EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1981:246:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 246, 29. august 1981


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 246
24. årgang
29. august 1981Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2511/81 af 28. august 1981 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove, gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2512/81 af 28. august 1981 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2513/81 af 28. august 1981 om fastsættelse af afgifter ved udførsel af stivelsesholdige varer på basis af ris

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2514/81 af 28. august 1981 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2515/81 af 28. august 1981 om gennemførelsesbestemmelser for de supplerende foranstaltninger, der er forbeholdt indehaverne af langfristede oplagringskontrakter for bordvin for produktionsåret 1980/81

10

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2516/81 af 26. august 1981 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold for import af let natriumcarbonat med oprindelse i Bulgarien

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2517/81 af 27. august 1981 om midlertidig suspension af interventionsopkøb i visse medlemsstater

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2518/81 af 28. august 1981 om genindførelse af opkrævning af told for elektriske kondensatorer, faste eller variable, henhørende under pos. 85.18 og med oprindelse i Singapore, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3322/80

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2519/81 af 28. august 1981 om ændring af forordning (EØF) nr. 3265/80 for så vidt angår de fastsatte frister for udførsel af visse mængder smør til Polen

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2520/81 af 28. august 1981 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for fiske- og grønsagskonserves

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2521/81 af 28. august 1981 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 2501/81 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2522/81 af 28. august 1981 om fastsættelse af importafgifter for hvidt sukker og råsukker

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2523/81 af 28. august 1981 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

22

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommission

  

81/674/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 24. juli 1981 om bemyndigelse til Den italienske Republik til fra fællesskabsbehandling at undtage monterede piezo- elektriske krystaller med oprindelse i Japan (Kun den italienske udgave er autentisk)

24

  

81/675/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. juli 1981 om konstatering af, at visse lukkeanordninger er »engangslukkeanordninger« som omhandlet i Rådets direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 69/208/EØF og 70/458/EØF

26

  

81/676/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 28. juli 1981 om fastsættelse af det maksimale restitu-tionsbeløb i forbindelse med den 72. del-licitation for hvidt sukker i henhold til forordning (EØF) nr. 561/80

28

  

81/677/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 28. juli 1981 om fastsættelse af det maksimale restitu-tionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den første del-licitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 2041/81

29

  

81/678/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 28. juli 1981 om fastsættelse af det maksimale restitu-tionsbeløb i forbindelse med den 52. del-licitation for roeråsukker i henhold til forordning (EØF) nr. 1216/80

30

  

81/679/EØF:

 
 

*

Henstilling fra Kommissionen af 29. juli 1981 om Europarådets konvention om beskyttelse af individet i forbindelse med automatisk behandling af personlige data

31

  

81/680/EØF:

 
 

*

Kommissionens direktiv af 30. juli 1981 om ændring af direktiv 71/250/EØF, 71/393/EØF, 72/199/EØF, 73/46/EØF, 74/203/EØF, 75/84/EØF, 76/372/EØF og 78/633/EØF om fastsættelse af fællesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol med foderstoffer

32

  

81/681/EØF:

 
 

*

Kommissionens udtalelse af 30. juli 1981 til den nederlandske regering vedrørende et forslag til lov om sikkerheds- og arbejdsforhold inden for transport ad indre vandveje (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

36
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken — akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top