EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:042:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 42, 12. februar 1987


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 42
30. årgang
12. februar 1987Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 410/87 af 9. februar 1987 om åbning, fordeling og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse fiskerivarer (1987)

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 411/87 af 9. februar 1987 om åbning, fordeling og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse fiskeriprodukter, saltede, henhørende under pos. ex 03.02 A I b) og ex 03.02 A II a) i den fælles toldtarif (1987)

8

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 412/87 af 9. februar 1987 om fordeling af de mængder korn, der i henhold til konventionen om fødevarehjælp er fastsat for perioden 1. juli 1986 til 30. juni 1989

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 413/87 af 11. februar 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 414/87 af 11. februar 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 415/87 af 10. februar 1987 om levering af mel af blød hvede til Republikken Sao Tome og Principe som fødevarehjælp

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 416/87 af 11. februar 1987 om sjette ændring af forordning (EØF) nr. 3800/81 om klassificering af vinstoksorterne

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 417/87 af 11. februar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 1569/77 om fastsættelse af fremgangsmåden ved og betingelserne for interventionsorganernes overtagelse af korn

24

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 418/87 af 11. februar 1987 om indførelse af efterfølgende fællesskabstilsyn med importen af urinstof med oprindelse i tredjelande

25

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 419/87 af 11. februar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 2382/86 for så vidt angår den udligningsafgift, der skal opkræves, hvis minimumsimportprisen for tørrede druer ikke overholdes

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 420/87 af 11. februar 1987 om ændring af eksportrestitutionerne for olieholdige frø

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 421/87 af 11. februar 1987 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 422/87 af 11. februar 1987 om fastsættelse af de beløb, der skal opkræves for oksekødprodukter, der har forladt Det forenede Kongeriges territorium i ugen fra den 26. januar til 1. februar 1987

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 423/87 af 11. februar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 354/87 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af citroner med oprindelse i Cypern

36

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 424/87 af 11. februar 1987 om opkrævning af en udligningsafgift og om suspension af præferencetoldsatsen ved indførsel af æbler med oprindelse i Tyrkiet

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 425/87 af 11. februar 1987 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 426/87 af 11. februar 1987 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 427/87 af 11. februar 1987 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 35. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1659/86

42

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

87/101/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/101/EØF af 22. december 1986 om ændring af direktiv 75/439/EØF om bortskaffelse af olieaffald

43

  

87/102/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/102/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit

48

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Rådets forordning (EØF) nr. 3972/86 af 22. december 1986 om politikken med hensyn til fødevarehjælp og forvaltning af denne hjælp

54

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Rådets forordning (EØF) nr. 254/87 af 26. januar 1987 om forlængelse af gyldighedsperioden for den midlertidige antidumpingtold på importen af standardiserede elektriske motorer, flerfasede, med effekt på over 0,75 kW, men højst 75 kW, med oprindelse i Bulgarien, Den tyske demokratiske Republik, Polen, Rumænien, Sovjetunionen, Tjekkoslovakiet og Ungarn

54
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top