EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1402

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1402 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2021 σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τους μετρητές αερίου και άλλα όργανα μετρήσεων, τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/6242

ΕΕ L 302 της 26.8.2021, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1402/oj

26.8.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 302/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1402 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Αυγούστου 2021

σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τους μετρητές αερίου και άλλα όργανα μετρήσεων, τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα όργανα μετρήσεων που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη τους, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I και στα ειδικά παραρτήματα για τα συγκεκριμένα όργανα και τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους.

(2)

Με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 8558 της Επιτροπής (3), της 15ης Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή υπέβαλε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) για τη σύνταξη, την αναθεώρηση και την ολοκλήρωση των εργασιών για τα εναρμονισμένα πρότυπα προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/32/ΕΕ για ορισμένα όργανα μετρήσεων.

(3)

Βάσει του αιτήματος που διατυπώνεται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8558, η CEN και η Cenelec αναθεώρησαν τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 1359, EN 12261, EN 12405-1 και EN 14236. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων EN 1359:2017 για τους μετρητές αερίου με διάφραγμα· EN 12261:2018 για τους μετρητές στροβίλου· EN 12405-1:2018 για τις διατάξεις αναγωγής όγκου αερίου και EN 14236:2018 για τους οικιακούς μετρητές αερίου με υπερήχους.

(4)

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τη CEN και τη Cenelec, αξιολόγησε κατά πόσον τα πρότυπα EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 και EN 14236:2018 συμμορφώνονται με το αίτημα που ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση C(2015) 8558.

(5)

Τα πρότυπα EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 και EN 14236:2018 ικανοποιούν τις απαιτήσεις τις οποίες έχουν σκοπό να καλύπτουν και οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία 2014/32/ΕΕ. Επομένως, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)

Ωστόσο, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ποιες εκδόσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων που αναφέρονται στη ρήτρα 2 «Normative references» (κανονιστικά στοιχεία αναφοράς) των προτύπων EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018, EN 14236:2018 πρέπει να εφαρμόζονται για τους σκοπούς του τεκμηρίου συμμόρφωσης.

(7)

Ως αποτέλεσμα των εργασιών της CEN και της Cenelec στο πλαίσιο του αιτήματος της Επιτροπής, τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν δημοσιευτεί στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4) αναθεωρήθηκαν: EN 1359:1998/A1:2006· EN 12261:2002/A1:2006· EN 12405-1:2005+A2:2010 και EN 14236:2007. Επομένως, είναι αναγκαίο να αποσυρθούν τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω προτύπων από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δοθεί στους κατασκευαστές επαρκής χρόνος ώστε να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των αναθεωρημένων προτύπων ή των τροποποιήσεων των προτύπων, είναι αναγκαίο να αναβληθεί η απόσυρση των στοιχείων αναφοράς των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων.

(8)

Τα εναρμονισμένα πρότυπα EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011, και EN 14154-3:2005+A2:2011 για τους μετρητές νερού αποσύρθηκαν από τη CEN και τη Cenelec. Τα εν λόγω πρότυπα δεν αντιπροσωπεύουν πλέον την πιο προηγμένη τεχνολογία και θα πρέπει να θεωρηθούν παρωχημένα. Επομένως, είναι αναγκαίο να αποσυρθούν τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω προτύπων από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5). Για να δοθεί στους κατασκευαστές ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να προσαρμοστούν, είναι αναγκαίο να αναβληθεί η απόσυρση των στοιχείων αναφοράς των εν λόγω προτύπων για περίοδο 6 μηνών.

(9)

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να δημοσιευτεί σε μία πράξη πλήρης κατάλογος των στοιχείων αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που έχουν εκπονηθεί προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/32/ΕΕ και πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που αποσκοπούν να καλύψουν. Συνεπώς, τα άλλα στοιχεία αναφοράς των προτύπων που δημοσιεύθηκαν αρχικά στην ανακοίνωση 2012/C 218/08 της Επιτροπής (6) προς υποστήριξη της οδηγίας 2004/22/ΕΚ θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στην παρούσα απόφαση είτε με την επιβεβαίωση της ισχύος τους είτε με τον καθορισμό ημερομηνίας για την απόσυρσή τους από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ανακοίνωση θα πρέπει να καταργηθεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης. Ωστόσο, θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται σε σχέση με τα στοιχεία αναφοράς των προτύπων που αποσύρονται με την παρούσα απόφαση, δεδομένου ότι είναι αναγκαίο να αναβληθεί η απόσυρση των εν λόγω στοιχείων αναφοράς.

