EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1151

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

PE/25/2019/REV/1

ΕΕ L 186 της 11.7.2019, p. 80–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj

11.7.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 186/80


ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1151 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2019

για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 1 και το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ), στ) και ζ),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει, μεταξύ άλλων, τους κανόνες δημοσιότητας και διασύνδεσης των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων εταιρειών των κρατών μελών.

(2)

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών για την ευκολότερη, ταχύτερη και χρονικά και οικονομικά αποδοτικότερη έναρξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω της σύστασης εταιρείας ή της ίδρυσης υποκαταστήματος αυτής της εταιρείας σε άλλο κράτος μέλος, και για την παροχή πλήρων και προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με εταιρείες, αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό και τον διοικητικό εξορθολογισμό μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας των εταιρειών.

(3)

Η εξασφάλιση της ύπαρξης νομικού και διοικητικού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο, αφενός, για την παροχή των απαραίτητων διασφαλίσεων για την καταπολέμηση των καταχρήσεων και της απάτης και, αφετέρου, για την επιδίωξη στόχων όπως η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η προσέλκυση επενδύσεων στην Ένωση, που θα προσέφεραν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία.

(4)

Σήμερα στην Ένωση τα κράτη μέλη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τη διαθεσιμότητα διαδικτυακών εργαλείων για επιχειρηματίες και εταιρείες στις επικοινωνίες τους με τις δημόσιες αρχές για θέματα εταιρικού δικαίου. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών. Μερικά κράτη μέλη παρέχουν ολοκληρωμένες και φιλικές προς τον χρήστη υπηρεσίες, εξ ολοκλήρου διαθέσιμες διαδικτυακά, ενώ άλλα κράτη δεν είναι σε θέση να παράσχουν διαδικτυακές λύσεις για ορισμένα σημαντικά στάδια του κύκλου ζωής μιας εταιρείας. Για παράδειγμα, για τη σύσταση εταιρειών ή την υποβολή μεταβολών στο μητρώο όσον αφορά πράξεις και στοιχεία, ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν μόνο διαδικασίες με αυτοπρόσωπη παρουσία, ενώ άλλα επιτρέπουν τόσο τις διαδικασίες με αυτοπρόσωπη παρουσία όσο και τις ηλεκτρονικές και άλλα κράτη μέλη μόνο τις ηλεκτρονικές.

(5)

Επιπλέον, όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες για τις εταιρείες, το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει ότι ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων πρέπει πάντοτε να παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, το πεδίο αυτών των πληροφοριών παραμένει περιορισμένο. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ποικίλλει, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη διατίθενται περισσότερες πληροφορίες δωρεάν από ό,τι σε άλλα, κάτι που προκαλεί ανισορροπία εντός της Ένωσης.

(6)

Η Επιτροπή, στις ανακοινώσεις της με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» και «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020: Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης», τόνισε τον ρόλο των δημόσιων διοικήσεων στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να προβαίνουν εύκολα στην έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και να επεκτείνονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναγνώρισε ειδικά τη σημασία της βελτίωσης της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου. Επιπλέον, στη δήλωση του Τάλιν της 6ης Οκτωβρίου 2017 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη απεύθυναν ισχυρή έκκληση να ενταθούν οι προσπάθειες για την παροχή στην Ένωση αποτελεσματικών ηλεκτρονικών διαδικασιών με επίκεντρο τον χρήστη.

(7)

Τον Ιούνιο του 2017 τέθηκε σε λειτουργία η διασύνδεση των κεντρικών μητρώων, των εμπορικών μητρώων και των μητρώων εταιρειών των κρατών μελών, κάτι που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διασυνοριακή πρόσβαση στα στοιχεία των εταιρειών στην Ένωση και επιτρέπει στα μητρώα των κρατών μελών να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μεταξύ τους αναφορικά με ορισμένες διασυνοριακές πράξεις που επηρεάζουν τις εταιρείες.

(8)

Για να διευκολυνθεί η σύσταση των εταιρειών και η καταχώριση των υποκαταστημάτων τους, και να μειωθεί το κόστος, και η χρονική και διοικητική επιβάρυνση που σχετίζεται με τις εν λόγω διαδικασίες, ιδίως για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (4), θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες που να καθιστούν δυνατή την εξ ολοκλήρου επιγραμμική διεκπεραίωση της σύστασης των εταιρειών και της καταχώρισης των υποκαταστημάτων. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν τέτοιες διαδικασίες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να μπορούν να αποφασίσουν να καταστήσουν υποχρεωτικές ορισμένες ή όλες τις επιγραμμικές διαδικασίες. Το υφιστάμενο κόστος και οι επιβαρύνσεις που συνδέονται με τις διαδικασίες σύστασης και καταχώρισης απορρέουν όχι μόνο από τα διοικητικά τέλη που επιβάλλονται για τη σύσταση εταιρείας ή την καταχώριση υποκαταστήματος, αλλά επίσης από άλλες απαιτήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας, ιδίως όταν απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος. Επιπλέον, οι πληροφορίες για τις διαδικασίες αυτές θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες ηλεκτρονικά και δωρεάν.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας, προβλέπει γενικούς κανόνες για την επιγραμμική παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης που συνδέονται με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ειδικούς κανόνες για την επιγραμμική σύσταση κεφαλαιουχικών εταιρειών, την καταχώριση υποκαταστημάτων, και την υποβολή πράξεων και στοιχείων από εταιρείες και υποκαταστήματα («επιγραμμικές διαδικασίες») που δεν καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις επιγραμμικές διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και πρότυπες ιδρυτικές πράξεις (υποδείγματα) στους ιστοτόπους που είναι προσβάσιμοι μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας.

(10)

Η δυνατότητα της εξ ολοκλήρου επιγραμμικής σύστασης εταιρειών και καταχώρισης υποκαταστημάτων και της εξ ολοκλήρου επιγραμμικής υποβολής πράξεων και στοιχείων θα επιτρέψει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στις επαφές τους με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τους χρήστες τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Επιπλέον, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που προβλέπουν τη δυνατότητα εγκεκριμένων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Τα εν λόγω εθνικά συστήματα θα χρησιμοποιούνται ως βάση για την αναγνώριση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος. Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στις διασυνοριακές καταστάσεις, μόνο μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συμμορφώνονται με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα οδηγία θα πρέπει μόνο να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταστήσουν δυνατή την επιγραμμική σύσταση των εταιρειών, την καταχώριση των υποκαταστημάτων και την επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων από αιτούντες που είναι πολίτες της Ένωσης μέσω της αναγνώρισης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο δημοσιοποιούνται τα μέσα ταυτοποίησης που αναγνωρίζουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

(11)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να αποφασίσουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θεωρούνται αιτούντες, βάσει του εθνικού δικαίου, σε σχέση με τις επιγραμμικές διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν περιορίζει το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

(12)

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιγραμμικές διαδικασίες για τις εταιρείες, τα μητρώα των κρατών μελών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κανόνες για τα τέλη τα οποία επιβάλλονται στις επιγραμμικές διαδικασίες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, είναι διαφανείς και εφαρμόζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Ωστόσο, η απαίτηση για διαφάνεια των κανόνων για τα τέλη δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία σύναψης συμβάσεων, κατά περίπτωση, μεταξύ των αιτούντων και των προσώπων που τους επικουρούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ηλεκτρονικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας διαπραγμάτευσης κατάλληλου τιμήματος για τις εν λόγω υπηρεσίες.

(13)

Τα τέλη τα οποία επιβάλλονται από τα μητρώα στις επιγραμμικές διαδικασίες θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών. Τέτοια τέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να καλύπτουν, ιδίως, το κόστος υπηρεσιών ήσσονος σημασίας που παρέχονται δωρεάν. Κατά τον υπολογισμό του ύψους των τελών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο του κόστους που συνδέεται με τις επιγραμμικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των γενικών εξόδων που μπορεί να καταλογιστεί στη διαδικασία αυτή. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν κατ’ αποκοπή τέλη και να καθορίζουν το ύψος τους για αόριστο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι ελέγχουν τακτικά ότι τα τέλη αυτά εξακολουθούν να μην υπερβαίνουν το μέσο κόστος των εν λόγω υπηρεσιών. Τα τυχόν τέλη για επιγραμμικές διαδικασίες που επιβάλλονται από τα μητρώα των κρατών μελών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του κόστους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Επιπλέον, όταν απαιτείται πληρωμή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα πρέπει η εν λόγω πληρωμή να μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ευρέως διαθέσιμων διασυνοριακών υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι πιστωτικές κάρτες και τα τραπεζικά εμβάσματα.

