EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:171:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 171, 30 юни 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.171.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 171

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
30 юни 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС, Евратом) № 577/2012 на Съвета от 26 юни 2012 година за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими към заплатите и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 578/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година относно неодобрението на активното вещество дифениламин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1)

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 579/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

4

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 580/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 581/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 юли 2012 година

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/347/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 28 юни 2012 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2012) 4312)  (1)

13

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top