EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:076:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 76, 22 март 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.076.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 76

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
22 март 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 269/2011 на Съвета от 21 март 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1284/2009 за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея

1

 

*

Регламент (ЕС) № 270/2011 на Съвета от 21 март 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 271/2011 на Съвета от 21 март 2011 година за прилагане на член 8а, параграф 1от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 272/2011 на Съвета от 21 март 2011 година за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 273/2011 на Комисията от 21 март 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern (ЗГУ)]

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 274/2011 на Комисията от 21 март 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Traditional Cumberland Sausage (ЗГУ)]

38

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 275/2011 на Комисията от 21 март 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 276/2011 на Комисията от 21 март 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

42

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 277/2011 на Комисията от 21 март 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2011 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

44

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 278/2011 на Комисията от 21 март 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2011 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

46

 

 

Регламент за изпълнение (ЕC) № 279/2011 на Комисията от 21 март 2011 година за определяне на коефициента на разпределение за издаването на лицензии за внос, заявени в периода от 1 до 7 март 2011 г., за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти и за преустановяване на подаването на заявления за такива лицензии

48

 

 

Регламент за изпълнение (ЕC) № 280/2011 на Комисията от 21 март 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2011 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009

50

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 281/2011 на Комисията от 21 март 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2011 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

51

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/167/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 март 2011 година за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита

53

 

*

Решение 2011/168/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година относно Международния наказателен съд и за отмяна на Обща позиция 2003/444/ОВППС

56

 

*

Решение 2011/169/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея

59

 

*

Решение 2011/170/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година за изменение на Решение 2010/330/ОВППС относно интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак EUJUST LEX-IRAQ

61

 

*

Решение 2011/171/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова

62

 

*

Решение 2011/172/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

63

 

*

Решение 2011/173/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Босна и Херцеговина

68

 

*

Решение за изпълнение 2011/174/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година за изпълнение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус

72

 

*

Решение за изпълнение 2011/175/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

95

 

 

2011/176/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 21 март 2011 година за продължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2011) 1754)  (1)

99

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top