(14)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βοηθούν τα πρόσωπα που επιθυμούν να συστήσουν εταιρεία ή να καταχωρίσουν υποκατάστημα παρέχοντας ορισμένες πληροφορίες μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας και, κατά περίπτωση, στη διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, με συνοπτικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, σχετικά με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις για τη σύσταση κεφαλαιουχικών εταιρειών, την καταχώριση υποκαταστημάτων, και την υποβολή πράξεων και στοιχείων, τους κανόνες όσον αφορά τον αποκλεισμό διευθυντών και μια περιγραφή των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων των εταιρειών.

(15)

Θα πρέπει να είναι δυνατή η εξ ολοκλήρου επιγραμμική σύσταση των εταιρειών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν την επιγραμμική σύσταση σε ορισμένα είδη εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, λόγω της πολυπλοκότητας που συνεπάγεται η σύσταση εταιρειών άλλης μορφής στο εθνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν λεπτομερείς κανόνες για την επιγραμμική σύσταση. Θα πρέπει να είναι εφικτή η επιγραμμική σύσταση με την υποβολή εγγράφων ή πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, με την επιφύλαξη των ουσιαστικών και διαδικαστικών απαιτήσεων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις νομικές διαδικασίες για την κατάρτιση ιδρυτικών πράξεων και τη γνησιότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και την κατάλληλη νομική μορφή των πράξεων ή στοιχείων που υποβάλλονται. Ωστόσο, οι εν λόγω ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις δεν θα πρέπει να καθιστούν αδύνατη την επιγραμμική διαδικασία, ιδίως όσον αφορά την επιγραμμική σύσταση εταιρείας και την επιγραμμική καταχώριση υποκαταστήματος. Όταν δεν είναι τεχνικά εφικτή η λήψη ηλεκτρονικών αντιγράφων των εγγράφων που πληρούν τις απαιτήσεις των κρατών μελών, θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση να απαιτείται η υποβολή των εγγράφων σε έντυπη μορφή.

(16)

Όταν τηρούνται όλες οι διατυπώσεις για την επιγραμμική σύσταση εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης ορθής υποβολής όλων των πράξεων και στοιχείων εκ μέρους της εταιρείας, η επιγραμμική σύσταση ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής διαδικασίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται ταχέως. Ωστόσο, σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ταυτότητα του αιτούντος, τη νομιμότητα της επωνυμίας της εταιρείας, τον αποκλεισμό ενός διευθυντή ή τη συμμόρφωση οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας ή εγγράφου με νομικές απαιτήσεις, ή σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει υποψία απάτης ή κατάχρησης, η επιγραμμική σύσταση μπορεί να διαρκεί περισσότερο και η προθεσμία για τις αρχές δεν πρέπει να αρχίζει πριν από την εκπλήρωση των εν λόγω διατυπώσεων. Σε κάθε περίπτωση, όταν δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τους λόγους οποιασδήποτε καθυστέρησης.

(17)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη επιγραμμική σύσταση των εταιρειών ή η επιγραμμική καταχώριση των υποκαταστημάτων, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να ορίζουν ως προϋπόθεση για την σύσταση ή καταχώριση τη λήψη οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης για την ολοκλήρωση της εν λόγω σύστασης ή της καταχώρισης, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο για τη διασφάλιση του κατάλληλου ελέγχου ορισμένων δραστηριοτήτων. Μετά τη σύσταση ή την καταχώριση, οι περιπτώσεις στις οποίες οι εταιρείες ή τα υποκαταστήματα δεν θα επιτρέπεται να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες χωρίς να έχουν λάβει άδεια ή έγκριση θα πρέπει να διέπονται από το εθνικό δίκαιο.

(18)

Προκειμένου να παρασχεθεί στήριξη στις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και τις μεσαίου μεγέθους, κατά τα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, θα πρέπει να είναι δυνατή η σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με τη χρήση υποδειγμάτων που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω υποδείγματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επιγραμμική σύσταση εταιρειών, και θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να καθορίζουν τη νομική τους αξία. Τα εν λόγω υποδείγματα μπορούν να περιέχουν ένα προκαθορισμένο σύνολο επιλογών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ της χρήσης υποδειγμάτων ή της σύστασης της εταιρείας χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες ιδρυτικές πράξεις και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υποδείγματα και για άλλες μορφές εταιρειών.

(19)

Προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι υφιστάμενες παραδόσεις των κρατών μελών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, είναι σημαντικό να επιτραπεί ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα παρέχουν ένα εξ ολοκλήρου επιγραμμικό σύστημα σύστασης εταιρειών, καταχώρισης υποκαταστημάτων και υποβολής πράξεων και στοιχείων, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τον ρόλο των συμβολαιογράφων ή των δικηγόρων σε οποιοδήποτε στάδιο της επιγραμμικής διαδικασίας. Ζητήματα που αφορούν τις επιγραμμικές διαδικασίες οι οποίες δεν ρυθμίζονται με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να συνεχίσουν να διέπονται από το εθνικό δίκαιο.

(20)

Επιπλέον, για να αντιμετωπιστεί η απάτη και η υποκλοπή της ταυτότητας εταιρειών και για να παρασχεθούν εγγυήσεις ως προς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των πράξεων και των στοιχείων που περιέχονται στα εθνικά μητρώα, οι διατάξεις που αφορούν τις επιγραμμικές διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης ελέγχους της ταυτότητας και της δικαιοπρακτικής ικανότητας των προσώπων που επιθυμούν να συστήσουν εταιρεία ή να καταχωρίσουν υποκατάστημα ή να υποβάλουν πράξεις ή στοιχεία. Οι έλεγχοι αυτοί θα μπορούν να αποτελούν μέρος του ελέγχου νομιμότητας που απαιτείται από ορισμένα κράτη μέλη. Η ανάπτυξη και η θέσπιση των μέσων και των μεθόδων για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων θα πρέπει να εναπόκεινται στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν τη συμμετοχή συμβολαιογράφων ή δικηγόρων σε οποιοδήποτε στάδιο των ηλεκτρονικών διαδικασιών. Ωστόσο, η συμμετοχή αυτή δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας με εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικό τρόπο.

(21)

Όταν δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος που αφορούν την αποτροπή της αντιποίησης ή της παραποίησης ταυτότητας, ή για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες όσον αφορά τη δικαιοπρακτική ικανότητα του αιτούντος και την εξουσία του να εκπροσωπεί την εταιρεία, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο των οποίων θα μπορεί να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο το εθνικό δίκαιο αναθέτει τη διεκπεραίωση της επιγραμμικής διαδικασίας στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να συσταθεί η εταιρεία ή να καταχωριστεί ένα υποκατάστημα. Ωστόσο, αυτή η φυσική παρουσία δεν θα πρέπει να απαιτείται συστηματικά, αλλά μόνο κατά περίπτωση, όταν υπάρχει βάσιμη υποψία παραποίησης ταυτότητας από τους αιτούντες ή μη συμμόρφωσης με τους κανόνες όσον αφορά τη δικαιοπρακτική ικανότητα του αιτούντος και την εξουσία του να εκπροσωπεί την εταιρεία. Αυτή η υποψία θα πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές ή τα πρόσωπα ή οι φορείς στους οποίους το εθνικό δίκαιο αναθέτει τη διενέργεια τέτοιου είδους ελέγχων. Σε περίπτωση που απαιτείται φυσική παρουσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε άλλα στάδια της διαδικασίας μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά. Η έννοια της δικαιοπρακτικής ικανότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την ικανότητα ανάληψης δράσης.

(22)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν επίσης να παρέχουν τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές, στα πρόσωπα ή στους φορείς να επαληθεύουν, με συμπληρωματικούς ηλεκτρονικούς ελέγχους της ταυτότητας, της δικαιοπρακτικής ικανότητας και της νομιμότητας, εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρειών. Τέτοιοι έλεγχοι μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βιντεοδιασκέψεις ή άλλα επιγραμμικά μέσα που παρέχουν οπτικοακουστική σύνδεση σε πραγματικό χρόνο.

