EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:312:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 312, 23 december 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 312
trettioåttonde årgången
23 december 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2989/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor

5

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2990/95 av den 18 december 1995 om kompensation för märkbara sänkningar av jordbruksomräkningskurserna före den 1 juli 1996

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2991/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 334/93 om genomförandebestämmelser för användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller djurfoder

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2992/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1863/90 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 4045/89 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom garantiesektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av direktiv 77/435/EEG

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2993/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EG) nr 1518/95 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EEG) nr 1418/76 och (EEG) nr 1766/92 vad beträffar import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

25

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2994/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter

26

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2995/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3254/93 vad avser den särskilda försörjningsordningen för vissa frukter och grönsaker till förmån för de mindre öarna i Egeiska havet under 1996

28

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2996/95 av den 19 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för frukt och grönsaker

31

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2997/95 av den 20 december 1995 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av magnesium i obearbetad form med ursprung i Ryssland och Ukraina

37

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2998/95 av den 20 december 1995 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1912/92, (EEG) nr 1913/92, (EEG) nr 2254/92, (EEG) nr 2255/92, (EEG) nr 2312/92 och (EEG) nr 1148/93 om tillämpningsföreskrifter angående stödbeloppen för de särskilda åtgärderna för att försörja Kanarieöarna, Azorerna, Madeira och de franska utomeuropeiska departementen med produkter från nötköttssektorn

50

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2999/95 av den 22 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen

59

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3000/95 av den 22 december 1995 om ändring (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna

61

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3001/95 av den 22 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira

63

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3002/95 av den 22 december 1995 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen

65

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3003/95 av den 22 december 1995 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen

67

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3004/95 av den 22 december 1995 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

69

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3005/95 av den 22 december 1995 som fastställer i vilken utsträckning ansökningar om exportlicenser inom sektorn för fjäderfäkött kan accepteras

71

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3006/95 av den 22 december 1995 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris

72

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3007/95 av den 22 december 1995 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

74

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3008/95 av den 22 december 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

76

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

95/550/EG, Euratom, EKSG:

 
 

*

Rådets beslut av den 18 december 1995 om utnämning av ledamöter till Revisionsrätten

78

  

Kommissionen

  

95/551/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 29 november 1995 om ett förfarande enligt artikel 85 i Romfördraget (IV/34.179, 34.202, 216 - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf och Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) (Endast den nederländska texten är giltig)

79
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top