Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:171:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 171, 30. jún 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.171.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 171

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
30. júna 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 577/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 578/2012 z 29. júna 2012 o neschválení účinnej látky difenylamín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1)

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 579/2012 z 29. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

4

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 580/2012 z 29. júna 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 581/2012 z 29. júna 2012, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júla 2012

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/347/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. júna 2012, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2012) 4312]  (1)

13

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top