(23)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία όλων των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποτρέπουν οποιαδήποτε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά απορρίπτοντας τον διορισμό προσώπου ως διευθυντή εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την προηγούμενη συμπεριφορά του εν λόγω προσώπου στην επικράτειά τους, αλλά, όπου αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, και πληροφορίες που παρέχονται από άλλα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες από άλλα κράτη μέλη. Η απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει είτε πληροφορίες σχετικά με ισχύοντα αποκλεισμό είτε άλλες πληροφορίες όσον αφορά αποκλεισμό στο κράτος μέλος που έλαβε το αίτημα. Τέτοιου είδους αιτήματα για πληροφορίες θα πρέπει να είναι δυνατά μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέγουν τον βέλτιστο τρόπο συλλογής των εν λόγω πληροφοριών, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από τυχόν μητρώα ή άλλους τόπους όπου αυτές αποθηκεύονται σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο ή με τη δημιουργία ειδικών μητρώων ή ειδικών τμημάτων στα μητρώα επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά με την περίοδο και τους λόγους αποκλεισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να τις διαβιβάζουν μέσω όλων των διαθέσιμων συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να δημιουργεί την υποχρέωση να ζητούνται πληροφορίες αυτού του είδους σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον, η δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό σε άλλο κράτος μέλος δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν ισχύοντες αποκλεισμούς σε άλλα κράτη μέλη.

(24)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία όλων των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα και να αποτρέπεται οποιαδήποτε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά, είναι σημαντικό οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να είναι σε θέση να επαληθεύουν κατά πόσον το πρόσωπο που θα διοριστεί ως διευθυντής δεν απαγορεύεται να ασκεί καθήκοντα διευθυντή. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν αν το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι καταχωρισμένο σε οποιοδήποτε από τα μητρώα που αφορούν τον αποκλεισμό διευθυντών σε άλλα κράτη μέλη μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων. Τα μητρώα, οι αρχές ή τα πρόσωπα ή οι φορείς που ορίζονται κατά το εθνικό δίκαιο για τη διαχείριση οποιασδήποτε πτυχής των επιγραμμικών διαδικασιών, δεν θα πρέπει να αποθηκεύουν τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του προσώπου που θα διοριστεί ως διευθυντής. Ωστόσο, οι εν λόγω οντότητες ενδέχεται να χρειαστεί να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες αυτές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με σκοπό την πιθανή επανεξέταση μιας αρνητικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος διατήρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο που προβλέπεται από τους εθνικούς κανόνες για τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σύσταση εταιρείας ή την καταχώριση υποκαταστήματος ή τη σχετική υποβολή πράξεων και στοιχείων.

(25)

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία σχετικά με την επιγραμμική σύσταση εταιρειών και καταχώριση υποκαταστημάτων δεν θα πρέπει να θίγουν άλλες διατυπώσεις που δεν σχετίζονται με το εταιρικό δίκαιο και τις οποίες πρέπει να τηρήσει μια εταιρεία για να αρχίσει να τη δραστηριότητά της σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

(26)

Όπως και στην περίπτωση της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών και καταχώρισης υποκαταστημάτων, για να μειωθεί το κόστος και η επιβάρυνση των εταιρειών, θα πρέπει να είναι δυνατή η εξ ολοκλήρου επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων στα εθνικά μητρώα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εταιρειών. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν την υποβολή πράξεων και στοιχείων με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, η δημοσιοποίηση των στοιχείων των εταιρειών θα πρέπει να πραγματοποιείται μόλις τα στοιχεία αυτά καθίστανται δημόσια διαθέσιμα στα εν λόγω εθνικά μητρώα, δεδομένου ότι τα μητρώα είναι πλέον διασυνδεδεμένα και παρέχουν ένα πλήρες σημείο αναφοράς για τους χρήστες. Προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη των υφιστάμενων μέσων δημοσιοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να δημοσιεύουν επίσης όλα τα στοιχεία μιας εταιρείας ή μέρος αυτών στην εθνική επίσημη εφημερίδα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εθνική επίσημη εφημερίδα από το μητρώο. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τους εθνικούς κανόνες που αφορούν τη νομική αξία του μητρώου και τον ρόλο της εθνικής επίσημης εφημερίδας.

(27)

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο τρόπος αναζήτησης και ανταλλαγής με άλλα συστήματα των στοιχείων που αποθηκεύονται από τα μητρώα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι, μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που παρέχονται σε αρμόδια αρχή ή σε πρόσωπο ή φορέα στον οποίο το εθνικό δίκαιο αναθέτει τη διαχείριση οποιασδήποτε πτυχής των επιγραμμικών διαδικασιών, στο πλαίσιο των επιγραμμικών διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, αποθηκεύονται από τα μητρώα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο με δυνατότητα αναζήτησης ή ως δομημένα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι ο μορφότυπος των αρχείων θα πρέπει να είναι δομημένος κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα δεδομένα και την εσωτερική τους δομή. Η απαίτηση να διασφαλίζεται ότι ο μορφότυπος εγγράφων και πληροφοριών παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει σαρωμένες υπογραφές ή άλλα δεδομένα που δεν είναι κατάλληλα για τη μηχαναγνωσιμότητα. Καθώς αυτό ενδέχεται να απαιτεί μεταβολές στα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών των κρατών μελών, θα πρέπει να προβλεφθεί μακρότερη προθεσμία για τη μεταφορά της συγκεκριμένης απαίτησης στο εθνικό δίκαιο.

(28)

Με στόχο τη μείωση του κόστους, της διοικητικής επιβάρυνσης και της διάρκειας των διαδικασιών για τις εταιρείες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή «μόνον άπαξ» στον τομέα του εταιρικού δικαίου, η οποία είναι κατοχυρωμένη στην Ένωση, όπως αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724, το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή τη δήλωση του Τάλιν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» συνεπάγεται ότι οι εταιρείες δεν θα καλούνται να υποβάλουν τα ίδια στοιχεία στις δημόσιες αρχές περισσότερο από μία φορά. Για παράδειγμα, οι εταιρείες δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν τα ίδια στοιχεία τόσο στο μητρώο όσο και στην εθνική επίσημη εφημερίδα. Αντιθέτως, το μητρώο θα πρέπει να παρέχει τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία απευθείας στην εθνική επίσημη εφημερίδα. Ομοίως, όταν μια εταιρεία έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος και επιθυμεί να καταχωρίσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις πράξεις ή τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί σε μητρώο. Περαιτέρω, όταν μια εταιρεία έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος αλλά διατηρεί υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει ορισμένες μεταβολές των στοιχείων της μόνο στο μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένη, χωρίς να απαιτείται να υποβάλει τις ίδιες πληροφορίες και στο μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα. Αντίθετα, πληροφορίες όπως η αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας ή της καταστατικής έδρας της εταιρείας θα πρέπει να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μεταξύ του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία και του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων.

(29)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα συνεπών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις εταιρείες στην Ένωση και να αυξηθεί περαιτέρω η διαφάνεια, θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση της διασύνδεσης των μητρώων για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με οποιαδήποτε μορφή εταιρείας που καταχωρίζεται στα μητρώα των κρατών μελών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ηλεκτρονικά αντίγραφα των πράξεων και των στοιχείων των εν λόγω άλλων μορφών εταιρειών που είναι διαθέσιμα επίσης μέσω αυτού του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων.

(30)

Για λόγους διαφάνειας και προστασίας των συμφερόντων των εργαζομένων, των πιστωτών και των μετόχων μειοψηφίας, και με σκοπό την προώθηση της εμπιστοσύνης στις επιχειρηματικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με διασυνοριακό χαρακτήρα, εντός της εσωτερικής αγοράς, είναι σημαντικό να μπορούν οι επενδυτές, τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι επιχειρηματικοί εταίροι και οι αρχές να έχουν εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία των εταιρειών. Για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα αυτών των πληροφοριών, θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν περισσότερα στοιχεία σε όλα τα κράτη μέλη. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν την κατάσταση της εταιρείας και στοιχεία σχετικά με τα υποκαταστήματά της σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και τα στοιχεία των προσώπων που, είτε ως όργανο είτε ως μέλη οιουδήποτε τέτοιου οργάνου, είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν την εταιρεία. Επιπλέον, το τίμημα για την απόκτηση αντιγράφου του συνόλου ή μέρους των πράξεων και των στοιχείων που δημοσιοποιούνται από την εταιρεία, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το αντίστοιχο διοικητικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάπτυξης και τήρησης των μητρώων, υπό την προϋπόθεση ότι το τίμημα δεν είναι δυσανάλογο σε σχέση με τα ζητούμενα στοιχεία.