(10)

Η συμμόρφωση με εναρμονισμένο πρότυπο συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από την ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων αναφοράς του οικείου προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων για τα όργανα μετρήσεων προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/32/ΕΕ, τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης, δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Η ανακοίνωση 2012/C 218/08 της Επιτροπής καταργείται. Εξακολουθεί να εφαρμόζεται όσον αφορά τα στοιχεία των προτύπων που παρατίθενται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης έως τις ημερομηνίες που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.

(2)  Οδηγία 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 149).

(3)  Εκτελεστική απόφαση C(2015) 8558 final της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με αίτημα τυποποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα όργανα μετρήσεων.

(4)  Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα όργανα μετρήσεων (ΕΕ C 218 της 24.7.2012, σ. 7).

(5)  ΕΕ C 218 της 24.7.2012, σ. 7.

(6)  ΕΕ C 218 της 24.7.2012, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθ.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου

1.

EN 1359:2017

Μετρητές αερίου – Μετρητές αερίου με διάφραγμα

Περιορισμοί:

α)

για τους σκοπούς της ρήτρας «2 Normative references» (κανονιστικά στοιχεία αναφοράς), ισχύουν οι ακόλουθες εκδόσεις των προτύπων:

i)

EN ISO 4892-3:2016·

ii)

ISO 7724-3:1984

2.

EN 12261:2018

Μετρητές αερίου – Μετρητές στροβίλου

Περιορισμοί: για τους σκοπούς της ρήτρας «2 Normative references» (κανονιστικά στοιχεία αναφοράς), ισχύουν οι ακόλουθες εκδόσεις των προτύπων:

i)

EN 10204:2004

ii)

EN 60079-0:2018 όπως διορθώθηκε με το EN 60079-0:2018/AC:2020-02

iii)

EN 60079-11:2012

iv)

EN 60529:1991 όπως τροποποιήθηκε και διορθώθηκε με το EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02

v)

EN 60947-5-6:2000

vi)

EN 62246-1:2015

3.

EN 12405-1:2018

Μετρητές αερίου – Διατάξεις αναγωγής – Μέρος 1: Αναγωγή όγκου

Περιορισμοί: για τους σκοπούς της ρήτρας «2 Normative references» (κανονιστικά στοιχεία αναφοράς), ισχύουν οι ακόλουθες εκδόσεις των προτύπων:

i)

EN 437:2021

ii)

EN 1776:2015

iii)

EN 55011:2016 όπως τροποποιήθηκε με το EN 55011:2016/A2:2021

iv)

EN 60068-2-1:2007

v)

EN 60068-2-2:2007

vi)

EN 60068-2-30:2005

vii)

EN 60068-2-31:2008

viii)

EN 60068-2-64:2008 όπως τροποποιήθηκε με το EN 60068-2-64:2008/A1:2019

ix)

EN 60068-2-78:2013

x)

EN 60068-3-1:2011

xi)

EN 60079-0:2018/AC:2020-02

xii)

EN 60079-1:2014/AC:2018-09

xiii)

EN 60079-2:2014/AC:2015

xiv)

EN 60079-5:2015

xv)

EN 60079-6:2015

xvi)

EN 60079-7:2015/A1:2018

xvii)

EN 60079-11:2012

xviii)

EN 60079-25:2010/AC:2013

xix)

EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02

xx)

EN 60751:2008

xxi)

EN 60950-1:2006/A2:2013

xxii)

EN 61000-4-2:2009

xxiii)

EN 61000-4-3:2006/A2:2010

xxiv)

EN 61000-4-4:2012

xxv)

EN 61000-4-5:2014/A1:2017

xxvi)

EN 61000-4-6:2014/AC:2015

xxvii)

EN 61000-4-8:2010

xxviii)

EN 61000-4-11:2020/AC:2020-06

xxix)

EN 61000-4-29:2000

4.

EN 14236:2018

Οικιακοί μετρητές αερίου με υπερήχους

Περιορισμοί:

α)

για τους σκοπούς της ρήτρας «2 Normative references» (κανονιστικά στοιχεία αναφοράς), ισχύουν οι ακόλουθες εκδόσεις των προτύπων:

i)

EN 55032:2015/A11:2020

ii)

EN 60068-2-5:2018

iii)

EN 60068-2-30:2005

iv)

EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02

v)

EN 60079-10-1:2021

vi)

EN 60079-10-2:2015

vii)

EN 60079-11:2012

viii)

EN IEC 60079-15:2019

ix)

EN IEC 60086-1:2021

x)

EN IEC 60086-4:2019/AC:2020-05

xi)

EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02

xii)

EN 60695-11-5:2017

xiii)

EN 60695-11-10:2013/AC:2014

xiv)

EN 61000-4-2:2009

xv)

EN IEC 61000-4-3:2020

xvi)

EN 61000-4-8:2010

xvii)

EN 61000-4-9:2016

xviii)

EN IEC 61000-6-1:2019

xix)

EN IEC 61000-6-2:2019

xx)

EN ISO 1518-1:2019

xxi)

EN ISO 1518-2:2019

xxii)

EN ISO 2409:2020

xxiii)

EN ISO 4892-3:2016

xxiv)

EN ISO 6270-1:2018

xxv)

EN ISO 6272-1:2011

xxvi)

EN ISO 9227:2017

xxvii)

ISO 834-1:1999/AMD 1:2012

xxviii)

ISO 7724-3:1984

5.

