EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/020/06

Nová národní strana euromincí určených k oběhu 2021/C 20/06

PUB/2020/1007

Úř. věst. C 20, 19.1.2021, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 20/6


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2021/C 20/06)

Image 1

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Lucemburskem

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země: Lucembursko

Pamětní motiv: 40. výročí svatby velkovévody Jindřicha

Popis návrhu: Návrh zobrazuje podobizny velkovévody Jindřicha a velkovévodkyně Marie Teresy. Pod podobiznami jsou vyobrazeny dva svatební prsteny a před nimi datum svatby „14. FEBRUAR 1981“ následované rokem vydání „2021“. Ve spodní části návrhu je uvedeno slovo „LETZEBUERG“ označující vydávající zemi.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Odhadovaný objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: únor 2021


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top