(31)

Τα κράτη μέλη έχουν προς το παρόν τη δυνατότητα να δημιουργούν προαιρετικά σημεία πρόσβασης όσον αφορά το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν για την Επιτροπή να συνδέσει άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων. Προκειμένου να μπορούν και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να επωφελούνται από τη διασύνδεση των μητρώων και να διασφαλίζουν ότι τα συστήματά τους περιέχουν ακριβή, ενημερωμένα και αξιόπιστα στοιχεία για τις εταιρείες, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να δημιουργήσει πρόσθετα σημεία πρόσβασης. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης θα πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα που έχει αναπτύξει και χειρίζεται η Επιτροπή ή άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης για να εκτελούν τα διοικητικά τους καθήκοντα ή να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

(32)

Προκειμένου να βοηθούνται οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην εσωτερική αγορά να επεκτείνουν ευκολότερα τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε διασυνοριακό επίπεδο, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συστήνουν και να καταχωρίζουν υποκαταστήματα σε άλλο κράτος μέλος ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, όπως και στην περίπτωση των εταιρειών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα επιγραμμικής καταχώρισης υποκαταστημάτων και επιγραμμικής υποβολής πράξεων και στοιχείων, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μείωση του κόστους, του διοικητικού φόρτου και της διάρκειας των διαδικασιών σε περίπτωση διασυνοριακής επέκτασης.

(33)

Κατά την καταχώριση υποκαταστήματος εταιρείας που είναι καταχωρισμένη σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επαληθεύσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων. Επιπλέον, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας υποκαταστήματος σε ένα κράτος μέλος, το μητρώο του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει να ενημερώνει για τη διακοπή αυτή το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων και αμφότερα τα μητρώα θα πρέπει να καταχωρίζουν την εν λόγω πληροφορία.

(34)

Για να διασφαλιστεί η συνοχή με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, είναι απαραίτητο να διαγραφεί η διάταξη που αφορά την επιτροπή συνεργασίας, η οποία έχει πάψει να υφίσταται, και να επικαιροποιηθούν οι μορφές εταιρειών που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.

(35)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη μελλοντικές αλλαγές στο δίκαιο των κρατών μελών και στη νομοθεσία της Ένωσης ως προς τις μορφές εταιρειών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικαιροποίηση του καταλόγου με τις μορφές εταιρειών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I, II και IIΑ της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (7). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(36)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την καταχώριση των εταιρειών, δεν επηρεάζουν το εθνικό δίκαιο που αφορά φορολογικά μέτρα των κρατών μελών ή των εδαφικών και διοικητικών υποδιαιρέσεών τους.

(37)

Η εξουσία των κρατών μελών να απορρίπτουν αιτήσεις σύστασης εταιρειών και καταχώρισης υποκαταστημάτων σε περιπτώσεις απάτης ή κατάχρησης, και οι σχετικές ενέργειες έρευνας και επιβολής εκ μέρους των κρατών μελών, μεταξύ άλλων από την αστυνομία ή άλλες αρμόδιες αρχές, δεν θα πρέπει να θίγονται από την παρούσα οδηγία. Δεν θα πρέπει επίσης να θίγονται άλλες υποχρεώσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και περί πραγματικών δικαιούχων. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου και με την εξακρίβωση της ταυτότητας και την καταχώριση του πραγματικού δικαιούχου κάθε νεοσυσταθείσας οντότητας στο κράτος μέλος της σύστασής της.

(38)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο που συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

(39)

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 26 Ιουλίου 2018.

(40)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η παροχή περισσότερων ψηφιακών λύσεων για τις εταιρείες στην εσωτερική αγορά, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(41)

Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα (11), τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να επισυνάπτουν στην κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, όταν δικαιολογείται, και ένα ή περισσότερα έγγραφα που διευκρινίζουν τον δεσμό ανάμεσα στα στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα τμήματα των εθνικών πράξεων μεταφοράς. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι δικαιολογείται η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων.

(42)

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των αλλαγών που απαιτείται να γίνουν στα εθνικά συστήματα προκειμένου να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και των σημαντικών διαφορών που υφίστανται επί του παρόντος μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο πεδίο του εταιρικού δικαίου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη μεταφορά ορισμένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας μπορούν να ενημερώσουν την Επιτροπή ότι χρειάζονται ετήσια, κατ’ ανώτατο όριο, παράταση της σχετικής προθεσμίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν τους αντικειμενικούς λόγους για τους οποίους ζητούν την παράταση αυτή.

(43)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε πέντε κριτήρια, και συγκεκριμένα την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη συνεκτικότητα και την προστιθέμενη αξία, και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των εκτιμήσεων επιπτώσεων για ενδεχόμενα περαιτέρω μέτρα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλουν στη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, παρέχοντας στην Επιτροπή τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην πράξη η επιγραμμική σύσταση εταιρειών, για παράδειγμα όσον αφορά τον αριθμό των περιπτώσεων επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα ή χρειάστηκε φυσική παρουσία, και τη μέση διάρκεια και το μέσο κόστος της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών.

(44)

Θα πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρούσας οδηγίας στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου της και για να γίνει αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

(45)

Ως εκ τούτου, η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132

Η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 1, μετά τη δεύτερη περίπτωση, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«—

τους κανόνες για την επιγραμμική σύσταση εταιρειών, την επιγραμμική καταχώριση των υποκαταστημάτων και την επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων από εταιρείες και υποκαταστήματα·».

2)

Στον τίτλο I, η επικεφαλίδα του κεφαλαίου III αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Επιγραμμικές διαδικασίες (σύσταση, καταχώριση και υποβολή), δημοσιοποίηση και μητρώα».

3)

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13

Πεδίο εφαρμογής

Τα μέτρα συντονισμού που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και στο τμήμα 1Α εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που αφορούν τις μορφές εταιρειών που παρατίθενται στο παράρτημα II και, όπου ορίζεται, τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στα παραρτήματα I και IIΑ.».

4)

Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 13α

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   “μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης”: μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1)·

2)   «σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 4) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014·

3)   «ηλεκτρονικά μέσα»: ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης, και την αποθήκευση δεδομένων, και μέσω του οποίου τα στοιχεία αποστέλλονται αρχικά και παραλαμβάνονται στον προορισμό τους· τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται, μεταφέρονται και παραλαμβάνονται εξ ολοκλήρου με τρόπο που καθορίζεται από τα κράτη μέλη·

4)   «σύσταση»: η όλη διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης και όλων των αναγκαίων μέτρων για την καταχώριση της εταιρείας στο μητρώο·

5)   «καταχώριση υποκαταστήματος»: η διαδικασία που καταλήγει στη δημοσιοποίηση πράξεων και στοιχείων σχετικά με υποκατάστημα που έχει συσταθεί πρόσφατα σε κράτος μέλος·

6)   «υπόδειγμα»: πρότυπη ιδρυτική πράξη εταιρείας που συντάσσεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και χρησιμοποιείται για την επιγραμμική σύσταση εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13ζ.

Άρθρο 13β

Αναγνώριση μέσων ταυτοποίησης για τους σκοπούς επιγραμμικών διαδικασιών

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μπορούν να χρησιμοποιούνται από αιτούντες που είναι πολίτες της Ένωσης στις επιγραμμικές διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο:

α)

μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει εγκριθεί από το κράτος μέλος τους·

β)

μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος και που αναγνωρίζεται για τον σκοπό της διασυνοριακής επαλήθευσης ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να αναγνωρίσουν ένα μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όταν το επίπεδο διασφάλισης του εν λόγω μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

3.   Όλα τα μέσα ταυτοποίησης που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη δημοσιοποιούνται.

4.   Όταν δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος που αφορούν την αποτροπή της αντιποίησης ή της παραποίησης ταυτότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα, για σκοπούς εξακρίβωσης της ταυτότητας ενός αιτούντος, στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να απαιτηθεί, η φυσική παρουσία του εν λόγω αιτούντος ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής των επιγραμμικών διαδικασιών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης μιας εταιρείας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η φυσική παρουσία ενός αιτούντος απαιτείται μόνο κατά περίπτωση, όταν υπάρχει βάσιμη υποψία παραποίησης της ταυτότητας, και ότι οποιαδήποτε άλλα στάδια της διαδικασίας μπορούν να διεκπεραιωθούν επιγραμμικά.

