Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:226:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 226, 06 september 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 226
43 årgången
6 september 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1879/2000 av den 5 september 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/532/EC
*Kommissionens beslut av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med nr K(2000) 1147] (1) 3
2000/533/EC
Kommissionens beslut av den 17 augusti 2000 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia [delgivet med nr K(2000) 2405] 25
2000/534/EC
*Kommissionens beslut av den 22 augusti 2000 om införande av de tillämpningsföreskrifter som krävs för genomförandet av ordförandens i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt beslut av den 8 augusti 2000 i mål T-159/00 R [delgivet med nr K(2000) 2535] 26
2000/535/EC
*Kommissionens beslut av den 5 september 2000 om förlängning för tredje gången av beslut 1999/815/EG om åtgärder för att förbjuda utsläppandet på marknaden av leksaker och barnavårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års ålder, tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater [delgivet med nr K(2000) 2650] (1) 27
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top