EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0213

2007/213/EF: Kommissionens beslutning af 2. april 2007 om ændring af beslutning 2007/31/EF om overgangsforanstaltninger for så vidt angår forsendelse af visse produkter fra sektorerne for henholdsvis kød og mælk, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgarien til andre medlemsstater (meddelt under nummer K(2007) 1443)( EØS-relevant tekst).

OJ L 94, 4.4.2007, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 434–435 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2007; stiltiende ophævelse ved 32007D0716

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/213/oj

4.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/53


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. april 2007

om ændring af beslutning 2007/31/EF om overgangsforanstaltninger for så vidt angår forsendelse af visse produkter fra sektorerne for henholdsvis kød og mælk, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgarien til andre medlemsstater

(meddelt under nummer K(2007) 1443)

(EØS-relevant tekst)

(2007/213/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/31/EF (2) er der fastsat overgangsforanstaltninger for så vidt angår forsendelse fra Bulgarien til andre medlemsstater af visse produkter fra sektorerne for henholdsvis kød og mælk, der er omfattet af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3). De pågældende produkter bør kun afsendes fra Bulgarien, hvis de er fremstillet i en forarbejdningsvirksomhed, der er opført i bilaget til nævnte beslutning.

(2)

Bulgarien er i gang med en vurdering af alle forarbejdningsvirksomheder i de pågældende sektorer. I den forbindelse har Bulgarien anmodet om, at visse virksomheder udgår af listen i bilaget til beslutning 2007/31/EF. Listen i nævnte bilag bør derfor opdateres i overensstemmelse hermed. Af klarhedshensyn bør det erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

(3)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2007/31/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33. Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12).

(2)  EUT L 8 af 13.1.2007, s. 61.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG

»BILAG

Liste over forarbejdningsvirksomheder, der har tilladelse til at sende produkter fra de i artikel 1 omhandlede sektorer fra Bulgarien til de andre medlemsstater

KØDVIRKSOMHEDER

Nr.

Vet. nr.

Virksomhedens navn og adresse

Virksomhedens beliggenhed

1

BG 0401028

»Mesokombinat-Svishtov« EOOD

gr. Svishtov ul. »33-ti Svishtovski polk« 91

2

BG 1201011

»Mesotsentrala — Montana« OOD

gr. Montana bul. »Treti mart« 216

3

BG 1204013

»Kompas« OOD

s. Komarevo obsht. Berkovitsa

4

BG 1604039

»Evropimel« OOD

gr. Plovdiv bul. »V. Aprilov«

5

BG 1701003

»Mesokombinat — Razgrad« AD

gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. »Beli Lom« 1

6

ВG 1901021

»Mekom« AD

gr. Silistra Industrialna zona — Zapad

7

BG 2204099

»Tandem-V« OOD

gr. Sofia bul. »Iliantsi« 23

8

BG 2501002

»Tandem — Popovo« OOD

s. Drinovo obsht. Popovo


VIRKSOMHEDER FOR FJERKRÆKØD

Nr.

Vet. nr.

Virksomhedens navn og adresse

Virksomhedens beliggenhed

1

BG 1202005

»Gala M« OOD

gr. Montana

2

BG 1602001

»Galus — 2004« EOOD

s. Hr. Milevo obl. Plovdiv

3

BG 1602045

»Deniz 2001« EOOD

gr. Parvomay ul. »Al. Stamboliiski« 23

4

BG 1602071

»Brezovo« AD

gr. Brezovo ul. »Marin Domuschiev« 2

5

BG 2402001

»Gradus-1« OOD

gr. Stara Zagora kv. »Industrialen«

6

BG 2802076

»Alians Agrikol« OOD

s. Okop obl. Yambolska


MÆLKEFORARBEJDNINGSVIRKSOMHEDER

Nr.

Vet. nr.

Virksomhedens navn og adresse

Virksomhedens beliggenhed

1

BG 0412010

»Bi Si Si Handel« OOD

gr. Elena ul. »Treti Mart« 19

2

BG 0512025

»El Bi Bulgarikum« EAD

»El Bi Bulgarikum« EAD

3

BG 0612012

OOD »Zorov — 97«

gr. Vratsa

4

BG 0612027

»Mlechen ray — 99« EOOD

gr. Vratsa

5

BG 0612043

ET »Zorov-91-Dimitar Zorov«

gr. Vratsa

6

BG 1112006

»Kondov Ekoproduktsia« OOD

s. Staro selo

7

BG 1312001

»Lakrima« AD

gr. Pazardzhik

8

BG 1912013

»ZHOSI« OOD

s. Chernolik

9

BG 1912024

»Buldeks« OOD

s. Belitsa

10

BG 2012020

»Yotovi« OOD

gr. Sliven kv. »Rechitsa«

11

BG 2012042

»Tirbul« EAD

gr. Sliven Industrialna zona

12

BG 2212001

»Danon — Serdika« AD

gr. Sofia ul. »Ohridsko ezero« 3

13

BG 2212003

»Darko« AD

gr. Sofia ul. »Ohridsko ezero« 3

14

BG 2212022

»Megle-Em Dzhey« OOD

gr. Sofia ul. »Probuda« 12–14

15

BG 2512020

»Mizia-Milk« OOD

gr. Targovishte Industrialna zona

16

BG 2612047

»Balgarsko sirene« OOD

gr. Haskovo bul. »Saedinenie« 94«


Top