Άρθρο 13γ

Γενικές διατάξεις σχετικά με τις επιγραμμικές διαδικασίες

1.   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εθνικό δίκαιο που, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα και τις νομικές παραδόσεις των κρατών μελών, ορίζει τις αρχές, τα πρόσωπα ή τους φορείς στους οποίους ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, της επιγραμμικής καταχώρισης υποκαταστημάτων και της επιγραμμικής υποβολής πράξεων και στοιχείων.

2.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη των διαδικασιών και των απαιτήσεων που ορίζονται από το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις νομικές διαδικασίες για την κατάρτιση των πράξεων σύστασης, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει δυνατή η επιγραμμική σύσταση εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13ζ, και η επιγραμμική καταχώριση υποκαταστήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α, καθώς και η επιγραμμική υποβολή εγγράφων και στοιχείων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 13ι και 28β.

3.   Οι απαιτήσεις δυνάμει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου όσον αφορά τη γνησιότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και την κατάλληλη νομική μορφή των υποβαλλόμενων πράξεων ή στοιχείων δεν θίγονται, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει δυνατή η επιγραμμική σύσταση μιας εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13ζ, και η επιγραμμική καταχώριση ενός υποκαταστήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α, καθώς και η επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 13ι και 28β.

Άρθρο 13δ

Τέλη επιγραμμικών διαδικασιών

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κανόνες για τα τέλη που επιβάλλονται στις επιγραμμικές διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι διαφανείς και εφαρμόζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

2.   Τα τυχόν τέλη για επιγραμμικές διαδικασίες που επιβάλλονται από τα μητρώα του άρθρου 16 δεν υπερβαίνουν το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του κόστους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Άρθρο 13ε

Πληρωμές

Εάν για την ολοκλήρωση διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο απαιτείται πληρωμή, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω πληρωμή μπορεί να διενεργηθεί μέσω ευρέως διαθέσιμης υπηρεσίας επιγραμμικών πληρωμών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διασυνοριακές πληρωμές και επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που έκανε την πληρωμή, και η οποία παρέχεται από χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή πάροχο υπηρεσίας πληρωμών που εδρεύει σε κράτος μέλος.

Άρθρο 13στ

Απαιτήσεις πληροφόρησης

Προκειμένου να διευκολυνθεί η σύσταση εταιρειών και η καταχώριση υποκαταστημάτων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται, σε πύλες ή ιστότοπους καταχώρισης που είναι προσβάσιμοι μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας, συνοπτικές και φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες, που παρέχονται δωρεάν και τουλάχιστον σε γλώσσα ευρέως κατανοητή από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό διασυνοριακών χρηστών. Οι πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

κανόνες για τη σύσταση εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 13ζ και 13ι, και των απαιτήσεων σχετικά με τη χρήση υποδειγμάτων και άλλων εγγράφων σύστασης, την ταυτοποίηση των προσώπων, τη χρήση των γλωσσών και τα επιβαλλόμενα τέλη·

β)

κανόνες για την καταχώριση υποκαταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 28α και 28β, και των απαιτήσεων σχετικά με τα έγγραφα καταχώρισης, την ταυτοποίηση των προσώπων και τη χρήση των γλωσσών·

γ)

περιγραφή των εφαρμοστέων κανόνων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών και τις αρχές ή τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διατήρηση των πληροφοριών σχετικά με τους αποκλεισμένους διευθυντές·

δ)

περιγραφή των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης μιας εταιρείας στις συναλλαγές της με τρίτους.

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).»."

5)

Στο κεφάλαιο III του τίτλου I προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«Τμήμα 1Α

Επιγραμμική σύσταση, επιγραμμική υποβολή και δημοσιοποίηση

Άρθρο 13ζ

Επιγραμμική σύσταση εταιρειών

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επιγραμμική σύσταση εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης μιας εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 13β παράγραφος 4 και στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην παρέχουν επιγραμμικές διαδικασίες σύστασης για μορφές εταιρειών άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ.

2.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την επιγραμμική σύσταση των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη χρήση υποδειγμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13η, και τις πράξεις και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας. Ως μέρος των κανόνων αυτών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική σύσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάθεση πράξεων ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 4.

3.   Οι κανόνες της παραγράφου 2 προβλέπουν τουλάχιστον τα εξής:

α)

τις διαδικασίες για τη διασφάλιση ότι οι αιτούντες έχουν την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα και εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία·

β)

τα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας των αιτούντων σύμφωνα με το άρθρο 13β·

γ)

τις απαιτήσεις για τους αιτούντες να χρησιμοποιούν υπηρεσίες εμπιστοσύνης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014·

δ)

τις διαδικασίες για την επαλήθευση της νομιμότητας του εταιρικού σκοπού, εφόσον οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο·

ε)

τις διαδικασίες για την επαλήθευση της νομιμότητας της εταιρικής επωνυμίας, εφόσον οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο·

στ)

τις διαδικασίες για την επαλήθευση του διορισμού των διευθυντών.

4.   Οι κανόνες της παραγράφου 2 μπορούν, ειδικότερα, να προβλέπουν επίσης τα εξής:

α)

τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ιδρυτικών εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της ορθής χρήσης των υποδειγμάτων·

β)

τις συνέπειες του αποκλεισμού των διευθυντών από την αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους·

γ)

τον ρόλο του συμβολαιογράφου ή άλλου προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διαχείριση οποιουδήποτε σταδίου της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύστασης μιας εταιρείας·

δ)

τον αποκλεισμό της ηλεκτρονικής σύστασης σε περιπτώσεις στις οποίες το κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται με εισφορές σε είδος.

5.   Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας από τη λήψη οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης πριν από την καταχώριση της εταιρείας, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τον κατάλληλο έλεγχο που προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο ορισμένων δραστηριοτήτων.

6.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εάν απαιτείται η καταβολή εταιρικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της διαδικασίας σύστασης εταιρείας, η καταβολή μπορεί να διενεργηθεί επιγραμμικά, σύμφωνα με το άρθρο 13ε, σε τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ένωση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδειξη της καταβολής μπορεί επίσης να παρέχεται ηλεκτρονικά.

7.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική σύσταση ολοκληρώνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών, σε περιπτώσεις στις οποίες η εταιρεία συνίσταται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα υποδείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 13η, ή σε άλλες περιπτώσεις εντός δέκα εργάσιμων ημερών, από το τελευταίο χρονικά σημείο από τα παρακάτω:

α)

την ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των διατυπώσεων που απαιτούνται για την επιγραμμική σύσταση, συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής όλων των πράξεων και στοιχείων που συμμορφώνονται με το εθνικό δίκαιο από την αρχή ή από το πρόσωπο ή τον φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της σύστασης μιας εταιρείας·

β)

την ημερομηνία καταβολής του τέλους καταχώρισης, την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου σε μετρητά ή, την καταβολή του κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο.

Όταν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τους λόγους οποιασδήποτε καθυστέρησης.

8.   Όταν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος που αφορούν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα και την εξουσία των αιτούντων να εκπροσωπούν μια εταιρεία, οποιαδήποτε αρχή ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέας στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης, μπορεί να ζητήσει τη φυσική παρουσία του αιτούντος. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η φυσική παρουσία αιτούντος μπορεί να απαιτείται μόνο κατά περίπτωση όταν υπάρχει βάσιμη υποψία μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α). Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στάδια της διαδικασίας μπορούν, παρ’ όλα αυτά, να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά.

Άρθρο 13η

Υποδείγματα για την ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών

1.   Τα κράτη μέλη διαθέτουν υποδείγματα για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ, σε πύλες ή ιστοτόπους καταχώρισης που είναι προσβάσιμοι μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διαθέτουν ηλεκτρονικά υποδείγματα για τη σύσταση άλλων μορφών εταιρειών.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υποδείγματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αιτούντες ως μέρος της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύστασης του άρθρου 13ζ. Εάν τα εν λόγω υποδείγματα χρησιμοποιούνται από τους αιτούντες σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 13ζ παράγραφος 4 στοιχείο α), η απαίτηση της κατάρτισης και πιστοποίησης των εταιρικών ιδρυτικών πράξεων με δημόσιο έγγραφο, όταν δεν προβλέπεται προληπτικός ή διοικητικός έλεγχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 10, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει οποιαδήποτε απαίτηση, δυνάμει του εθνικού δικαίου, για την κατάρτιση των ιδρυτικών πράξεων με δημόσιο έγγραφο, υπό τον όρο ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η επιγραμμική σύσταση που αναφέρεται στο άρθρο 13ζ.

