EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:318:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 318, 27. november 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 318
41. årgang
27. november 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner 4
*Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2534/98 af 26. november 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/98 af 26. november 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 3046/92 for så vidt angår de oplysninger, der fremsendes af skatte- og afgiftsmyndighederne 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2536/98 af 26. november 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 920/89 om fastsættelse af kvalitetsnormer for gulerødder, citrusfrugter og spiseæbler og -pærer 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2537/98 af 26. november 1998 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2538/98 af 26. november 1998 om ændring af importtold for korn 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2539/98 af 26. november 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2004/98 omhandlede licitation 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 2540/98 af 26. november 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1079/98 omhandlede licitation 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 2541/98 af 26. november 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/98 omhandlede licitation 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 2542/98 af 26. november 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1564/98 omhandlede licitation 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/98 af 26. november 1998 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1078/98 omhandlede licitation 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 2544/98 af 26. november 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 2545/98 af 26. november 1998 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 2546/98 af 26. november 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 2547/98 af 26. november 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 41
*Kommissionens direktiv 98/87/EF af 13. november 1998 om ændring af direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger (1) 43
*Kommissionens direktiv 98/88/EF af 13. november 1998 om retningslinjer for identificering af og skøn over indhold af animalske bestanddele i foderstoffer ved mikroskopi med henblik på officiel kontrol af foderstoffer (1) 45

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/682/EC, EURATOM
*Kommissionens afgørelse af 20. november 1998 om udnævnelse af medlemmer samt af formænd og næstformænd for ekspertgrupperne, som vejleder Kommissionen angående indhold og sigte af nøgleaktionerne inden for forskning og teknologisk udvikling (meddelt under nummer K(1998) 3347) (1) 51

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 707/98 af 30. marts 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelsen af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (EFT L 98 af 31.3.1998) 63
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top