EN 62058-11:2010

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (ac) – Επιθεώρηση αποδοχής – Μέρος 11: Γενικές μέθοδοι επιθεώρησης αποδοχής

6.

EN 62058-21:2010

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (ac) – Επιθεώρηση αποδοχής – Μέρος 21: Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρομηχανικούς μετρητές για ενεργό ενέργεια (κλάσεις 0,5, 1 και 2 και δείκτες κλάσης Α και Β)

7.

EN 62058-31:2010

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (ac) – Επιθεώρηση αποδοχής – Μέρος 31: Ειδικές απαιτήσεις για στατικούς μετρητές για ενεργό ενέργεια (κλάσεις 0,2 S, 0,5 S, 1 και 2 και δείκτες κλάσης Α, Β και C)

8.

EN 62059-32-1:2012

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού – Εξασφάλιση λειτουργίας – Μέρος 32-1: Αντοχή – Δοκιμή σταθερότητας μετρολογικών χαρακτηριστικών σε ανύψωση θερμοκρασίας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αριθ.

Στοιχεία αναφοράς του προτύπου

Ημερομηνία απαλοιφής

1.

EN 1359:1998

Μετρητές αερίου – Μετρητές αερίου με διάφραγμα

EN 1359:1998/A1:2006

26 Φεβρουαρίου 2023

2.

EN 1434-1:2007

Μετρητές θερμότητας – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

26 Φεβρουαρίου 2023

3.

EN 1434-2:2007

Μετρητές θερμότητας – Μέρος 2: Κατασκευαστικές απαιτήσεις

EN 1434-2:2007/AC:2007

26 Φεβρουαρίου 2023

4.

EN 1434-4:2007

Μετρητές θερμότητας – Μέρος 4: Δοκιμές έγκρισης δείγματος

EN 1434-4:2007/AC:2007

26 Φεβρουαρίου 2023

5.

EN 1434-5:2007

Μετρητές θερμότητας – Μέρος 5: Αρχικές δοκιμές επιβεβαίωσης

26 Φεβρουαρίου 2023

6.

EN 12261:2002

Μετρητές αερίου – Μετρητές στροβίλου

EN 12261:2002/AC:2003

EN 12261:2002/A1:2006

26 Φεβρουαρίου 2023

7.

EN 12405-1:2005+A2:2010

Μετρητές αερίου – Διατάξεις αναγωγής – Μέρος 1: Αναγωγή όγκου

26 Φεβρουαρίου 2023

8.

EN 12480:2002

Μετρητές αερίου – Ογκομετρικοί μετρητές περιστροφικής κίνησης

EN 12480:2002/A1:2006

26 Φεβρουαρίου 2023

9.

EN 14154-1:2005+A2:2011

Μετρητές νερού – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

26 Φεβρουαρίου 2022

10.

EN 14154-2:2005+A2:2011

Μετρητές νερού – Μέρος 2: Εγκατάσταση και συνθήκες χρήσης

26 Φεβρουαρίου 2022

11.

EN 14154-3:2005+A2:2011

Μετρητές νερού – Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμής και εξοπλισμός

26 Φεβρουαρίου 2022

12.

EN 14236:2007

Οικιακοί μετρητές αερίου με υπερήχους

26 Φεβρουαρίου 2023

13.

EN 50470-1:2006

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενο ρεύμα) – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και συνθήκες δοκιμών – Εξοπλισμός μέτρησης (δείκτες κλάσης A, B και C)

26 Φεβρουαρίου 2023

14.

EN 50470-2:2006

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενο ρεύμα) – Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις – Ηλεκτρομηχανικοί μετρητές για ενεργό ενέργεια (δείκτες κλάσης A και B)

26 Φεβρουαρίου 2023

15.

EN 50470-3:2006

Εξοπλισμός μέτρησης ηλεκτρισμού (εναλλασσόμενο ρεύμα) – Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις – Στατικοί μετρητές για ενεργό ενέργεια (δείκτες κλάσης A, Β και Γ)

26 Φεβρουαρίου 2023


Top