EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:329:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 329, 27. oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 329
41. årgang
27. oktober 1998
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

I Meddelelser
Kommissionen
98/C 329/01Ecu 1
98/C 329/02Oversigt over dokumenter, som Kommissionen har fremsendt til Rådet i tidsrummet fra den 12.10. til den 16.10.1998 (1) 2
98/C 329/03Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser på dets 49. møde den 30. september 1997 om et foreløbigt udkast til beslutning i sag IV/M.938 — Guinness/Grand Metropolitan 3
98/C 329/04Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag IV/M.1114 — SAP/Heidelberger) (1) 4
98/C 329/05Ansøgning om negativattest og anmeldelse med henblik på fritagelse (Sag IV/37.161 — Financial Times/Goldman Sachs) (1) 5
98/C 329/06Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 92 og 93 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse 6
II Forberedende retsakter
Kommissionen
98/C 329/07Ændret forslag til Rådets forordning (EF) om registrering og anvendelse i Fællesskabet af visse typer subsoniske civiljetfly, som er blevet ombygget og omcertificeret, så de opfylder normerne i bind I, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen om international civilluftfart, tredje udgave (juli 1993) (1) 10
98/C 329/08Ændret forslag til Rådets forordning (EF) om samordning af den støtte, der ydes ansøgerlandene som led i førtiltrædelsesstrategien 13
(1) EØS-relevant tekst
DA
Top