Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:132:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 132, 3 mai 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.132.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 132

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
3 mai 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 470-a sesiune plenară din 15 și 16 martie 2011

2011/C 132/01

Rezoluția Comitetului Economic și Social European privind situația din țările din sudul Mediteranei

1

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 470-a sesiune plenară din 15 și 16 martie 2011

2011/C 132/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind consumatorii și posibilitățile transfrontaliere din cadrul pieței interne (aviz exploratoriu la solicitarea Președinției ungare)

3

2011/C 132/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind viitorul Fondului social european după 2013 (aviz exploratoriu)

8

2011/C 132/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Ce tip de politică de vecinătate poate garanta siguranța aprovizionării cu energie în UE?”(aviz exploratoriu la solicitarea Președinției ungare)

15

2011/C 132/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind organizarea inovatoare a muncii ca sursă de productivitate și de locuri de muncă de calitate (aviz din proprie inițiativă)

22


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 470-a sesiune plenară din 15 și 16 martie 2011

2011/C 132/06

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Analiza anuală a creșterii: formularea răspunsului cuprinzător al UE la criză”COM(2011) 11 final

26

2011/C 132/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 – O Uniune a inovării”COM(2010) 546 final

39

2011/C 132/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Către un Act privind piața unică – Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate – 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor reciproce”COM(2010) 608 final

47

2011/C 132/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE în ceea ce privește aplicarea de etape de emisii pentru tractoare cu ecartament îngust COM(2011) 1 final – 2011/0002 (COD)

53

2011/C 132/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – „Tineretul în mișcare” – O inițiativă de eliberare a potențialului tinerilor de a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană COM(2010) 477 final

55

2011/C 132/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii COM(2010) 672 final

63

2011/C 132/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament (UE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce privește utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe de uz casnic COM(2010) 597 final – 2010/0298 (COD)

71

2011/C 132/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Examinare intermediară a Regulamentului LIFE+”COM(2010) 516 final

75

2011/C 132/14

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Evaluarea Strategiei comunitare privind mercurul”COM(2010) 723 final

78

2011/C 132/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament (UE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului din … privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee COM(2010) 767 final – 2010/0370 (COD)

82

2011/C 132/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 378/2007 al Consiliului în ceea ce privește normele de aplicare a modulării voluntare a plăților directe în cadrul politicii agricole comune COM(2010) 772 final – 2010/0372 (COD)

87

2011/C 132/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice) COM(2010) 799 final – 2010/0385 final

89

2011/C 132/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2000/75/CE privind vaccinarea împotriva febrei catarale ovine COM(2010) 666 final – 2010/0326 (COD)

92

2011/C 132/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pentru un spațiu european de siguranță rutieră: orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020 COM(2010) 389 final

94

2011/C 132/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european COM(2010) 475 final – 2010/0253 (COD) și Comunicarea Comisiei privind crearea unui spațiu feroviar unic european COM(2010) 474 final

99

2011/C 132/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței energiei COM(2010) 726 final

108

2011/C 132/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 54 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora (reformare) COM(2011) 29 final – 2011/0011 (COD)

113


RO

 

Top