EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:014:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 14, 20 januari 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 14
41e jaargang
20 januari 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 128/98 van de Commissie van 19 januari 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 129/98 van de Commissie van 19 januari 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de eerste bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 3
Verordening (EG) nr. 130/98 van de Commissie van 19 januari 1998 betreffende de 100e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 3398/91 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 5
*Richtlijn 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht 6
*Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid 9

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/77/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 november 1997 houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in Frankrijk onder doelstelling 2 vallende regio Lorraine 15
98/78/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 december 1997 houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in Italië onder doelstelling 2 vallende regio Friuli-Venezia Giulia 19
98/79/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 december 1997 houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in Italië onder doelstelling 2 vallende regio Lazio 23
98/80/EC
*Beschikking van de Commissie van 7 januari 1998 houdende wijziging van bijlage II bij Richtlijn 92/44/EEG van de Raad (1) 27
98/81/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 januari 1998 tot machtiging van de lidstaten om voor niet voor opplant bestemde aardappelen van oorsprong uit Nieuw-Zeeland afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan 29
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top