EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:067:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 67, 07. marts 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 67
41. årgang
7. marts 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 527/98 af 6. marts 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 528/98 af 6. marts 1998 om bud for udførsel af sleben langkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/97 omhandlede licitation 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 529/98 af 6. marts 1998 om bud for udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2098/97 omhandlede licitation 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 530/98 af 6. marts 1998 om bud for udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2095/97 omhandlede licitation 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 531/98 af 6. marts 1998 om bud for udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2096/97 omhandlede licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 532/98 af 6. marts 1998 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 533/98 af 6. marts 1998 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol, som det portugisiske interventionsorgan ligger inde med, til eksport 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 534/98 af 6. marts 1998 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol til eksport 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 535/98 af 6. marts 1998 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2094/97 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 536/98 af 6. marts 1998 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger om eksportlicenser kan imødekommes 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 537/98 af 6. marts 1998 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 27
*Kommissionens direktiv 98/15/EF af 27. februar 1998 om ændring af Rådets direktiv 91/271/EØF for så vidt angår visse af kravene i direktivets bilag I (1) 29

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/183/EC
*Kommissionens beslutning af 1. oktober 1997 om Frankrigs støtte til Thomson SA og til Thomson multimedia (1) 31
98/184/EC
*Kommissionens beslutning af 25. februar 1998 om et spørgeskema til medlemsstaternes rapporter om gennemførelse af Rådets direktiv 94/67/EF om forbrænding af farligt affald (gennemførelse af Rådets direktiv 91/692/EØF) (1) 48
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top