EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:344:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 344, 20. prosinec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 344

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
20. prosince 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1299/2008 ze dne 9. prosince 2008, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2009 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2008 ze dne 19. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

10

 

*

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1303/2008 ze dne 18. prosince 2008 o opravě nařízení (ES) č. 983/2008, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2009 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

27

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1304/2008 ze dne 19. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky udělování výjimek ze zákazu přesunů některých zvířat vnímavých druhů podle směrnice Rady 2000/75/ES (1)

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1305/2008 ze dne 19. prosince 2008, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Maroilles nebo Marolles (CHOP))

30

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1306/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se na rybářský hospodářský rok 2009 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

35

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1307/2008 ze dne 19. prosince 2008, kterým se na rybářský hospodářský rok 2009 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu

37

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1308/2008 ze dne 19. prosince 2008, kterým se na rybářský hospodářský rok 2009 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

41

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1309/2008, ze dne 19. prosince 2008, kterým se na rybářský hospodářský rok 2009 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

42

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1310/2008 ze dne 19. prosince 2008, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2009

52

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1311/2008, ze dne 19. prosince 2008, kterým se na rybářský hospodářský rok 2009 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory

54

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1312/2008 ze dne 19. prosince 2008, kterým se stanoví přepočítací koeficienty, náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů pro jednotlivé stupně zpracování rýže (kodifikované znění)

56

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1313/2008 ze dne 19. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

61

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1314/2008 ze dne 19. prosince 2008 kterým se po sto druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

64

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1315/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

66

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1316/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

68

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1317/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

70

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1318/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 536/2007 pro odvětví drůbežího masa a přidělené Spojeným státům americkým

72

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1319/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele

73

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1320/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Turecka

75

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1321/2008 ze dne 19. prosince 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce prosince 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso

76

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/125/ES ze dne 19. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého, fosfidu hořečnatého, cymoxanilu, dodemorfu, methylesteru 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, metamitronu, sulcotrionu, tebukonazolu a triadimenolu (1)

78

 

*

Směrnice Komise 2008/127/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých účinných látek (1)

89

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/965/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2008 o finanční podpoře Společenství pro některé referenční laboratoře Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat na rok 2009 (oznámeno pod číslem K(2008) 7667)

112

 

 

2008/966/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008, kterým se přijímá prvotní seznam lokalit významných pro Společenství ve stepní biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 8066)

117

 

 

2008/967/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 o nezařazení oxidu uhelnatého do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 8077)  (1)

121

 

 

2008/968/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008, kterým se povoluje uvedení na trh oleje s vysokým obsahem kyseliny arachidonové získávaného z plísně Mortierella alpina jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2008) 8080)

123

 

 

2008/969/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2008 o systému včasného varování pro používání schvalujícími osobami Komise a výkonnými agenturami

125

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2008/970/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL COPPS/1/2008 ze dne 16. prosince 2008 o jmenování vedoucího policejní mise Evropské unie pro palestinská území

139

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top