EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:136:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 136, 24. květen 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.136.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 136

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
24. května 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o dni podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

1

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 501/2011 ze dne 24. února 2011 o rozdělení rybolovných práv podle protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

2

 

 

2011/296/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

4

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 502/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

24

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č 503/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu

26

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 504/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

45

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 505/2011 ze dne 23. května 2011, kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska

48

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 506/2011 ze dne 23. května 2011 o změně nařízení (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (1)

52

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 507/2011 ze dne 23. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

56

 

 

SMĚRNICE

 

*

Prováděcí směrnice Komise 2011/60/EU ze dne 23. května 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tebufenozidu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES (1)

58

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/297/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie

62

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/298/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/279/SZBP o policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

64

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

65

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/300/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

85

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/301/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

87

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/302/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

91

 

 

2011/303/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. května 2011, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Nizozemsku (oznámeno pod číslem K(2011) 3427)

95

 

 

2011/304/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2011, kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na některé součásti jízdních kol a kterým se zrušují pozastavení a osvobození od platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, která byla některým stranám přiznána nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 3543)

99

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium) (Úř. věst. L 134 ze dne 21.5.2011)

105

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top