3.   Τα κράτη μέλη παρέχουν τα υποδείγματα σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα της Ένωσης η οποία είναι ευρύτερα κατανοητή από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό διασυνοριακών χρηστών. Η διαθεσιμότητα υποδειγμάτων σε άλλες γλώσσες εκτός από την επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του οικείου κράτους μέλους αφορά μόνο ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός εάν το κράτος μέλος αποφασίσει ότι είναι δυνατή η σύσταση εταιρείας με υποδείγματα σε άλλη γλώσσα.

4.   Το περιεχόμενο των υποδειγμάτων διέπεται από το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 13θ

Αποκλεισμένοι διευθυντές

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν κανόνες σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη ισχύοντες αποκλεισμοί ή πληροφορίες όσον αφορά αποκλεισμό σε άλλο κράτος μέλος. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, στους διευθυντές περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 14 στοιχείο δ) σημείο i).

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τα πρόσωπα που ζητούν να γίνουν διευθυντές να δηλώνουν εάν γνωρίζουν οποιεσδήποτε περιστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό στο οικείο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν τον διορισμό ως διευθυντή εταιρείας προσώπου το οποίο επί του παρόντος τελεί υπό αποκλεισμό να ενεργεί ως διευθυντής σε άλλο κράτος μέλος.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να απαντούν σε αίτημα άλλου κράτους μέλους για παροχή πληροφοριών σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους που απαντά στο αίτημα.

4.   Προκειμένου να απαντούν στα αιτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τουλάχιστον τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση πληροφορίες σχετικά με το αν ένα πρόσωπο έχει αποκλειστεί ή έχει καταχωριστεί σε κάποιο από τα μητρώα τους που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών, μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 22. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν περαιτέρω πληροφορίες, όπως για παράδειγμα σχετικά με την περίοδο και τους λόγους αποκλεισμού. Αυτή η ανταλλαγή διέπεται από το εθνικό δίκαιο.

5.   Η Επιτροπή καθορίζει τις λεπτομερείς διευθετήσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 24.

6.   Οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά στις περιπτώσεις στις οποίες η εταιρεία υποβάλλει στοιχεία όσον αφορά τον διορισμό νέου διευθυντή στο μητρώο του άρθρου 16.

7.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το εθνικό δίκαιο, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή ή σε πρόσωπο ή φορέα που ορίζεται κατά το εθνικό δίκαιο να αξιολογεί τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αποκλεισμό του προσώπου ως διευθυντή, με σκοπό να αποτρέπεται οποιαδήποτε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η προστασία όλων των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 16, οι αρχές ή τα πρόσωπα ή οι φορείς που ορίζονται κατά το εθνικό δίκαιο, δεν αποθηκεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι αναγκαίο και, σε κάθε περίπτωση, μεγαλύτερο από την περίοδο αποθήκευσης τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σύσταση εταιρείας, την καταχώριση υποκαταστήματος ή την υποβολή στοιχείων εκ μέρους εταιρείας ή υποκαταστήματος.

Άρθρο 13ι

Επιγραμμική υποβολή εταιρικών πράξεων και στοιχείων

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη δυνατότητα επιγραμμικής υποβολής στο μητρώο των πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τροποποιήσεων αυτών, εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο καταχωρίζεται η εταιρεία. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου επιγραμμικά χωρίς να υποχρεούται ο αιτών να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση της επιγραμμικής υποβολής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13β παράγραφος 4 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 13ζ παράγραφος 8.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προέλευση και η ακεραιότητα των εγγράφων που υποβάλλονται επιγραμμικά μπορεί να επαληθευτεί ηλεκτρονικά.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από ορισμένες ή από όλες τις εταιρείες να υποβάλλουν επιγραμμικά ορισμένα ή όλα τα στοιχεία και τις πράξεις της παραγράφου 1.

4.   Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 13ζ εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στην επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να επιτρέπουν άλλες μορφές υποβολής στοιχείων εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα ή σε έντυπη μορφή, από εταιρείες, συμβολαιογράφους ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή φορείς στους οποίους ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η εκτέλεση τέτοιων μορφών υποβολής.».

6)

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 16

Δημοσιοποίηση στο μητρώο

1.   Σε κάθε κράτος μέλος ανοίγεται φάκελος σε κεντρικό μητρώο ή εμπορικό μητρώο ή σε μητρώο εταιρειών (“το μητρώο”) για κάθε καταχωριζόμενη σ’ αυτό εταιρεία.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες διαθέτουν ευρωπαϊκό μοναδικό ταυτοποιητή (“EUID”), όπως αναφέρεται στο σημείο 8 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/884 της Επιτροπής (*2), που επιτρέπει την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησή τους κατά την επικοινωνία μεταξύ των μητρώων μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 (“σύστημα διασύνδεσης των μητρώων”). Αυτός ο μοναδικός ταυτοποιητής περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του κράτους μέλους του μητρώου, του εθνικού μητρώου καταγωγής και του αριθμού της εταιρείας σ’ αυτό το μητρώο και, κατά περίπτωση, χαρακτηριστικά για να αποφεύγονται σφάλματα ταυτοποίησης.

2.   Όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 14 τηρούνται στον φάκελο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή εισάγονται απευθείας στο μητρώο και το αντικείμενο των εγγραφών στο μητρώο καταγράφεται στον φάκελο.

Όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους, τηρούνται στον φάκελο του μητρώου ή καταχωρίζονται απευθείας σ’ αυτό σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ταχύτερη δυνατή μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή από το μητρώο όλων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων που κατατίθενται σε έντυπη μορφή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 14 που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2006 μετατρέπονται σε ηλεκτρονική μορφή από το μητρώο κατά τη λήψη αίτησης για δημοσιοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η δημοσιοποίηση των πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14 πραγματοποιείται καθισταμένων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων διαθέσιμων για το κοινό στο μητρώο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν τη δημοσίευση μέρους ή όλων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων σε εθνική επίσημη εφημερίδα ειδικά οριζόμενη για τον σκοπό αυτό ή με άλλα, εξίσου αποτελεσματικά μέσα. Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τη χρήση συστήματος διά του οποίου η προσπέλαση στα έγγραφα ή τις πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι δυνατή κατά χρονολογική σειρά μέσω κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στις περιπτώσεις αυτές, το μητρώο διασφαλίζει ότι οι εν λόγω πράξεις και στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το ίδιο στην εθνική επίσημη εφημερίδα ή στην κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε ασυμφωνίας μεταξύ του μητρώου και του φακέλου.

Τα κράτη μέλη που απαιτούν τη δημοσίευση πράξεων και στοιχείων σε εθνική επίσημη εφημερίδα ή σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αποφεύγεται οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 και των στοιχείων που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα ή στην πλατφόρμα.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας βάσει του παρόντος άρθρου, υπερισχύουν οι πράξεις και τα στοιχεία που διατίθενται στο μητρώο.

5.   Οι πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14 αντιτάσσονται κατά τρίτων από την εταιρεία μόνον εφόσον έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι είχαν γνώση αυτών.

Ωστόσο, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα που ακολουθεί τη δημοσιοποίηση, οι εν λόγω πράξεις και στοιχεία δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων που αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να έχουν γνώση αυτών.

Οι τρίτοι δύνανται να επικαλούνται σε κάθε περίπτωση πράξεις και στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιοποίησης, εκτός αν η μη δημοσιοποίηση καθιστά τις πράξεις και τα στοιχεία ανίσχυρα.

6.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται ως μέρος της σύστασης εταιρείας, της καταχώρισης υποκαταστήματος ή της υποβολής στοιχείων από εταιρεία ή υποκατάστημα αποθηκεύονται από τα μητρώα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο με δυνατότητα αναζήτησης ή ως δομημένα δεδομένα.».

(*2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/884 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2015, για τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών που απαιτούνται για το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων, το οποίο δημιουργήθηκε με την οδηγία 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 144 της 10.6.2015, σ. 1)."

