EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:012:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 12, 18. januar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 12
43. årgang
18. januar 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 99/2000 af 29. december 1999 om bistand til partnerstater i Østeuropa og Centralasien 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 100/2000 af 17. januar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 101/2000 af 17. januar 2000 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i januar 2000 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 102/2000 af 17. januar 2000 om ændring af importtold for korn 13
*Europa-parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999 om adgang til forbrugeroplysninger om brændstoføkonomi og CO2-emissioner i forbindelse med markedsføring af nye personbiler 16

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/33/EC
*Rådets beslutning af 17. december 1999 om ophævelse af beslutningen om et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland 24
Kommissionen
2000/34/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1999 om EF-tilskud til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter (meddelt under nummer K(1999) 4516) 26
2000/35/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1999 om EF-tilskud til dækning af Italiens udgifter til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter (meddelt under nummer K(1999) 4517) 28
2000/36/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1999 om EF-tilskud til dækning af Spaniens udgifter til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter (meddelt under nummer K(1999) 4518) 30
2000/37/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1999 om EF-tilskud til dækning af Grækenlands udgifter til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter (meddelt under nummer K(1999) 4519) 32
2000/38/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1999 om EF-tilskud til dækning af Frankrigs udgifter til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter (meddelt under nummer K(1999) 4520) 34

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/1999 af 12. oktober 1999 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 278 af 28.10.1999) 36
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2737/1999 af 21. december 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2807/83 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (EFT L 328 af 22.12.1999) 36
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top