EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0624(04)

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

OJ C 148, 24.6.2006, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 148/15


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(2006/C 148/05)

Toto zveřejnění uděluje právo podat proti zápisu námitky podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006. Komise musí obdržet námitky do 6 měsíců po tomto zveřejnění.

PŘEHLED

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

Žádost o zápis podle článku 5 a čl. 17 odst. 2

„ŠTRAMBERSKÉ UŠI“

č. ES: CZ/0378/18.10.2004

CHOP ( ) CHZO ( X )

Tento přehled byl vypracován pouze pro informační účely. Veškeré údaje naleznou zúčastněné strany v úplném znění specifikace produktu, které je možné získat od vnitrostátních orgánů uvedených v oddíle 1 nebo od Evropské komise (1).

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresa:

Antonína Čermáka 2a, CZ-160 68 Praha 6 – Bubeneč

Tel.:

(420) 220 383 111

Fax:

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Skupina:

Název:

Sdružení pro ochranu výrobců Štramberských uší

Adresa:

Město Štramberk, Náměstí č. 9

CZ-742 66 Štramberk

Tel.:

(420) 556 812 094

Fax:

(420) 556 812 094

E-mail:

podatelna@stramberk.cz

Složení:

producenti/zpracovatelé ( X ) ostatní ( X

3.   Druh produktu:

Třída 2.4 Pekařský výrobek

4.   Specifikace (přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2)

4.1   Název: „Štramberské uši“

4.2   Popis: Speciální pekařský výrobek podle historicky zachované receptury z hladké mouky, mletého cukru, celých vajec, vody, prášku do pečiva, koření (skořice, anýz, hřebíček, badyán) a medu nebo karamelu. Těsto je váleno nebo lito do kruhového tvaru (2 – 3 mm silné, 9,5 až 12 cm v průměru), po upečení je stáčeno do tvaru kornoutu, který vytváří zjednodušenou napodobeninu lidského ucha. Chuť a vůně po použitém koření. Nepřípustné je ovlivnění harmonické chutí převládající příchutí koření. Není dovoleno použití jakýchkoli chemických přídavků do těsta kromě kypřícího prášku do pečiva. Prodává se buď neplněné, nejčastěji 5 – 10 kusů v sáčku, nebo plněné trvanlivou náplní či směsí k okamžité spotřebě.

4.3   Zeměpisná oblast: Jedná se o katastr města Štramberk a jeho nejbližší okolí.

4.4   Důkaz původu: Sledovatelnost každého výrobku je zajištěna. Na každém výrobku je uvedena adresa, identifikační číslo a telefon výrobce, složení výrobku, hmotnost, minimální trvanlivost, druh a skupina výrobku.

Kromě toho členové sdružení používají na základě licenčních smluv ochranné známky, jejichž majitelem je Město Štramberk – člen Sdružení pro ochranu výrobců Štramberských uší.

Kontroly specifikace provádí místně příslušný inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

4.5   Způsob produkce: Do vyšlehaných vajec s cukrem se postupně přidává mouka s práškem do pečiva, voda a koření, med nebo karamel. Těsto se lije na plech do pravidelného tvaru kruhu nebo válí, vykrajuje a ukládá na plech. Upeče se a ještě horké se stáčí do kornoutu.

Po vychladnutí se uši ukládají do sebe a balí se do průhledných sáčků.

4.6   Souvislost: Legendy o původu Štramberských uší navazují na Tajnou kroniku Mongolů, která byla sepsána 13 let po smrti zakladatele jednotného mongolského státu – mocného dobyvatele světa Čingischána. Oddíl tatarských vojsk v roce 1241 obléhal hrad Štramberk. Obyvatelé se ukryli zčásti na hradu, zčásti na hoře Kotouč. V noci před Nanebevstoupení Páně se strhla velká bouře s průtrží mračen a velká voda zaplavila tatarská vojska. Tábor byl zničen a kdo přežil, ve spěchu odtáhl. Na místě pak byly nalezeny pytle s ušima, které Tataři uřezávali pobitým křesťanům. Na poděkování Bohu pak putovali obyvatelé každoročně ve svátek Nanebevstoupení Páně na horu Kotouč. Na památku na ty zlé časy se dodnes ve Štramberku pečou Štramberské uši.

Štramberské uši se pekly odedávna, kdysi u příležitosti každoročních procesí o Nanebevstoupení Páně, dnes nejen u příležitosti poutě, která se koná na památku dávných událostí. Receptura se dědila z pokolení na pokolení, není ve Štramberku rodina, která by uši nepekla. V žádném jiném kraji tento zvyk není a k žádnému jinému kraji se podobná pověst neváže. Aby se dodržela tradice a uchovala se původní receptura, ale také proto, aby byla dodržena prvotřídní kvalita výrbku je od roku 1991 město Štramberk majitelem národní ochranné známky kombinované i slovní „Štramberské uši“ a výrobci uší ze Štramberku jimi označují své výrobky. V roce 2000 byla receptura zapsaná jako označení původu pod č. 175, čímž se vymezilo také území, ve kterém je povoleno Štramberské uši péct.

4.7   Kontrolní subjekt:

Název:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Olomouc

Adresa:

Pavelkova 13, CZ-772 85 Olomouc

Tel.:

(420) 585 151 514

Fax:

(420) 585 151 511

E-mail:

olomouc@szpi.gov.cz

4.8   Označování: Výrobek je balen do polypropylenových průhledných sáčků. Na obalu je v barevném poli vždy uveden nápis Štramberské uši (národní ochranná známka slovní č. 227 965), pod nápisem je ve zkrácené podobě uvedena pověst o vzniku Štramberských uší. Pod pověstí je uvedena adresa, identifikační číslo a telefon výrobce, složení výrobku, hmotnost, minimální trvanlivost do určitého data, druh a skupina výrobku, vše v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb. o způsobu označování potravin … a č. 333/1997 Sb. o potravinách ….

V levé spodní části obalu mimo barevné pole je vykreslena národní ochranná známka kombinovaná č. 179 248 Štramberské uši. Majitelem obou ochranných známek je jeden člen Sdružení pro ochranu výrobců Štramberských uší – Město Štramberk. Ostatní členové Sdružení používají tyto ochranné známky na základě licenčních smluv, zapsaných v rejstříku ochranných známek na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Vedle ochranné známky kombinované č. 179 248 je uveden nápis: Tento výrobek je chráněn ochrannými známkami č. 179 248 a 227 965 a označením původu č. 175.

Velikost a druh písma, barvu a celkovou konečnou úpravu označení si volí každý výrobce sám v souladu s výše uvedenými právními předpisy.

4.9   Vnitrostátní požadavky: —


(1)  Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, oddělení pro politiku jakosti zemědělských produktů – B-1049 Brusel.


Top