EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_065_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 65

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.065.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 065

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1969

L 048

8

 

 

31969L0063

 

 

 

(69/63/EEZ)
Direktiva Vijeća od 18. veljače 1969. o izmjeni Direktive Vijeća od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

3

1974

L 085

61

 

 

31974R0668

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 668/74 od 28. ožujka 1974. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 922/72 o utvrđivanju općih pravila za dodjeljivanje potpore za dudov svilac

7

1977

L 167

8

 

 

31977R1496

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1496/77 od 4. srpnja 1977. o komunikaciji između država članica i Komisije u sektoru dudovog svilca

8

1987

L 049

39

 

 

31987L0120

 

 

 

(87/120/EEZ)
Direktiva Komisije od 14. siječnja 1987. o izmjeni raznih direktiva Vijeća o stavljanju na tržište sjemena i reprodukcijskog materijala

9

1992

L 157

1

 

 

31992L0033

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/33/EEZ od 28. travnja 1992. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena

14

1995

L 148

45

 

 

31995R1553

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1553/95 od 29. lipnja 1995. o petom usklađivanju sustava potpore za pamuk, uvedenog Protokolom 4. priloženim Aktu o pristupanju Grčke

23

1996

L 214

18

 

 

31996L0046

 

 

 

Direktiva Komisije 96/46/EZ od 16. srpnja 1996. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (1)

26

2001

L 148

1

 

 

32001R1050

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1050/2001 od 22. svibnja 2001. o šestom usklađivanju sustava potpore za pamuk, uvedenog Protokolom 4. priloženim Aktu o pristupanju Grčke

33

2002

L 333

13

 

 

32002D0957

 

 

 

(2002/957/EZ)
Odluka Vijeća od 28. studenoga 2002. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o izmjeni priloga Sporazumu između Europske zajednice i Novog Zelanda o sanitarnim mjerama koje se primjenjuju u trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

35

2002

L 333

15

 

 

22002A1210(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama u vezi s izmjenom Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Novog Zelanda o sanitarnim mjerama koje se primjenjuju u trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

37

2004

L 127

97

 

 

32004L0070

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/70/EZ od 28. travnja 2004. o izmjeni Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1)

43

2004

L 309

9

 

 

32004L0102

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/102/EZ od 5. listopada 2004. o izmjeni priloga II., III., IV. i V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

50

2006

L 329

19

 

 

32006R1744

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1744/2006 od 24. studenoga 2006. o detaljnim pravilima za dodjeljivanje potpore za dudov svilac (kodificirana verzija)

67

2008

L 069

10

 

 

32008R0223

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 223/2008 od 12. ožujka 2008. o utvrđivanju uvjeta i postupaka za priznavanje proizvođačkih organizacija uzgajivača dudovog svilca

70

2008

L 125

7

 

 

32008R0412

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 412/2008 od 8. svibnja 2008. o otvaranju i predviđanju upravljanja uvoznom carinskom kvotom za smrznuto goveđe meso namijenjeno preradi

73

2008

L 198

41

 

 

32008L0077

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/77/EZ od 25. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tiametoksama kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

81

2008

L 200

12

 

 

32008L0079

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/79/EZ od 28. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja IPBC-a kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

84

2008

L 200

15

 

 

32008L0080

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/80/EZ od 28. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja cikloheksilhidroksidiazen 1-oksida, kalijeve soli (K-HDO) kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

87

2008

L 201

46

 

 

32008L0081

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/81/EZ od 29. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja difenakuma kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

90

2008

L 209

7

 

 

32008R0784

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 784/2008 od 5. kolovoza 2008. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Radicchio Rosso di Treviso (ZOZP))

93

2008

L 239

6

 

 

32008L0085

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/85/EZ od 5. rujna 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tiabendazola kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

95

2008

L 239

9

 

 

32008L0086

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/86/EZ od 5. rujna 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tebukonazola kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

