EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:018:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 18, 23. januar 2003


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 18
46. årgang
23. januar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 112/2003 af 22. januar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 113/2003 af 22. januar 2003 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2003 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 114/2003 af 22. januar 2003 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af januar 2003 efter forordning (EF) nr. 327/98 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 115/2003 af 22. januar 2003 om fastsættelse af importtold for ris 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 116/2003 af 22. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 9
*Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum 11

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/49/EC
*Afgørelse nr. 2/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Bulgarien af 1. juli 2002 om forbedring af handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter som omhandlet i protokol nr. 3 til Europaaftalen 21
2003/50/EC
*Afgørelse nr. 4/2002 truffet af associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden side, af 9. oktober 2002 om iværksættelse af bilaget om god laboratoriepraksis til protokollen til Europaaftalen om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer 51
Kommissionen
2003/51/EC
*Kommissionens beslutning af 22. januar 2003 om en undtagelsesperiode for Frankrig til at tilpasse dets nationale statistiske system til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2002 (meddelt under nummer K(2003) 290) 52
2003/52/EC
*Kommissionens beslutning af 22. januar 2003 om en undtagelsesperiode for Spanien til at tilpasse dets nationale statistiske system til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2002 (meddelt under nummer K(2003) 292) 54

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets direktiv 2002/92/EF af 3. december 2002 om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forlænge muligheden for at bemyndige medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser (EFT L 331 af 7.12.2002) 55
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top