7)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 16α

Πρόσβαση σε δημοσιοποιημένα στοιχεία

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αντίγραφα όλων ή οποιουδήποτε μέρους των πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14 μπορούν να ληφθούν από το μητρώο κατόπιν αίτησης και ότι η εν λόγω αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο μητρώο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι ορισμένα είδη ή μέρη των πράξεων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν σε χαρτί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2006 δεν μπορούν να χορηγούνται ηλεκτρονικά όταν έχει παρέλθει ορισμένο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της υποβολής και της ημερομηνίας της αίτησης. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν είναι μικρότερο των 10 ετών.

2.   Τα τέλη έκδοσης αντιγράφου του συνόλου ή μέρους των πράξεων και στοιχείων του άρθρου 14, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, δεν υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάπτυξης και τήρησης των μητρώων.

3.   Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα και έντυπα αντίγραφα που χορηγούνται στον αιτούντα επικυρώνονται ως “γνήσια αντίγραφα” εκτός αν ο αιτών δεν επιθυμεί την επικύρωση αυτή.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ηλεκτρονικά αντίγραφα και αποσπάσματα πράξεων και στοιχείων που χορηγούνται από το μητρώο βεβαιώνονται μέσω των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγήθηκαν από το μητρώο και ότι το περιεχόμενό τους είναι γνήσιο αντίγραφο της πράξης που τηρείται στο μητρώο ή ότι είναι σύμφωνο με τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτήν.».

8)

Στο άρθρο 17, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση επικαιροποιημένων πληροφοριών που θα επεξηγούν τις διατάξεις του εθνικού δικαίου βάσει των οποίων τρίτα μέρη θα μπορούν να εμπιστεύονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφοι 3, 4 και 5, στοιχεία και παντός είδους πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14.».

9)

Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ηλεκτρονικά αντίγραφα των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 14 διατίθενται επίσης στο κοινό μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να καθιστούν διαθέσιμα τα στοιχεία και τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 για μορφές εταιρειών άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα II.»·

β)

στην παράγραφο 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

τις πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν μορφές εταιρειών άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, όταν αυτές οι πράξεις διατίθενται από τα κράτη μέλη·».

10)

Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 19

Τέλη που επιβάλλονται για πράξεις και στοιχεία

1.   Τα τέλη που επιβάλλονται για την απόκτηση πράξεων και στοιχείων του άρθρου 14 μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων δεν υπερβαίνουν το διοικητικό τους κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάπτυξης και τήρησης των μητρώων.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία και πράξεις διατίθενται δωρεάν μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων:

α)

η επωνυμία ή οι επωνυμίες και η νομική μορφή της εταιρείας·

β)

η καταστατική έδρα της εταιρείας και το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη·

γ)

ο αριθμός μητρώου της εταιρείας και ο EUID της·

δ)

τα στοιχεία του ιστοτόπου της εταιρείας, αν τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο εθνικό μητρώο·

ε)

η κατάσταση της εταιρείας, όπως αν έχει διακόψει τις εργασίες της, αν έχει διαγραφεί από το μητρώο, αν έχει εκκαθαριστεί, αν έχει λυθεί, αν είναι οικονομικά ενεργή ή ανενεργή κατά τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο και αν η πληροφορία αυτή καταγράφεται στα εθνικά μητρώα·

στ)

ο σκοπός της εταιρείας, αν καταγράφεται στο εθνικό μητρώο·

ζ)

τα στοιχεία των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανα είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου, είναι επί του παρόντος εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία να την εκπροσωπούν έναντι τρίτων και ενώπιον δικαστηρίου, και πληροφορίες ως προς το κατά πόσον τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν την εταιρεία μπορούν να το κάνουν μόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού·

η)

τα στοιχεία τυχόν υποκαταστημάτων που έχει ιδρύσει η εταιρεία σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του αριθμού μητρώου, του EUID και του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα.

3.   Η ανταλλαγή οποιωνδήποτε στοιχείων μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων πραγματοποιείται δωρεάν για τα μητρώα.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και στ) διατίθενται δωρεάν μόνο για τις αρχές άλλων κρατών μελών.».

11)

Στο άρθρο 20, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

12)

Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η Επιτροπή μπορεί επίσης να δημιουργεί προαιρετικά σημεία πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης αποτελούνται από συστήματα που έχει αναπτύξει και χειρίζεται η Επιτροπή ή άλλα θεσμικά ή άλλα όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης για να εκτελούν τα διοικητικά τους καθήκοντα ή να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη δημιουργία των εν λόγω σημείων πρόσβασης καθώς και οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία τους.»·

β)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Η πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων παρέχεται μέσω της πύλης και μέσω των προαιρετικών σημείων πρόσβασης που δημιουργούνται από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή.».

13)

Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τις μεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του μητρώου της εταιρείας και του μητρώου του υποκαταστήματος όπως αναφέρεται στα άρθρα 20, 28α, 28γ, 30α και 34·»·

β)

το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

τον λεπτομερή κατάλογο των δεδομένων που πρόκειται να διαβιβάζονται με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μητρώων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 20, 28α, 28γ, 30α, 34 και 130·»·

γ)

το στοιχείο ιδ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιδ)

τη διαδικασία και τις τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση των προαιρετικών σημείων πρόσβασης με την πλατφόρμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 22·»·

δ)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ιε)

τους όρους και τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανταλλαγής, μεταξύ μητρώων, των πληροφοριών του άρθρου 13θ.»·

ε)

στο τέλος του άρθρου προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα στοιχεία δ), ε), ιδ) και ιε) το αργότερο έως την 1 Φεβρουαρίου 2021.».

14)

Στον τίτλο Ι κεφάλαιο III, η επικεφαλίδα του τμήματος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

« Κανόνες καταχώρισης και δημοσιοποίησης που εφαρμόζονται στα υποκαταστήματα εταιρειών άλλων κρατών μελών ».

15)

Στον τίτλο Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα 2, προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 28α

Επιγραμμική καταχώριση υποκαταστημάτων

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η καταχώριση σε κράτος μέλος υποκαταστήματος εταιρείας η οποία διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου επιγραμμικά χωρίς να υποχρεώνονται οι αιτούντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της αίτησης καταχώρισης υποκαταστημάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13β παράγραφος 4 και, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 13ζ παράγραφος 8.

2.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την επιγραμμική καταχώριση των υποκαταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις πράξεις και τα στοιχεία των οποίων απαιτείται η κατάθεση σε αρμόδια αρχή. Ως μέρος αυτών των κανόνων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επιγραμμική καταχώριση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάθεση πράξεων ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 4, ή με τη χρήση στοιχείων ή πράξεων που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε μητρώο.

3.   Οι κανόνες της παραγράφου 2 προβλέπουν τουλάχιστον τα εξής:

α)

τη διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι οι αιτούντες έχουν την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα και εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία·

β)

τα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων που καταχωρίζουν το υποκατάστημα, ή των εκπροσώπων τους·

γ)

τις απαιτήσεις για τους αιτούντες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

4.   Οι κανόνες της παραγράφου 2 μπορούν να προβλέπουν επίσης διαδικασίες:

α)

για την επαλήθευση της νομιμότητας του σκοπού του υποκαταστήματος·

β)

για την επαλήθευση της νομιμότητας της επωνυμίας του υποκαταστήματος·

γ)

για την επαλήθευση της νομιμότητας των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται για την καταχώριση του υποκαταστήματος·

δ)

σε σχέση με τον ρόλο του συμβολαιογράφου ή άλλου προσώπου ή φορέα που συμμετέχει στη διαδικασία καταχώρισης του υποκαταστήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επαληθεύουν τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων κατά την καταχώριση υποκαταστήματος εταιρείας η οποία είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την επιγραμμική καταχώριση υποκαταστήματος από τη λήψη οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης πριν από την καταχώριση του υποκαταστήματος, εκτός εάν αυτός ο όρος είναι απολύτως αναγκαίος για την κατάλληλη εποπτεία που προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο ορισμένων δραστηριοτήτων.

6.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική καταχώριση υποκαταστήματος ολοκληρώνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων, συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής όλων των απαιτούμενων πράξεων και στοιχείων που συμμορφώνονται με το εθνικό δίκαιο από την αρχή ή από το πρόσωπο ή τον φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της καταχώρισης ενός υποκαταστήματος.

Όταν δεν είναι δυνατή η καταχώριση ενός υποκαταστήματος εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης.