98

2008

L 248

8

 

 

32008R0900

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 od 16. rujna 2008. o utvrđivanju metoda analize i drugih tehničkih odredaba potrebnih za primjenu aranžmana za uvoz određene robe dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda (kodificirana verzija)

101

2008

L 319

68

 

 

32008L0109

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/109/EZ od 28. studenoga 2008. o izmjeni Priloga IV. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ u pogledu zaštitnih mjera protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za biljke ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Zajednice

111

2009

L 071

15

 

 

32009R0205

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 205/2009 od 16. ožujka 2009. o odobrenju manjih izmjena u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Riso Nano Vialone Veronese (ZOZP))

114

2009

L 135

16

 

 

32009R0453

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 453/2009 od 29. svibnja 2009. o utvrđivanju uvoznih carina u sektoru žitarica koje se primjenjuju od 1. lipnja 2009.

119

2009

L 181

8

 

 

32009R0614

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 614/2009 od 7. srpnja 2009. o zajedničkom sustavu trgovine za ovalbumin i laktalbumin (Kodificirana verzija)

122

2009

L 197

67

 

 

32009L0084

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/84/EZ od 28. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja sulfuril fluorida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

128

2009

L 262

40

 

 

32009L0107

 

 

 

Direktiva 2009/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište u pogledu produljenja određenih vremenskih razdoblja (1)

131

2010

L 007

17

 

 

32010L0001

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/1/EU od 8. siječnja 2010. o izmjeni priloga II., III. i IV. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

134

2010

L 037

19

 

 

32010R0117

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 117/2010 od 9. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 904/2008 o utvrđivanju metoda analize i ostalih tehničkih odredaba potrebnih za primjenu izvoznog postupka za robu koja nije obuhvaćena Prilogom I. Ugovoru

138

2010

L 037

21

 

 

32010R0118

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 118/2010 od 9. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 900/2008 o utvrđivanju metoda analize i drugih tehničkih odredaba potrebnih za primjenu aranžmana za uvoz određene robe dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda

140

2010

L 037

33

 

 

32010L0007

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/7/EU od 9. veljače 2010. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja magnezijevog fosfida koji oslobađa fosfin kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

145

2010

L 037

37

 

 

32010L0008

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/8/EU od 9. veljače 2010. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja varfarin natrija kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

149

2010

L 037

40

 

 

32010L0009

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/9/EU od 9. veljače 2010. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi proširenja uvrštenja aktivne tvari aluminijevog fosfida koji oslobađa fosfin iz Priloga I. toj Direktivi na vrste pripravaka 18 kako je utvrđeno u njezinom Prilogu V. (1)

152

2010

L 037

44

 

 

32010L0010

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/10/EU od 9. veljače 2010. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja brodifakuma kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

156

2010

L 037

47

 

 

32010L0011

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/11/EU od 9. veljače 2010. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja varfarina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

159

2010

L 090

4

 

 

32010R0298

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 298/2010 od 9. travnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1451/2007 u pogledu produljenja trajanja odstupanja kojima se omogućava stavljanje na tržište biocidnih pripravaka (1)

162

2010

L 174

18

 

 

32010R0600

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 600/2010 od 8. srpnja 2010. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uključivanje i izmjene primjera povezanih sorti ili drugih proizvoda na koji se odnosi isti MRO (1)

164

2010

L 210

30

 

 

32010L0050

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/50/EU od 10. kolovoza 2010. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja dazometa kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

186

2010

L 211

14

 

 

32010L0051

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/51/EU od 11. kolovoza 2010. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja N,N-dietil-meta-toluamida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

189

2010

L 242

9

 

 

32010R0807

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 807/2010 od 14. rujna 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za opskrbu hranom iz intervencijskih zaliha u korist najugroženijih osoba u Uniji (kodificirani tekst)

192

2010

L 292

36

 

 

