EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:074:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 74, 20. marts 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 74
35. årgang
20. marts 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring med bus

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 685/92 af 19. marts 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 686/92 af 19. marts 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 687/92 af 19. marts 1992 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 688/92 af 19. marts 1992 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 24 000 tons ris, som det spanske interventionsorgan ligger inde med

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 689/92 af 19. marts 1992 om fastsættelse af fremgangsmåden ved og betingelserne for interventionsorganernes overtagelse af korn

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 690/92 af 19. marts 1992 om en referencemetode til påvisning af komælkskasein i fåremælksost

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 691/92 af 19. marts 1992 om fastsættelse af de beløb, hvormed importafgiften for oksekød med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) nedsættes

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 692/92 af 19. marts 1992 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 693/92 af 19. marts 1992 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

38

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 694/92 af 19. marts 1992 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende de i Rådets forordning (EØF) nr. 3860/91 fastsatte gratis leverancer af levnedsmidler bestemt til befolkningerne i Albanien

39

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 695/92 af 19. marts 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 859/89 om gennemførelsesbestemmelser for interventionsforanstaltninger for oksekød #

42

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

92/167/EØF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 4. marts 1992 om oprettelse af et ekspertudvalg for transit af elektricitet gennem de overordnede net

43

  

92/168/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 4. marts 1992 om bemyndigelse af Grækenland til at begrænse handelen med frø af visse sorter af en landbrugsplanteart (Kun den græske udgave er autentisk)

46

  

92/169/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. marts 1992 om suspension af undersøgelsesproceduren vedrørende en uretmæssig handelspraksis i den i Rådets forordning (EØF) nr. 2641/84 angivne betydning i form af pålæggelse i Japan af en havneafgift eller et havnegebyr, hvoraf provenuet anvendes til opbygning af en Harbour Management Fund (administrationsfond) #

47
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top