Hotărârea Curții (Camera a doua) din 29 noiembrie 2007 – Stadtwerke Schwäbisch Hall și alții/Comisia

(Cauza C‑176/06 P)

„Recurs – Ajutor pretins a fi acordat de autoritățile germane unor centrale nucleare – Provizioane pentru închiderea unor centrale și eliminarea deșeurilor radioactive – Inadmisibilitatea acțiunii în fața Tribunalului – Motiv de ordine publică”

1.                     Recurs – Motive – Inadmisibilitatea acțiunii în fața Tribunalului – Motiv de ordine publică întemeiat pe nerespectarea condiției impuse de articolul 230 al patrulea paragraf CE – Examinare din oficiu [art. 230 alin. (4) CE; Statutul Curții de Justiție, art. 56] (a se vedea punctul 18)

2.                     Acțiune în anulare – Persoane fizice sau juridice – Acte care le privesc în mod direct și individual [art. 88 alin. (2) și (3) CE și art. 230 alin. (4) CE] (a se vedea punctele 19-25, 28-31)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a patra) din 26 ianuarie 2006, Stadtwerke Schwäbisch Hall și alții/Comisia (T‑92/02), prin care Tribunalul a respins acțiunea în anulare a Deciziei C(2001) 3967 final a Comisiei din 11 decembrie 2001, prin care se constată că sistemul german de scutire fiscală a provizioanelor constituite de centralele nucleare în scopul eliminării deșeurilor radioactive ale acestora și al opririi definitive a instalațiilor nu constituie un ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) CE – Obligația Comisiei de a deschide procedura contradictorie prevăzută la articolul 88 alineatul (2) CE în cazul unor dificultăți de apreciere sau în caz de dubiu

Dispozitivul

1)

Anulează Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 26 ianuarie 2006, Stadtwerke Schwäbisch Hall și alții/Comisia (T‑92/02).

2)

Respinge ca inadmisibilă acțiunea introdusă de Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, de Stadtwerke Tübingen GmbH și de Stadtwerke Uelzen GmbH în fața Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene prin care se solicită anularea Deciziei C(2001) 3967 final a Comisiei din 11 decembrie 2001, care constată că sistemul german de scutire fiscală a provizioanelor constituite de operatorii de centrale nucleare în scopul eliminării în deplină securitate a deșeurilor radioactive ale acestora și al opririi definitive a instalațiilor nu constituie un ajutor în sensul articolului 87 alineatul (1) CE.

3)

Obligă Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH și Stadtwerke Uelzen GmbH la plata cheltuielilor de judecată efectuate în fața celor două instanțe.