EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1981:246:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 246, 29 augustus 1981


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 246
24e jaargang
29 augustus 1981Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 2511/81 van de Commissie van 28 augustus 1981 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 2512/81 van de Commissie van 28 augustus 1981 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 2513/81 van de Commissie van 28 augustus 1981 houdende vaststelling van de heffingen bij uitvoer voor zetmeelhoudende produkten op basis van rijst

5

  

Verordening (EEG) nr. 2514/81 van de Commissie van 28 augustus 1981 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 2515/81 van de Commissie van 28 augustus 1981 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van de aanvullende maatregelen ten behoeve van degenen die voor het wijnoogstjaar 1980/1981 langlopende opslagcontracten voor tafelwijn hebben gesloten

10

 

*

Verordening (EEG) nr. 2516/81 van de Commissie van 26 augustus 1981 houdende instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op invoer van licht natriumcarbonaat van oorsprong uit Bulgarije

14

  

Verordening (EEG) nr. 2517/81 van de Commissie van 27 august 1981 houdende tijdelijke schorsing van de interventieaankopen voor rundvlees in sommige Lid-Staten

16

 

*

Verordening (EEG) nr. 2518/81 van de Commissie van 28 augustus 1981 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op elektrische condensatoren (vaste condensatoren, draaicondensatoren en regelbare of instelbare condensatoren) van post 85.18 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Singapore waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3322/80 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

17

  

Verordening (EEG) nr. 2519/81 van de Commissie van 28 augustus 1981 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3265/80 met betrekking tot de termijnen die zijn vastgesteld voor bepaalde hoeveelheden voor uitvoer naar Polen bestemde boter

18

  

Verordening (EEG) nr. 2520/81 van de Commissie van 28 augustus 1981 tot vaststelling van de restitutie bij de produktie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde vis- en groenteconserven

19

  

Verordening (EEG) nr. 2521/81 van de Commissie van 28 augustus 1981 houdende rectificatie van Verordening (EEG) nr. 2501/81 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

20

  

Verordening (EEG) nr. 2522/81 van de Commissie van 28 augustus 1981 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

21

  

Verordening (EEG) nr. 2523/81 van de Commissie van 28 augustus 1981 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

22

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

81/674/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 24 juli 1981 houdende machtiging van de Italiaanse Republiek om gemonteerde piëzo-elektrische kristallen van oorsprong uit Japan van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

24

  

81/675/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 juli 1981 houdende vaststelling dat bepaalde sluitingssystemen zijn „sluitingssystemen die niet opnieuw kunnen worden gebruikt” in de zin van de Richtlijnen 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG en 70/458/EEG van de Raad

26

  

81/676/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 28 juli 1981 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer voor de tweeënzeventigste deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 561/80

28

  

81/677/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 28 juli 1981 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de eerste deelinschrijving in het kader van de permanente hoofdinschrijving krachtens Verordening (EEG) nr. 2041/81

29

  

81/678/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 28 juli 1981 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer voor de tweeënvijftigste deelinschrijving voor ruwe bietsuiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1216/80

30

  

81/679/EEG:

 
 

*

Aanbeveling van de Commissie van 29 juli 1981 betreffende een overeenkomst van de Raad van Europa ter bescherming van de mens bij de automatische verwerking van op de persoon betrekking hebbende gegevens

31

  

81/680/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Commissie van 30 juli 1981 tot wijziging van de Richtlijnen 71/250/EEG, 71/393/EEG, 72/199/EEG, 73/46/EEG, 74/203/EEG, 75/84/EEG, 76/372/EEG en 78/633/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders

32

  

81/681/EEG:

 
 

*

Advies van de Commissie van 30 juli 1981 gericht aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende een ontwerp van wet houdende bepalingen ter bevordering van de veiligheid van de vaart van schepen op binnenwateren en van goede arbeidsomstandigheden aan boord van die schepen (binnenschepenwet) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

36
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top