7.   Μετά την καταχώριση υποκαταστήματος εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο άλλου κράτους μέλους, το μητρώο του κράτους μέλους στο οποίο καταχωρίζεται το υποκατάστημα γνωστοποιεί την καταχώριση του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων. Το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία επιβεβαιώνει τη λήψη αυτής της γνωστοποίησης και καταχωρίζει χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες στο μητρώο του.

Άρθρο 28β

Επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων για τα υποκαταστήματα

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 30 και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας που προβλέπει το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο συστήνεται το υποκατάστημα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου επιγραμμικά χωρίς να υποχρεώνονται οι αιτούντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή προσώπου ή φορέα που έχει εξουσιοδοτηθεί βάσει του εθνικού δικαίου να διαχειρίζεται την επιγραμμική υποβολή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13β παράγραφος 4 και, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 13ζ παράγραφος 8.

2.   Το άρθρο 28α παράγραφοι 2 έως 5 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στην ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για υποκαταστήματα.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να υποβάλλονται μόνο επιγραμμικά ορισμένες ή όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 28γ

Διακοπή λειτουργίας υποκαταστημάτων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την παραλαβή των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο η), το μητρώο του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένο υποκατάστημα εταιρείας ενημερώνει, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων, το μητρώο του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία για τη διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματός της και τη διαγραφή του από το μητρώο. Το μητρώο του κράτους μέλους της εταιρείας επιβεβαιώνει την παραλαβή της γνωστοποίησης αυτής, επίσης μέσω του εν λόγω συστήματος, και καταχωρίζει το στοιχείο αυτό χωρίς καθυστέρηση.».

16)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 30α

Μεταβολές των πράξεων και στοιχείων της εταιρείας

Το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη μια εταιρεία γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων, στο κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένο υποκατάστημα της εταιρείας, την υποβολή μεταβολής ως προς τα ακόλουθα:

α)

την επωνυμία της εταιρείας·

β)

την καταστατική έδρα της εταιρείας·

γ)

τον αριθμό μητρώου της εταιρείας στο μητρώο·

δ)

τη νομική μορφή της εταιρείας·

ε)

τις πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 14 στοιχεία δ) και στ).

Κατά την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, το μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα επιβεβαιώνει, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων, την παραλαβή της εν λόγω γνωστοποίησης και διασφαλίζει ότι οι πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 30 παράγραφος 1 επικαιροποιούνται χωρίς καθυστέρηση.».

17)

Στο άρθρο 31 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η υποχρέωση δημοσιοποίησης λογιστικών εγγράφων που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούται με τη δημοσιοποίηση στο μητρώο του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 14 στοιχείο στ).».

18)

Το άρθρο 43 διαγράφεται.

19)

Το άρθρο 161 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 161

Προστασία δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.».

20)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 162α

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση για τυχόν μεταβολές στις μορφές των κεφαλαιουχικών εταιρειών που προβλέπονται στο εθνικό τους δίκαιο οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το περιεχόμενο των παραρτημάτων I, II και ΙΙΑ.

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί τον κατάλογο με τις μορφές εταιρειών που περιέχονται στα παραρτήματα I, II και ΙΙΑ σύμφωνα με τις πληροφορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 163.».

21)

Το άρθρο 163 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 163

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 και στο άρθρο 162α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την 31η Ιουλίου 2019.

3.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 25 παράγραφος 3 και στο άρθρο 162α εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 ή το άρθρο 162α τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

22)

Στο παράρτημα I, η εικοστή έβδομη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

:

Σουηδία

:

publikt aktiebolag·».

23)

Στο παράρτημα II, η εικοστή έβδομη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

:

Σουηδία

:

privat aktiebolag

publikt aktiebolag·».

24)

Παρεμβάλλεται το παράρτημα ΙΙΑ, όπως καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα τροποποιητική οδηγία το αργότερο την 1η Αυγούστου 2021. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 1 σημείο 5) της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 13θ και το άρθρο 13ι παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, και το άρθρο 1 σημείο 6) της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2023.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο δικαιούνται να λάβουν κατ’ ανώτατο όριο ετήσια παράταση της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Παρέχουν αντικειμενικούς λόγους για την ανάγκη της εν λόγω παράτασης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να επωφεληθούν από την εν λόγω παράταση το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου 2021.

4.   Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

5.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Υποβολή εκθέσεων, επανεξέταση και συλλογή δεδομένων

1.   Το αργότερο την 1η Αυγούστου 2024 ή, εάν κάποιο κράτος μέλος κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το αργότερο την 1η Αυγούστου 2025, η Επιτροπή αξιολογεί τις διατάξεις που εισάγονται από την παρούσα οδηγία στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 και υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματα της αξιολόγησής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκτός σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 για τις οποίες η εν λόγω αξιολόγηση και υποβολή έκθεσης διενεργούνται το αργότερο την 1η Αυγούστου 2026.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση των εκθέσεων, ιδίως παρέχοντας στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ηλεκτρονικών καταχωρίσεων και το σχετικό κόστος.

2.   Η έκθεση της Επιτροπής αξιολογεί, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α)

τη σκοπιμότητα της πρόβλεψης εξ ολοκλήρου επιγραμμικής καταχώρισης για μορφές εταιρειών άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ·

β)

τη σκοπιμότητα της παροχής υποδειγμάτων από τα κράτη μέλη για όλες τις μορφές κεφαλαιουχικών εταιρειών, και την ανάγκη και τη σκοπιμότητα της παροχής εναρμονισμένου υποδείγματος σε ολόκληρη την Ένωση το οποίο θα χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ·

γ)

την πρακτική εμπειρία από την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών που αναφέρονται στο άρθρο 13θ·

δ)

τις μεθόδους ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων και ηλεκτρονικής πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών·

ε)

την ανάγκη και τη σκοπιμότητα του να καταστούν διαθέσιμα περισσότερα δωρεάν στοιχεία από τα απαιτούμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2 και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία·

στ)

την ανάγκη και τη σκοπιμότητα της περαιτέρω εφαρμογής της αρχής «μόνον άπαξ».

3.   Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από προτάσεις τροποποίησης της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.

4.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη αξιολόγηση με τις διατάξεις που εισάγονται από την παρούσα οδηγία στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132, τα κράτη μέλη συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην πράξη η επιγραμμική σύσταση εταιρειών. Κανονικά, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό των περιπτώσεων επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα ή χρειάστηκε φυσική παρουσία, και τη μέση διάρκεια και το μέσο κόστος της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών. Κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή δύο φορές, το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. CIAMBA


(1)  ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 24.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2019.

(3)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 46).

(4)  Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

(7)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(8)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(11)  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIA

ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 13, 13στ, 13η, και 162α

:

Βέλγιο

:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid·

:

Βουλγαρία

:

дружество с ограничена отговорност,

еднолично дружество с ограничена отговорност·

:

Τσεχική Δημοκρατία

:

společnost s ručením omezeným·

:

Δανία

:

Anpartsselskab·

:

Γερμανία

:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung·

:

Εσθονία

:

osaühing·

:

Ιρλανδία

:

private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta,

designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe·

:

Ελλάδα

:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία·

:

Ισπανία

:

sociedad de responsabilidad limitada·

:

Γαλλία

:

société à responsabilité limitée,

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

société par actions simplifiée,

société par actions simplifiée unipersonnelle·

:

Κροατία

:

društvo s ograničenom odgovornošću,

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću·

:

Ιταλία

:

società a responsabilità limitata,

società a responsabilità limitata semplificata·

:

Κύπρος

:

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση·

:

Λετονία

:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību·

:

Λιθουανία

:

uždaroji akcinė bendrovė·

:

Λουξεμβούργο

:

société à responsabilité limitée·

:

Ουγγαρία

:

korlátolt felelősségű társaság·

:

Μάλτα

:

private limited liability company/kumpannija privata·

:

Κάτω Χώρες

:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid·

:

Αυστρία

:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung·

:

Πολωνία

:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością·

:

Πορτογαλία

:

sociedade por quotas·

:

Ρουμανία

:

societate cu răspundere limitată·

:

Σλοβενία

:

družba z omejeno odgovornostjo·

:

Σλοβακία

:

spoločnosť s ručením obmedzeným·

:

Φινλανδία

:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag·

:

Σουηδία

:

privat aktiebolag·

:

Ηνωμένο Βασίλειο

:

private company limited by shares or guarantee.».


Top