Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:344:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 344, 20. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 344

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
20. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1299/2008 af 9. december 2008 om fastsættelse for fangståret 2009 af orienteringspriser og EF-producentpriser for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2008 af 19. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

*

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 1302/2008 af 17. december 2008 om den centrale database om udelukkelser

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1303/2008 af 18. december 2008 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 983/2008 om vedtagelse af en plan for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal afholdes over 2009-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af fødevarer fra interventionslagre til de socialt dårligt stillede personer i Fællesskabet

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/2008 af 19. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af visse dyr af modtagelige arter fra udtransportforbuddet i Rådets direktiv 2000/75/EF (1)

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1305/2008 af 19. december 2008 om godkendelse af mindre ændringer i varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Maroilles eller Marolles (BOB))

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1306/2008 af 17. december 2008 om fastsættelse for fangståret 2009 af EF-salgspriser for de fiskevarer, der er anført i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1307/2008 af 19. december 2008 om fastsættelse for fangståret 2009 af referencepriser for visse fiskevarer

37

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1308/2008 af 19. december 2008 om fastsættelse af støtten til privat oplagring af fiskevarer i fangståret 2009

41

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1309/2008 af 19. december 2008 om fastsættelse for fangståret 2009 af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for de fiskevarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

42

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr 1310/2008 af 19. december 2008 om fastsættelse af de forudfastsatte værdier, der skal benyttes ved beregningen af den finansielle udligning og forskuddet i forbindelse hermed for så vidt angår fiskevarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2009

52

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1311/2008 af 19. december 2008 om fastsættelse af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskevarer i fangståret 2009

54

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1312/2008 af 19. december 2008 om fastsættelse af omregningssatser, forarbejdningsomkostninger og værdi af biprodukter for de forskellige forarbejdningstrin for ris (kodificeret udgave)

56

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1313/2008 af 19. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 501/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande

61

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1314/2008 af 19. december 2008 om 102. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

64

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1315/2008 af 19. december 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

66

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1316/2008 af 19. december 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

68

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr 1317/2008 af 19. december 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

70

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1318/2008 af 19. december 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i USA, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 536/2007

72

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr 1319/2008 af 19. december 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Israel, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007

73

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr 1320/2008 af 19. december 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Tyrkiet, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1383/2007

75

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2008 af 19. december 2008 om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007 for fjerkrækød

76

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/125/EF af 19. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage aluminiumphosphid, calciumphosphid, magnesiumphosphid, cymoxanil, dodemorph, 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, metamitron, sulcotrion, tebuconazol og triadimenol som aktivstoffer (1)

78

 

*

Kommissionens direktiv 2008/127/EF af 18. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage en række aktivstoffer (1)

89

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/965/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 5. december 2008 om EF-tilskud for 2009 til visse EF-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med dyresundhed og levende dyr (meddelt under nummer K(2008) 7667)

112

 

 

2008/966/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. december 2008 om vedtagelse af en foreløbig liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske steppeområde i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF (meddelt under nummer K(2008) 8066)

117

 

 

2008/967/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. december 2008 om afvisning af at optage kulilte i bilag I til direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2008) 8077)  (1)

121

 

 

2008/968/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. december 2008 om tilladelse til omsætning af Mortierella alpina-olie med højt indhold af arachidonsyre som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2008) 8080)

123

 

 

2008/969/EF, Euratom

 

*

Kommissionens afgørelse af 16. december 2008 om det system for tidlig varsling, der skal anvendes af Kommissionens anvisningsberettigede og af forvaltningsorganerne

125

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2008/970/FUSP

 

*

Afgørelse EUPOL COPPS/1/2008 truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 16. december 2008 om udnævnelse af chefen for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder

139

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top