EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0176

Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 29. november 2007.
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH og Stadtwerke Uelzen GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
Appel - statsstøtte, som de tyske myndigheder hævdes at have ydet til kernekraftværker - bestemmelser vedrørende nedlukning af kernekraftværker og bortskaffelse af radioaktivt affald - formaliteten i sagen for Retten - ordre public-anbringende.
Sag C-176/06 P.

Samling af Afgørelser 2007 I-00170*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:730

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 29. november 2007 – Stadtwerke Schwäbisch Hall m.fl. mod Kommissionen

(sag C-176/06 P)

»Appel – statsstøtte, som de tyske myndigheder hævdes at have ydet til kernekraftværker – bestemmelser vedrørende nedlukning af kernekraftværker og bortskaffelse af radioaktivt affald – formaliteten i sagen for Retten – ordre public-anbringende«

1.                     Appel – anbringender – formaliteten i sagen for Retten – ordre public-anbringende som følge af tilsidesættelse af betingelsen i artikel 230, stk. 4, EF – undersøgelse ex officio (art. 230, stk. 4, EF; statutten for Domstolen, art. 56) (jf. præmis 18)

2.                     Annullationssøgsmål – fysiske eller juridiske personer – retsakter, der berører dem umiddelbart og individuelt (art. 88, stk. 2 og 3, EF og art. 230, stk. 4, EF) (jf. præmis 19-25 og 28-31)

Angående

Appel af dom afsagt af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) den 26. januar 2006, Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH m.fl. mod Kommissionen (sag T-92/02), hvorved Retten frifandt Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber for en påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2001) 3967 endelig udg. af 11. december 2001, hvori Kommissionen fastslår, at den tyske ordning om skattemæssige fritagelser for hensættelser foretaget af kernekraftværkerne med henblik på bortskaffelse af radioaktivt affald og nedlukning af kernekraftværker ikke udgør en støtte i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 87, stk. 1 – Kommissionens forpligtelse til at indlede den i art. 88, stk. 2 EF fastsatte kontradiktoriske procedure i tilfælde af vanskeligheder ved vurderingen eller tvivl.

Konklusion

 

Dommen afsagt af Retten i Første Instans den 26. januar 2006,Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH m.fl. mod Kommissionen (ag T-92/02) annulleres.

 

Sagen anlagt af Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH og Stadtwerke Uelzen GmbH ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans med påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2001) 3967 af 11. december 2001, hvori Kommissionen fastslår, at den tyske ordning om skattemæssige fritagelser for hensættelser foretaget af kernekraftværkerne med henblik på bortskaffelse af radioaktivt affald og nedlukning af kernekraftværker ikke udgør en støtte i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 87, stk. 1, EF, afvises.

 

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH og Stadtwerke Uelzen GmbH betaler sagens omkostninger for Retten og Domstolen.

Top