EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:226:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 226, 06. september 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 226
43. årgang
6. september 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1879/2000 af 5. september 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/532/EC
*Kommissionens beslutning af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2000) 1147) (1) 3
2000/533/EC
Kommissionens beslutning af 17. august 2000 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia (meddelt under nummer K(2000) 2405) 25
2000/534/EC
*Kommissionens beslutning af 22. august 2000 om de gennemførelsesforanstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme kendelse afsagt af præsidenten for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 8. august 2000 i sag T-159/00 R (meddelt under nummer K(2000) 2535) 26
2000/535/EC
*Kommissionens beslutning af 5. september 2000 om tredje forlængelse af gyldigheden af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalater (meddelt under nummer K(2000) 2650) (1) 27
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top