32010L0074

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/74/EU od 9. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi proširenja uvrštenja aktivne tvari ugljikovog dioksida iz njezinog Priloga I. na vrstu pripravka 18 (1)

204

2010

L 335

64

 

 

32010D0785

 

 

 

(2010/785/EU)
Odluka Komisije od 17. prosinca 2010. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja piriofenona u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 9076) (1)

207

2011

L 034

41

 

 

32011L0010

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/10/EU od 8. veljače 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja bifentrina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

209

2011

L 034

45

 

 

32011L0011

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/11/EU od 8. veljače 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil acetata kao aktivne tvari u njezine priloge I. i I.A (1)

213

2011

L 034

49

 

 

32011L0012

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/12/EU od 8. veljače 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja fenoksikarba kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

217

2011

L 049

16

 

 

32011R0173

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 173/2011 od 23. veljače 2011. o izmjeni uredaba (EZ) br. 2095/2005, (EZ) br. 1557/2006, (EZ) br. 1741/2006, (EZ) br. 1850/2006, (EZ) br. 1359/2007, (EZ) br. 382/2008, (EZ) br. 436/2009, (EZ) br. 612/2009, (EZ) br. 1122/2009, (EZ) br. 1187/2009 i (EU) br. 479/2010 u pogledu obveze izvješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i programa izravne potpore za poljoprivrednike

220

2011

L 059

71

 

 

32011D0143

 

 

 

(2011/143/EU)
Odluka Komisije od 3. ožujka 2011. o neuvrštavanju etoksikvina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o izmjeni Odluke Komisije 2008/941/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1265) (1)

227

2011

L 114

3

 

 

32011D0266

 

 

 

(2011/266/EU)
Provedbena odluka Komisije od 2. svibnja 2011. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja beta-cipermetrina, eugenola, geraniola i timola u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2776) (1)

229

2011

L 152

1

 

 

32011R0559

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 559/2011 od 7. lipnja 2011. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na maksimalne razine ostataka za kaptan, karbendazim, ciromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metil, triasulfuron i tritikonazol u ili na određenim proizvodima (1)

231

2011

L 160

65

 

 

32011R0584

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 584/2011 od 17. lipnja 2011. o odobravanju izmjena specifikacije koje nisu manje za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Grana Padano (ZOI))

252

2011

L 175

17

 

 

32011L0068

 

 

 

Provedbena direktiva Komisije 2011/68/EU od 1. srpnja 2011. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. direktiva Vijeća 2002/53/EZ i 2002/55/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje moraju biti obuhvaćene ispitivanjem i minimalnih uvjeta za ispitivanje određenih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i povrtnih vrsta (1)

258

2011

L 207

1

 

 

32011R0809

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2011 od 11. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 u pogledu dokumentacije koja se prilaže pri uvozu zamrznutih proizvoda ribarstva izravno s broda hladnjače (1)

265

2012

L 030

8

 

 

32012R0087

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 87/2012 od 1. veljače 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari kletodima (1)

271

2012

L 116

19

 

 

32012R0369

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 369/2012 od 27. travnja 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/201 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivnih tvari krvnog brašna, kalcijevog karbida, kalcijevog karbonata, vapnenca, papra i kvarcnog pijeska (1)

274

2012

L 166

67

 

 

32012R0556

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 556/2012 od 26. lipnja 2012. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka spinozada u ili na malinama (1)

280

2012

L 173

3

 

 

32012R0582

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 582/2012 od 2. srpnja 2012. o odobrenju aktivne tvari bifentrina, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1)

294

2012

L 176

46

 

 

32012R0595

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 595/2012 od 5. srpnja 2012. o odobravanju aktivne tvari fenpirazamina u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1)

299

2012

L 176

54

 

 

32012R0597

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 597/2012 od 5. srpnja 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivnih tvari aluminijevog amonijevog sulfata, ostataka destilacije masti, repelenata životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/ribljeg ulja i ureje (1)

303

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top