EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0068

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/68/EU af 1. juli 2011 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i henholdsvis Rådets direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter EØS-relevant tekst

OJ L 175, 2.7.2011, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 258 - 264

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2011/68/oj

2.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2011/68/EU

af 1. juli 2011

om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i henholdsvis Rådets direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (1), særlig artikel 7, stk. 2, litra a) og b),

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (2), særlig artikel 7, stk. 2, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2003/90/EF (3) og 2003/91/EF (4) blev vedtaget for at sikre, at de sorter, som medlemsstaterne optager i deres nationale sortslister, er i overensstemmelse med de vejledende principper, der er fastsat af EF-Sortsmyndigheden, for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorterne, i det omfang der er fastsat sådanne vejledende principper. For de øvrige sorter gælder det i henhold til direktiverne, at de vejledende principper fra Den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) skal anvendes.

(2)

EF-Sortsmyndigheden har siden fastlagt vejledende principper for yderligere en art og ajourført eksisterende principper.

(3)

Direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I og II til direktiv 2003/90/EF erstattes af teksten i del A i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Bilagene til direktiv 2003/91/EF erstattes af teksten i del B i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 3

For afprøvninger, der er iværksat før den 1. januar 2012, kan medlemsstaterne beslutte at anvende de bestemmelser i direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF, der var gældende før ændringen ved nærværende direktiv.

Artikel 4

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2012.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.

(2)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(3)  EUT L 254 af 8.10.2003, s. 7.

(4)  EUT L 254 af 8.10.2003, s. 11.


BILAG

DEL A

»

BILAG I

Liste over arter, som skal være i overensstemmelse med EF-Sortsmyndighedens protokoller for afprøvning, jf. artikel 1, stk. 2, litra a)

Videnskabeligt navn

Almindeligt navn

EF-Sortsmyndighedens protokol

Pisum sativum L.

Markært

TP 7/2 af 11.3.2010

Brassica napus L.

Raps

TP 36/1 af 25.3.2004

Helianthus annuus L.

Solsikke

TP 81/1 af 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Hør (spindhør, oliehør)

TP 57/1 af 21.3.2007

Avena nuda L.

Nøgen havre

TP 20/1 af 6.11.2003

Avena sativa L. (herunder A. byzantina K. Koch)

Almindelig havre

TP 20/1 af 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Byg

TP 19/2rev. af 11.3.2010

Oryza sativa L.

Ris

TP 16/1 af 18.11.2004

Secale cereale L.

Rug

TP 58/1 af 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrider, der er fremkommet ved krydsning af en art af slægten Triticum med en art af slægten Secale

TP 121/2 rev. 1 af 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Hvede

TP 3/4 rev. 2 af 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Hård hvede

TP 120/2 af 6.11.2003

Zea mays L.

Majs

TP 2/3 af 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Kartoffel

TP 23/2 af 1.12.2005

Protokollerne kan findes på EF-Sortsmyndighedens websted (www.cpvo.europa.eu).

BILAG II

Liste over arter, som skal være i overensstemmelse med UPOV's vejledende principper, jf. artikel 1, stk. 2, litra b)

Videnskabeligt navn

Almindeligt navn

UPOV's vejledende principper

Beta vulgaris L.

Foderbede

TG/150/3 af 4.11.1994

Agrostis canina L.

Hundehvene

TG/30/6 af 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Stortoppet hvene

TG/30/6 af 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Krybhvene

TG/30/6 af 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Almindelig hvene

TG/30/6 af 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Amerikansk hejre

TG/180/3 af 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Alaskahejre

TG/180/3 af 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Hundegræs

TG/31/8 af 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Strandsvingel

TG/39/8 af 17.4.2002

Festuca filiformis Pourr.

Finbladet svingel

TG/67/5 af 5.4.2006

Festuca ovina L.

Fåresvingel

TG/67/5 af 5.4.2006

Festuca pratensis Huds.

Engsvingel

TG/39/8 af 17.4.2002

Festuca rubra L.

Rød svingel

TG/67/5 af 5.4.2006

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Bakkesvingel

TG/67/5 af 5.4.2006

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrider, der er fremkommet ved krydsning af en art af slægten Festuca med en art af slægten Lolium

TG/243/1 af 9.4.2008

Lolium multiflorum Lam.

Italiensk rajgræs

TG/4/8 af 5.4.2006

Lolium perenne L.

Almindelig rajgræs

TG/4/8 af 5.4.2006

Lolium x boucheanum Kunth

Hybridrajgræs

TG/4/8 af 5.4.2006

Phleum nodosum L.

Knoldrottehale

TG/34/6 af 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoté

TG/34/6 af 7.11.1984

Poa pratensis L.

