EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:312:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 312, 23. december 1995


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 312
38. årgang
23. december 1995Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2989/95 af 19. december 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 1765/92 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder

5

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2990/95 af 18. december 1995 om udligning som følge af et mærkbart fald i landbrugsomregningskurserne før den 1. juli 1996

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2991/95 af 19. december 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 334/93 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse af udtagne landbrugsarealer med henblik på tilvejebringelse af materialer til fremstilling i Fællesskabet af produkter, som ikke primært er bestemt til konsum eller foderbrug

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2992/95 af 19. december 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 1863/90 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 4045/89 om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, og om ophævelse af direktiv 77/435/EØF

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2993/95 af 19. december 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 1518/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76 og (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den import- og eksportordning, der gælder for produkter forarbejdet på basis af korn og ris, og om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2994/95 af 19. december 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelsen af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2995/95 af 19. december 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 3254/93 for så vidt angår den særlige forsyningsordning for visse frugter og grøntsager til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav for 1996

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2996/95 af 19. december 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelse af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2997/95 af 20. december 1995 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af ubearbejdet magnesium med oprindelse i Rusland og Ukraine

37

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2998/95 af 20. december 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 1912/92, (EØF) nr. 1913/92, (EØF) nr. 2254/92, (EØF) nr. 2255/92, (EØF) nr. 2312/92 og (EØF) nr. 1148/93 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af De Kanariske Øer, Azorerne, Madeira og de oversøiske franske departementer med oksekød, for så vidt angår støttebeløbene

50

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2999/95 af 22. december 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer

59

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3000/95 af 22. december 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

61

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3001/95 af 22. december 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira

63

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3002/95 af 22. december 1995 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

65

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3003/95 af 22. december 1995 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

67

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3004/95 af 22. december 1995 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

69

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3005/95 af 22. december 1995 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om eksportlicenser for fjerkrækødssektoren kan imødekommes

71

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3006/95 af 22. december 1995 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

72

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3007/95 af 22. december 1995 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

74

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3008/95 af 22. december 1995 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

76

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/550/EF, Euratom, EKSF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 18. december 1995 om udnævnelse af medlemmer af De Europæiske Fællesskabers Revisionsret

78

  

Kommissionen

  

95/551/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 29. november 1995 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 85 (IV/34.179, 34.202, 216 - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf og Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

79
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top