EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:014:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 14, 20. januar 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 14
41. årgang
20. januar 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 128/98 af 19. januar 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 129/98 af 19. januar 1998 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 1. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 130/98 af 19. januar 1998 om den særlige 100. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 3398/91 omhandlede løbende licitation 5
*Rådets direktiv 97/80/EF af 15. december 1997 om bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn 6
*Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS 9

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/77/EC
*Kommissionens beslutning af 20. november 1997 om godkendelse af det samlede programmeringsdokument for EF's strukturinterventioner i regionen Lorraine, der er omfattet af mål nr. 2 i Frankrig 15
98/78/EC
*Kommissionens beslutning af 18. december 1997 om godkendelse af det samlede programmeringsdokument for EF's strukturinterventioner for regionen Friuli-Venezia Giulia, der er omfattet af mål nr. 2 i Italien 19
98/79/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 1997 om godkendelse af det samlede programmeringsdokument for EF's strukturinterventioner for regionen Lazio, der er omfattet af mål nr. 2 i Italien 23
98/80/EC
*Kommissionens beslutning af 7. januar 1998 om ændring af bilag II til Rådets direktiv 92/44/EØF (1) 27
98/81/EC
*Kommissionens beslutning af 14. januar 1998 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for kartofler, dog ikke til udplantning med oprindelse i New Zealand 29
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top