EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:136:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 136, 24. maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.136.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 136

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
24. maj 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om datoen for undertegnelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 501/2011 af 24. februar 2011 om tildeling af fiskerimuligheder i medfør af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

2

 

 

2011/296/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. februar 2011 om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 502/2011 af 23. maj 2011 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

24

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 503/2011 af 23. maj 2011 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran

26

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 504/2011 af 23. maj 2011 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

45

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 505/2011 af 23. maj 2011 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus

48

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 506/2011 af 23. maj 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (1)

52

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 507/2011 af 23. maj 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

56

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/60/EU af 23. maj 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tebufenozid som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF (1)

58

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/297/FUSP af 23. maj 2011 om ændring af fælles aktion 2001/555/FUSP om oprettelse af et EU-satellitcenter

62

 

*

Rådets afgørelse 2011/298/FUSP af 23. maj 2011 om ændring af afgørelse 2010/279/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

64

 

*

Rådets afgørelse 2011/299/FUSP af 23. maj 2011 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

65

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/300/FUSP af 23. maj 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

85

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/301/FUSP af 23. maj 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

87

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/302/FUSP af 23. maj 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

91

 

 

2011/303/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 20. maj 2011 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Nederlandene (meddelt under nummer K(2011) 3427)

95

 

 

2011/304/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. maj 2011 om indrømmelse af fritagelse til visse parter for udvidelsen til visse dele til cykler af den antidumpingtold på cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, senest opretholdt og ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005, og om ophævelse af den suspension og tilbagekaldelse af den fritagelse, der er indrømmet visse parter i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 i forbindelse med betalingen af antidumpingtolden som udvidet til også at omfatte visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (meddelt under nummer K(2011) 3543)

99

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2011 af 20. maj 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) (EUT L 134 af 21.5.2011)

105

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top