόλουθων PFAS:

α)

υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS)·

β)

υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA)·

γ)

υπερφθοροεννεανοϊκό οξύ (PFNA)·

δ)

υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS).

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να διενεργούν επίσης δοκιμές για την παρουσία ενώσεων που είναι παρόμοιες με το PFOS, το PFOA, το PFNA και το PFHxS, αλλά έχουν διαφορετική αλκυλαλυσίδα και με σχετική παρουσία στα τρόφιμα, το πόσιμο νερό και/ή τον ανθρώπινο ορό, όπως οι ακόλουθες:

α)

υπερφθοροβουτανοϊκό οξύ (PFBA)·

β)

υπερφθοροπεντανικό οξύ (PFPeA)·

γ)

υπερφθοροεξανικό οξύ (PFHxA)·

δ)

υπερφθοροεπτανικό οξύ (PFHpA)·

ε)

υπερφθοροδεκανικό οξύ (PFDA)·

στ)

υπερφθοροενδεκανικό οξύ (PFUnDA)·

ζ)

υπερφθοροδωδεκανικό οξύ (PFDoDA)·

η)

υπερφθοροδεκατριανικό οξύ (PFTrDA)·

θ)

υπερφθοροδεκατετρανικό οξύ (PFTeDA)·

ι)

υπερφθοροβουτανοσουλφονικό οξύ (PFBS)·

ια)

υπερφθοροπεντανοσουλφονικό οξύ (PFPS)·

ιβ)

υπερφθοροεπτανοσουλφονικό οξύ (PFHpS)·

ιγ)

υπερφθοροεννεανοσουλφονικό οξύ (PFNS)·

ιδ)

υπερφθοροδεκανοσουλφονικό οξύ (PFDS)·

ιε)

υπερφθοροενδεκανοσουλφονικό οξύ (PFUnDS)·

ιστ)

υπερφθοροδωδεκανοσουλφονικό οξύ (PFDoDS)·

ιζ)

υπερφθοροδεκατριανοσουλφονικό οξύ (PFTrDS)·

ιη)

υπερφθοροοκτανική σουλφοναμίδη (FOSA).

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο διενέργειας δοκιμών για την παρουσία νεοεμφανιζόμενων PFAS στα τρόφιμα, όπως οι ακόλουθες:

α)

2-[(6-χλωρο-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-δωδεκαφθορεξυλ)οξυ]-1,1,2,2-τετραφθοροαιθανοσουλφονικό οξύ (η όξινη μορφή του F53B)·

β)

2,3,3,3-τετραφθορ-2-(επταφθορπροποξυ)-προπανοϊκό οξύ (η όξινη μορφή του GenX)·

γ)

(2,2,3-τριφθορ-3-[1,1,2,2,3,3-εξαφθορ-3-(τριφθορμεθοξυ)προποξυ]-προπιονικό οξύ (η όξινη μορφή του ADONA)·

δ)

1-προπαναμίνιο, Ν,Ν-διμεθυλ-Ν-οξείδιο-3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-δεκατριφθοροοκτυλο)σουλφονυλ]αμινο]-, υδροξείδιο (Capstone Α)·

ε)

1-προπαναμίνιο, Ν-(καρβοξυμεθυλ)-Ν,Ν-διμεθυλ-3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-δεκατριφθοροοκτυλο)σουλφονυλ]αμινο]-, υδροξείδιο (Capstone B)·

στ)

φθοροτελομερείς αλκοόλες και σουλφονικά.

2.

Η παρακολούθηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα τροφίμων που αντικατοπτρίζουν καταναλωτικές συνήθειες, συμπεριλαμβανομένων φρούτων, λαχανικών, αμυλωδών ριζών και κονδύλων, φυκιών, δημητριακών, καρπών με κέλυφος, ελαιούχων σπόρων, τροφίμων για βρέφη και μικρά παιδιά, τροφίμων ζωικής προέλευσης, μη αλκοολούχων ποτών, οίνου και μπύρας.

