EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:018:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 18, 23. tammikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 18
46. vuosikerta
23. tammikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 112/2003, annettu 22 päivänä tammikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 113/2003, annettu 22 päivänä tammikuuta 2003, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää maatilailmoitusta kohden tilivuodeksi 2003 3
Komission asetus (EY) N:o 114/2003, annettu 22 päivänä tammikuuta 2003, riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2003 tammikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella 4
Komission asetus (EY) N:o 115/2003, annettu 22 päivänä tammikuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 6
Komission asetus (EY) N:o 116/2003, annettu 22 päivänä tammikuuta 2003, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 9
*Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 11

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/49/EC
*EU—Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2002, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 3 mukaisten jalostettuja maataloustuotteita koskevien kauppajärjestelyjen parantamisesta 21
2003/50/EC
*Assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2002, tehty 9 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan välinen assosiaatio Eurooppa-sopimukseen liitetyn teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan pöytäkirjan hyvää laboratoriokäytäntöä käsittelevän liitteen saattamisesta voimaan 51
Komissio
2003/51/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 2003, poikkeuksen myöntämisestä Ranskalle sen kansallisen tilastojärjestelmän saattamiseksi yhdenmukaiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2002 kanssa (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 290) 52
2003/52/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä tammikuuta 2003, poikkeuksen myöntämisestä Espanjalle sen kansallisen tilastojärjestelmän saattamiseksi yhdenmukaiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2002 kanssa (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 292) 54

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston direktiivi 2002/92/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2002, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta luvan antamismahdollisuuden jatkamiseksi jäsenvaltioille soveltaa alennettuja arvonlisäverokantoja tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin (EYVL L 331, 7.12.2002) 55
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top