Engrapgræs

TG/33/6 af 12.10.1990

Lupinus albus L.

Hvid lupin

TG/66/4 af 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Smalbladet lupin

TG/66/4 af 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Gul lupin

TG/66/4 af 31.3.2004

Medicago sativa L.

Lucerne

TG/6/5 af 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Sandlucerne

TG/6/5 af 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Rødkløver

TG/5/7 af 4.4.2001

Trifolium repens L.

Hvidkløver

TG/38/7 af 9.4.2003

Vicia faba L.

Hestebønne

TG/8/6 af 17.4.2002

Vicia sativa L.

Fodervikke

TG/32/6 af 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Kålroe

TG/89/6rev. af 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Olieræddike

TG/178/3 af 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Jordnød

TG/93/3 af 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rybs

TG/185/3 af 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Saflor

TG/134/3 af 12.10.1990

Gossypium spp.

Bomuld

TG/88/6 af 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Opiumvalmue

TG/166/3 af 24.3.1999

Sinapis alba L.

Gul sennep

TG/179/3 af 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Soja

TG/80/6 af 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Durra

TG/122/3 af 6.10.1989

De vejledende principper kan findes på UPOV's websted (www.upov.int).

«

DEL B

»

BILAG I

Liste over arter, som skal være i overensstemmelse med EF-Sortsmyndighedens protokoller for afprøvning, jf. artikel 1, stk. 2, litra a)

Videnskabeligt navn

Almindeligt navn

EF-Sortsmyndighedens protokol

Allium cepa L. (Cepa group)

Kepaløg

TP 46/2 af 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum group)

Skalotteløg

TP 46/2 af 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Pibeløg

TP 161/1 af 11.3.2010

Allium porrum L.

Porre

TP 85/2 af 1.4.2009

Allium sativum L.

Hvidløg

TP 162/1 af 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Purløg

TP 198/1 af 1.4.2009

Apium graveolens L.

Bladselleri

TP 82/1 af 13.3.2008

Apium graveolens L.

Knoldselleri

TP 74/1 af 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Almindelig asparges

TP 130/2 af 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Rødbede, herunder bladbede

TP 60/1 af 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Grønkål

TP/90/1 af 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Blomkål

TP 45/2 af 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Broccoli eller calabrese

TP 151/2 af 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Rosenkål

TP 54/2 af 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kålrabi

TP 65/1 af 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Savojkål, hvidkål og rødkål

TP 48/3 af 16.2.2011

Brassica rapa L.

Kinakål

TP 105/1 af 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber

TP 76/2 af 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Endivie, herunder kruset endivie og bredbladet endivie

TP 118/2 af 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cikorierod

TP 172/2 af 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Julesalat

TP 173/1 af 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Vandmelon

TP 142/1 af 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 af 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Almindelig agurk, herunder drueagurk

TP 61/2 af 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Mandelgræskar, herunder courgette og squash

TP 119/1 af 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Kardon, herunder artiskok

TP 184/1 af 25.3.2004

Daucus carota L.

Havegulerod

TP 49/3 af 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Almindelig fennikel

TP 183/1 af 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Havesalat

TP 13/5 af 16.2.2011

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomat

TP 44/3 af 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Almindelig persille

TP 136/1 af 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Pralbønne

TP 9/1 af 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Havebønne, herunder stangbønne

TP 12/3 af 1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Almindelig ært, herunder marvært, skalært og sukkerært

TP 7/2 af 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Radise

TP 64/1 af 27.3.2002

Solanum melongena L.

Aubergine eller ægplante

TP 117/1 af 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spinat

TP 55/3 af 11.3.2010

Valerianella locusta (L.)Laterr.

Tandfri vårsalat

TP 75/2 af 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Valsk bønne

TP Broadbean/1 af 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Sukkermajs og perlemajs

TP 2/3 af 11.3.2010

Protokollerne kan findes på EF-Sortsmyndighedens websted (www.cpvo.europa.eu).

BILAG II

Liste over arter, som skal være i overensstemmelse med UPOV's vejledende principper, jf. artikel 1, stk. 2, litra b)

Videnskabeligt navn

Almindeligt navn

UPOV's vejledende principper

Beta vulgaris L.

Bladbede

TG/106/4 af 31.3.2004

Brassica rapa L.

Majroe

TG/37/10 af 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Almindelig cikorie, herunder cikoriesalat

TG/154/3 af 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Centnergræskar

TG/155/4rev. af 28.3.2007 + 1.4.2009

Raphanus sativus L.

Ræddike

TG/63/6 af 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Haverabarber

TG/62/6 af 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Haveskorzoner

TG/116/4 af 24.3.2010

De vejledende principper kan findes på UPOV's websted (www.upov.int).

«

Top