Θα πρέπει να συλλέγονται δεδομένα για το ακόλουθο φάσμα τύπων παραγωγής ή χαρακτηριστικών προϊόντος:

α)

για προϊόντα από διαφορετικούς τύπους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής παραγωγής·

β)

για τα ζωικά προϊόντα, για τα προϊόντα από ζώα με πρόσβαση σε έδαφος ή νερό σε εξωτερικούς χώρους και για τα προϊόντα από ζώα που δεν έχουν πρόσβαση σε έδαφος ή νερό σε εξωτερικούς χώρους·

γ)

για τα ζωικά προϊόντα, για τα προϊόντα από ευρύ φάσμα εκτρεφόμενων και άγριων ειδών, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά των εθνικών καταναλωτικών συνηθειών·

δ)

για τις πατάτες, για τις αποφλοιωμένες πατάτες ή για τις ποικιλίες πατάτας που καταναλώνονται με τον φλοιό τους, για τις μη αποφλοιωμένες πατάτες, υπό τον όρο ότι αυτό αναφέρεται με σαφήνεια κατά την υποβολή των δεδομένων·

ε)

για τα μανιτάρια, για τα άγρια και καλλιεργούμενα μανιτάρια.

Θα πρέπει να αναλύεται μόνο το βρώσιμο μέρος των τροφίμων. Τα φρούτα, τα λαχανικά, οι αμυλώδεις ρίζες και οι κόνδυλοι θα πρέπει να πλένονται πριν από τη δειγματοληψία, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται παράλληλα ότι δεν θα εισαχθούν πρόσθετες μολύνσεις από PFAS μέσω του νερού πλύσης. Οι τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά θα πρέπει να αναλύονται σε ξηρή ή υγρή μορφή, όπως διατίθενται στην αγορά.

Θα πρέπει να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τα τρόφιμα που παράγονται σε μη μολυσμένες περιοχές, αλλά μπορούν επίσης να υποβάλλονται και δεδομένα από τρόφιμα από μολυσμένες περιοχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αναφέρεται με σαφήνεια, κατά την υποβολή των δεδομένων στην Αρχή.

3.

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων, θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις PFAS σε ακατέργαστα και μεταποιημένα προϊόντα από την ίδια παρτίδα ακατέργαστων προϊόντων και να καθορίζουν συντελεστές μεταποίησης για διάφορα μεταποιημένα προϊόντα, ιδίως για το τυρί, τον ορό γάλακτος σε σκόνη, τα εκλεκτά αρτοσκευάσματα με κρόκο αυγού με υψηλή περιεκτικότητα σε αυγά και τα προϊόντα με βάση το κρέας που περιέχουν συκώτι.

4.

Τα κράτη μέλη, τα οποία έχουν την αναλυτική ικανότητα να αναλύουν τις PFAS στις ζωοτροφές, θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τις PFAS στις ζωοτροφές. Τα κράτη μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ακόμη την απαιτούμενη αναλυτική ικανότητα θα πρέπει να επικυρώνουν τις αναλυτικές μεθόδους για τις PFAS στις ζωοτροφές.

5.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες δειγματοληψίας που καθορίζονται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1428 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον έλεγχο των υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών σε ορισμένα τρόφιμα.

6.

Οι αναλύσεις θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), με τη χρήση μεθόδου ανάλυσης που έχει αποδειχθεί ότι έχει αξιόπιστα αποτελέσματα. Τα όρια ποσοτικού προσδιορισμού των αναλυτικών μεθόδων θα πρέπει να είναι χαμηλότερα από ή ίσα με:

α)

0,002 μg/kg για το PFOS, 0,001 μg/kg για το PFOA, 0,001 μg/kg για το PFNA και 0,004 μg/kg για το PFHxS σε φρούτα, λαχανικά, αμυλώδεις ρίζες και κονδύλους και τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά·

β)

0,010 μg/kg για το PFOS, 0,010 μg/kg για το PFOA, 0,020 μg/kg για το PFNA και 0,040 μg/kg για το PFHxS στο γάλα·

γ)

0,10 μg/kg για το PFOS, το PFOA, το PFNA και το PFHxS στη σάρκα ψαριών και στο κρέας χερσαίων ζώων·

δ)

0,30 μg/kg για το PFOS, το PFOA, το PFNA και το PFHxS στα αυγά, τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια·

ε)

0,50 μg/kg για το PFOS, το PFOA, το PFNA και το PFHxS στα εδώδιμα εντόσθια χερσαίων ζώων και στο ιχθυέλαιο.

Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν μεθόδους με τις οποίες δεν μπορούν να επιτευχθούν τα ανωτέρω όρια ποσοτικού προσδιορισμού μπορούν να υποβάλλουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από μεθόδους με υψηλότερα όρια ποσοτικού προσδιορισμού. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτυγχάνουν τα όρια-στόχους ποσοτικού προσδιορισμού το συντομότερο δυνατόν.

7.

Περαιτέρω διερεύνηση των αιτίων της μόλυνσης θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν σημειώνεται υπέρβαση των ακόλουθων ενδεικτικών επιπέδων:

α)

0,010 μg/kg για το PFOS, 0,010 μg/kg για το PFOA, 0,005 μg/kg για το PFNA και 0,015 μg/kg για το PFHxS στα φρούτα, τα λαχανικά (εξαιρουμένων των άγριων μανιταριών), τις αμυλώδεις ρίζες και τους κονδύλους·

β)

1,5 μg/kg για το PFOS, 0,010 μg/kg για το PFOA, 0,005 μg/kg για το PFNA και 0,015 μg/kg για το PFHxS στα άγρια μανιτάρια·

γ)

0,020 μg/kg για το PFOS, 0,010 μg/kg για το PFOA, 0,050 μg/kg για το PFNA και 0,060 μg/kg για το PFHxS στο γάλα·

δ)

0,050 μg/kg για το PFOS, 0,050 μg/kg για το PFOA, 0,050 μg/kg για το PFNA και 0,050 μg/kg για το PFHxS στις βρεφικές τροφές (7).

8.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Αρχή τα δεδομένα παρακολούθησης σε τακτική βάση, μαζί με τις πληροφορίες και στον ηλεκτρονικό μορφότυπο υποβολής στοιχείων που ορίζεται από την Αρχή, για τη συγκέντρωσή τους σε μία βάση δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει:

α)

να υποβάλλουν δεδομένα από περιοχές οι οποίες είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν υψηλή περιβαλλοντική ρύπανση ως ύποπτα δείγματα, ιδίως για τα ψάρια, τα θηράματα, τα πουλερικά ελεύθερης βοσκής και τα πουλερικά εξωτερικού χώρου, τα φρούτα και τα λαχανικά εξωτερικού χώρου·

β)

να προσδιορίζουν τον τύπο παραγωγής, ιδίως για τα ζωικά προϊόντα (άγρια, συλλεγόμενα ή θηρευόμενα έναντι εκτρεφόμενων μη βιολογικής παραγωγής ή εκτρεφόμενων βιολογικής παραγωγής· παραγωγή ελεύθερης βοσκής ή σε εξωτερικούς χώρους έναντι μεθόδων παραγωγής σε εσωτερικούς χώρους) και μανιτάρια (άγρια ή συλλεγόμενα έναντι καλλιεργούμενων)·

γ)

να αναφέρουν, για το κρέας και τα εντόσθια των θηραμάτων, την ηλικία των ζώων, όπου αυτό είναι εφικτό· και

δ)

να αναφέρουν, για τις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά, τα κύρια συστατικά (αγελαδινό γάλα, σόγια, ψάρι, κρέας χερσαίων ζώων, δημητριακά, λαχανικά ή φρούτα).

Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2022.

Για την Επιτροπή

Στέλλα ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on Perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and their salts [Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα σχετικά με το σουλφονικό υπερφθοροοκτάνιο (PFOS), το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA) και τα άλατα αυτών], EFSA Journal (2008), 653, σ. 1-131.

(2)  Σύσταση 2010/161/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την παρακολούθηση των υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών στα τρόφιμα (ΕΕ L 68 της 18.3.2010, σ. 22).

(3)  Ομάδα της EFSA για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM), Scientific opinion on the risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food (Επιστημονική γνώμη σχετικά με τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία που συνδέεται με την παρουσία υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών στα τρόφιμα), EFSA Journal 2020·18(9):6223.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1428 της Επιτροπής, της 24ης Αυγούστου 2022, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον έλεγχο των υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών σε ορισμένα τρόφιμα (βλέπε σελίδα 66 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).

(7)  Βρεφικές τροφές όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35).


Top