EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:014:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 14, 20 januari 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 14
41 årgången
20 januari 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 128/98 av den 19 januari 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 129/98 av den 19 januari 1998 fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och kon-centrerat smör för den enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den första stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 3
Kommissionens förordning (EG) nr 130/98 av den 19 januari 1998 om den 100:de enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 3398/91 5
*Rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 1997 om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering 6
*Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS 9

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/77/EC
*Kommissionens beslut av den 20 november 1997 om antagande av det samlade programdokumentet för gemenskapens strukturella verksamheter i regionen Lorraine som omfattas av mål 2 i Frankrike 15
98/78/EC
*Kommissionens beslut av den 18 december 1997 om antagande av det samlade programdokumentet för gemenskapens strukturella verksamheter i regionen Friuli-Venezia Giulia som omfattas av mål 2 i Italien 19
98/79/EC
*Kommissionens beslut av den 22 december 1997 om antagande av det samlade programdokumentet för gemenskapens strukturella verksamheter i regionen Lazio som omfattas av mål 2 i Italien 23
98/80/EC
*Kommissionens beslut av den 7 januari 1998 om ändring av bilaga II till rådets direktiv 92/44/EEG (1) 27
98/81/EC
*Kommissionens beslut av den 14 januari 1998 om tillstånd för medlemsstaterna att medge undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG vad gäller potatis, med undantag för sättpotatis med ursprung i Nya Zeeland 29
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top