EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:299:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 299, 18. november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 299
46. årgang
18. november 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2021/2003 af 17. november 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2022/2003 af 17. november 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 1853/2003 omhandlede anden licitation 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2003 af 17. november 2003 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører svensk flag 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2024/2003 af 17. november 2003 om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, som fører svensk flag 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2025/2003 af 17. november 2003 om indstilling af fiskeri efter lange fra fartøjer, som fører svensk flag 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2026/2003 af 17. november 2003 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører svensk flag 8
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 9

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/798/EC
*Rådets afgørelse af 5. juni 2003 om indgåelse af en aftale om fornyelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation 20
Aftale om fornyelse af aftalen om samarbejde inden for videnskab og teknologi mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderations regering 21
2003/799/EC
*Rådets afgørelse af 10. november 2003 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Banque centrale du Luxembourg 23
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af Den Europæiske Union, på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 24
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top