EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:034:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 34, 9 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.034.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 34

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
9 февруари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/87/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 октомври 2010 година относно подписването, от името на Съюза, на Споразумение под формата на протокол между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания за създаване на механизъм за уреждане на спорове, приложим по отношение на спорове, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 109/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 по отношение на изискванията за одобрение на типа за някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на системите срещу пръски (1)

2

 

*

Регламент (ЕС) № 110/2011 на Комисията от 8 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESSPROS) по отношение на подходящите формати за предаване на данни, резултатите, които следва да се предават, и критериите за измерване на качеството по отношение на ESSPROS модула за нетните обезщетения за социална закрила (1)

29

 

*

Регламент (ЕС) № 111/2011 на Комисията от 7 февруари 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

33

 

*

Регламент (ЕС) № 112/2011 на Комисията от 7 февруари 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

35

 

*

Регламент (ЕС) № 113/2011 на Комисията от 7 февруари 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

37

 

 

Регламент (ЕС) № 114/2011 на Комисията от 8 февруари 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

39

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/10/ЕС на Комисията от 8 февруари 2011 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се във включване в приложение I към нея на веществото бифентрин като активно вещество (1)

41

 

*

Директива 2011/11/ЕС на Комисията от 8 февруари 2011 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на веществото (Z,E)-тетрадека-9,12-диенил ацетат като активно вещество в приложения I и IА към нея (1)

45

 

*

Директива 2011/12/ЕС на Комисията от 8 февруари 2011 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се във включване в приложение I към нея на веществото феноксикарб като активно вещество (1)

49

 

*

Директива 2011/13/ЕС на Комисията от 8 февруари 2011 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване в приложение I към нея на нонановата киселина като активно вещество (1)

52

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/88/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 юни 2010 година относно държавна помощ C 1/09 (ex NN 69/08), предоставена от Унгария на MOL Nyrt. (нотифицирано под номер C(2010) 3553)  (1)

55

 

 

2011/89/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 февруари 2011 година относно финансово участие на Съюза за изследвания на Ку-треската, провеждани от Нидерландия (нотифицирано под номер C(2011) 554)

72

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top