EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:012:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 12, 18. tammikuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 12
43. vuosikerta
18. tammikuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 99/2000, annettu 29 päivänä joulukuuta 1999, avun toimittamisesta Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanivaltioille 1
Komission asetus (EY) N:o 100/2000, annettu 17 päivänä tammikuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10
Komission asetus (EY) N:o 101/2000, annettu 17 päivänä tammikuuta 2000, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden tammikuussa 2000 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 12
Komission asetus (EY) N:o 102/2000, annettu 17 päivänä tammikuuta 2000, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 13
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/94/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja 16

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/33/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, Kreikan liiallisen alijäämän olemassaolosta tehdyn päätöksen kumoamisesta 24
Komissio
2000/34/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön taloudellisesta tuesta kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjumisesta Portugalille aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4516) 26
2000/35/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön taloudellisesta tuesta kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjumisesta Italialle aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4517) 28
2000/36/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön taloudellisesta tuesta kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjumisesta Espanjalle aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4518) 30
2000/37/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön taloudellisesta tuesta kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjumiseksi Kreikalle aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4519) 32
2000/38/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön taloudellisesta tuesta kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjumiseksi Ranskalle aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4520) 34

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2204/1999, annettu 12 päivänä lokakuuta 1999, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EYVL L 278, 28.10.1999) 36
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2737/1999, annettu 21 päivänä joulukuuta 1999, jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2807/83 muuttamisesta (EYVL L 328, 22.12.1999) 36
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top