Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:132:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 132, 3. květen 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.132.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 132

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
3. května 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

470. plenární zasedání ve dnech 15. a 16. března 2011

2011/C 132/01

Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru „k situaci v zemích jižního Středomoří“

1

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

470. plenární zasedání ve dnech 15. a 16. března 2011

2011/C 132/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Spotřebitelé a přeshraniční příležitosti na vnitřním trhu“(průzkumné stanovisko na žádost maďarského předsednictví)

3

2011/C 132/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Budoucnost Evropského sociálního fondu po roce 2013“(průzkumné stanovisko)

8

2011/C 132/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Dodávky energie – jaký druh politiky sousedství potřebujeme k zabezpečení dodávek pro EU?“(průzkumné stanovisko na žádost maďarského předsednictví)

15

2011/C 132/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Inovační pracoviště jako zdroj produktivity a kvalitních pracovních míst“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

22


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

470. plenární zasedání ve dnech 15. a 16. března 2011

2011/C 132/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Roční analýza růstu: postup v rámci ucelené reakce Evropské unie na krizi“KOM(2011) 11 v konečném znění

26

2011/C 132/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu Výboru a Výboru regionů „Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 – Unie inovací“KOM(2010) 546 v konečném znění

39

2011/C 132/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Na cestě k aktu o jednotném trhu pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“KOM(2010) 608 v konečném znění

47

2011/C 132/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o uplatňování etap mezních hodnot emisí na úzkorozchodné traktory“KOM(2011) 1 v konečném znění – 2011/0002 (COD)

53

2011/C 132/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „– Mládež v pohybu – Iniciativa zaměřená na rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni“KOM(2010) 477 v konečném znění

55

2011/C 132/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k tématu „Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky“KOM(2010) 672 v konečném znění

63

2011/C 132/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/…, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v domácích pracích prostředcích“KOM(2010) 597 v konečném znění — 2010/0298 (COD)

71

2011/C 132/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Hodnocení nařízení LIFE+ v polovině období“KOM(2010) 516 v konečném znění

75

2011/C 132/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Přezkum strategie Společenství týkající se rtuti“KOM(2010) 723 v konečném znění

78

2011/C 132/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/… ze dne […], kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři“KOM(2010) 767 v konečném znění – 2010/0370 (COD)

82

2011/C 132/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 378/2007, pokud jde o prováděcí pravidla pro dobrovolnou modulaci přímých plateb v rámci společné zemědělské politiky“KOM(2010) 772 v konečném znění – 2010/0372 (COD)

87

2011/C 132/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (‚nařízení o jednotné společné organizaci trhů‘)“KOM(2010) 799 v konečném znění – 2010/0385 v konečném znění

89

2011/C 132/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2000/75/ES, pokud jde o očkování proti katarální horečce ovcí“KOM(2010) 666 v konečném znění – 2010/0326 (COD)

92

2011/C 132/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k tématu „Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020“KOM(2010) 389 v konečném znění

94

2011/C 132/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady k tématu „O vytvoření jednotného evropského železničního prostoru“KOM(2010) 475 v konečném znění – 2010/0253 (COD) a ke sdělení Komise „týkajícímu se rozvoje jednotného evropského železničního prostoru“KOM(2010) 474 v konečném znění

99

2011/C 132/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady „O integritě a transparentnosti trhu s energií“KOM(2010) 726 v konečném znění

108

2011/C 132/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady „O koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření“ (přepracované znění) KOM(2011) 29 v konečném znění – 2011/0011 (COD)

113


CS

 

Top