EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:347:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 347, 18. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.347.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 347

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
18. december 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

460. plenarmøde den 17. og 18. februar 2010

2010/C 347/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om tilpasning af kvalifikationer til behovene i erhvervsliv og tjenesteydelsessektorer under forandring — bidrag fra en eventuel etablering på EU-plan af sektorråd for beskæftigelse-kvalifikationer (sonderende udtalelse)

1

2010/C 347/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Lissabondagsordenen og det indre marked (initiativudtalelse)

8

2010/C 347/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Integration og den sociale dagsorden (initiativudtalelse)

19

2010/C 347/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om konsekvenserne af de økonomiske partnerskabsaftaler for regionerne i den yderste periferi (Caribien) (initiativudtalelse)

28

2010/C 347/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den fremtidige strategi for EU's mejerisektor for perioden 2010-2015 og derefter (initiativudtalelse)

34

2010/C 347/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Landbrug i Euromed-landene (herunder betydningen af kvinders arbejde i landbrugssektoren og kooperativers rolle)« (initiativudtalelse)

41

2010/C 347/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om fremme af de socioøkonomiske aspekter i forbindelserne mellem EU og Latinamerika (initiativudtalelse)

48

2010/C 347/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Marokko (initiativudtalelse)

55


 

III   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

460. plenarmøde den 17. og 18. februar 2010

2010/C 347/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter — KOM(2009) 267 endelig — 2009/0076 (COD)

62

2010/C 347/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om transportabelt trykbærende udstyr — KOM(2009) 482 endelig — 2009/0131 (COD)

68

2010/C 347/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (omarbejdning) — KOM(2009) 427 endelig — 2009/0118 (CNS)

73

2010/C 347/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked — KOM(2009) 491 endelig — 2009/0132 (COD)

79

2010/C 347/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Miljøpolitisk årsberetning for 2008 — KOM(2009) 304 endelig

84


DA

 

Top