EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:326:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 326, 12. november 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 326
35. årgang
12. november 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3263/92 af 9. november 1992 om forlængelse af gyldighedsperioden for den midlertidige antidumpingtold på importen til Fællesskabet af udvendige løberinge til koniske rullelejer med oprindelse i Japan

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3264/92 af 9. november 1992 om forlængelse af gyldigheden af den midlertidige antidumpingtold på importen af korte, syntetiske fibre af polyestere med oprindelse i Indien og Republikken Korea

2

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3265/92 af 11. november 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3266/92 af 11. november 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3267/92 af 11. november 1992 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3268/92 af 11. november 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3269/92 af 10. november 1992 om visse gennemførelsesbestemmelser til artikel 161, 182 og 183 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, for så vidt angår proceduren for udførsel, genudførsel og varer, der forlader Fællesskabets toldområde

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3270/92 af 10. november 1992 om indstilling af fiskeri efter brisling fra fartøjer, som fører dansk flag

20

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3271/92 af 10. november 1992 om indstilling af fiskeri efter kulmule fra fartøjer, som fører nederlandsk flag

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3272/92 af 10. november 1992 om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode ex 2904 20 90 og med oprindelse i Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90

22

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3273/92 af 10. november 1992 om indstilling af fiskeri efter havtaske fra fartøjer, som fører fransk flag

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3274/92 af 11. november 1992 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af udbenet oksekød fra visse interventionsorganer med henblik på udførsel, om ændring af forordning (EØF) nr. 569/88 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2313/92

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3275/92 af 11. november 1992 om fastsættelse af endelige foranstaltninger vedrørende udstedelse af SMS-licenser for mælk og mejeriprodukter for så vidt angår Spanien

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3276/92 af 11. november 1992 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

30

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

92/521/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 27. oktober 1992 om en procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 85 (IV/33.384 og 33.378 - Salg af pakkerejser i forbindelse med verdensmesterskabet i fodbold i 1990) (Kun de franske og italienske udgaver er autentiske)

31
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top