EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:347:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 347, 2010. gada 18. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.347.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 347

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 18. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

460. plenārā sesija 2010. gada 17. un 18. februārī

2010/C 347/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Prasmju pielāgošana pārmaiņām pakalpojumu nozarē un rūpniecībā – kā to varētu sekmēt Eiropas līmeņa nozaru padomju nodarbinātības un prasmju jautājumos izveidošana?” (izpētes atzinums)

1

2010/C 347/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Lisabonas programma un iekšējais tirgus” (pašiniciatīvas atzinums)

8

2010/C 347/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Integrācija un sociālā programma” (pašiniciatīvas atzinums)

19

2010/C 347/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ietekme uz tālākiem reģioniem (Karību jūras reģions)” (pašiniciatīvas atzinums)

28

2010/C 347/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Turpmākā stratēģija ES piensaimniecības nozarei laika posmā no 2010. gada līdz 2015. gadam un pēc tam” (pašiniciatīvas atzinums)

34

2010/C 347/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Lauksaimniecība Vidusjūras reģiona (Euromed) valstīs (tostarp sieviešu darba nozīme lauksaimniecības nozarē un kooperatīvu loma)” (pašiniciatīvas atzinums)

41

2010/C 347/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sociālekonomisko aspektu veicināšana ES un Latīņamerikas attiecībās” (pašiniciatīvas atzinums)

48

2010/C 347/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas Savienības un Marokas attiecības” (pašiniciatīvas atzinums)

55


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

460. plenārā sesija 2010. gada 17. un 18. februārī

2010/C 347/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu”COM(2009) 267 galīgā redakcija – 2009/0076 (COD)

62

2010/C 347/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārvietojamām spiediena iekārtām”COM(2009) 482 galīgā redakcija – 2009/0131 (COD)

68

2010/C 347/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā” (pārstrādāts dokuments) COM(2009) 427 galīgā redakcija – 2009/0118 (CNS)

73

2010/C 347/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū”COM(2009) 491 galīgā redakcija – 2009/0132 (COD)

79

2010/C 347/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam – Pārskats par vides politiku 2008. gadā”COM(2009) 304 galīgā redakcija

84


LV

 

Top