Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:148:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 148, 24 juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 148

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
24 juni 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2006/C 148/1

Eurons växelkurs

1

2006/C 148/2

Förteckning över godkända laboratorier i enlighet med artiklarna 30 och 33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel

2

2006/C 148/3

Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag ( 1 )

11

2006/C 148/4

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

12

2006/C 148/5

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

15

2006/C 148/6

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

18

2006/C 148/7

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

21

2006/C 148/8

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

25

2006/C 148/9

Meddelande från kommissionen om formellt erkännande av att vissa EG-rättsakter på jordbruksområdet blivit föråldrade

29

2006/C 148/10

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

32

2006/C 148/11

Anmälan om benämningar inom arkitektur ( 1 )

34

2006/C 148/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4278 – PAI Partners SAS/AMEC SPIE SA) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

35

2006/C 148/13

Informationförfarande – tekniska föreskrifter ( 1 )

36

2006/C 148/14

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4206 – Veolia - BCP/SNCM) ( 1 )

42


 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2006/C 148/15

Anbudsinfordran för bidrag till export av korn till vissa tredjeländer

43

2006/C 148/16

Anbudsinfordran för bidrag till export av vete till vissa tredjeländer

46


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top